Ka renesansi zdravog stanovanja
Zdravo stanovanje, u zdravoj kući, od zdravih materijala, na zdravom mestu

Serijal od tri dela možete pročitati ako kliknete na početne slike koje vode do PDF izdanja.