O ZDRAVOM STANOVANJU U ZDRAVOJ KUĆI OD ZDRAVIH MATERIJALA NA ZDRAVOM MESTU
- KA RENESANSI STANOVANJA

 

I. UVOD – ČEMU I KOME OVAJ SAJT-PRIRUČNIK
ZA ZDRAVO STANOVANJE

U vreme kada čovečanstvo raspolaže sa najviše potrošnih dobara  čovek biva lišen onih najelementarnijih: zdrave hrane, zdrave vode, zdravog vazduha i zdravog staništa. XX vek mnogi su nazvali "vekom ekstrema", "vekom zločina", "vekom mržnje", "vekom gluposti" oslonjenom jedino na potrebe tela, "vekom tehnologije" zatim da je on probudio najveća nadanja koja je čovečanstvo ikada imalo a ujedno je izneverio sve iluzije i ideale. Možda ćemo biti svedoci strahovitog i sveobuhvatnog i socijalnog sloma čitave savremene civilizacije i mnogih država. Čoveku, podsticanom pohlepom, pošlo je za rukom da razori fizičku harmoniju, koja je vladala u prirodi. Povećanjem do krajnosti svojih, sve nezasitijih zahteva prema prirodi, on je razorio krhku ravnotežu koja je postojala sve doskora između organskih delova prirode. Suviše uobraženosti i nedostatak poznavanja duhovnosti porodilo je masu grešaka. No, kosmički zakoni greške ne dozvoljavaju. Karmički (usudbeni) zakon neizbežno, u svaku, od čoveka učinjenu grešku, unosi svoju ispravku, koja se izražava posledicom u vidu stradanja, jer večno bdijući nevidljivi sud deluje automatski, kao uzvratni udarac, koji donosi, za grešku – stradanje, za ispravan postupak – radost. Postoje i neka optimistička predviđanja da će XXI vek biti "vek ideja". Era informacija i era znanja neki smatraju da će biti prevaziđene jer već sada ima previše visoko kvalifikovanih ljudi i obrazovanih naučnika koji poseduju samo reproduktivno znanje a nemaju novih ideja. Smatra se da ekološke i mirotvorne ideje koje će istražiti i otkriti kako globalnu misiju čovečanstva u svemiru tako i misiju svakog naroda i svake religije pojedinačno u razvoju čovečanstva mogu postati pozitivne ideje vodilje za izlazak iz sveopšte krize i uvod u renesansu stanovanja na planeti Zemlji.
Nagli pad kvaliteta životne sredine i povećani broj kancernih, kardiovaskularnih i drugih oboljenja stanovnika kao i istraživanja francuskih, švajcarskih, nemačkih, poljskih, čeških, ruskih, američkih i srpskih naučnika i istraživača podstakli su nas da se bavimo ovom veoma odgovornom temom – ZDRAVOG STANOVANJA U ZDRAVOJ KUĆI OD ZDRAVIH MATERIJALA NA ZDRAVOM MESTU.

Više od tri decenije istraživanja, rada i pisanja o problematici izbora zdravog mesta za zdravu gradnju, izbora zdravih stambenih i poslovnih prostora za stanovanje i poslovanje uslovili su potrebu za stvaranjem i objavljivanjem ovakvog jednog priručnika.

Izvorišta ideja za ovaj sajt-priručnik su prostorno (i lokalno i globalno), vremenski (i sinhrono i dijahrono), medijski (i knjiga i WEB stranice na elektronskoj mreži) i metodološki (predaja i tuđih i sopstvenih autorskih ideja, iskustava i saznanja) različita.

Pitanja koja je autor ovog sajt-priručnika postavljao sebi su sledeća:

 • U vremenu opšte i pojedinačne nesigurnosti svih sistema vrednosti i egzistencijalne krize smisla čoveka i čovečanstva na planeti Zemlji koga može da interesuje zdravo stanovanje?
 • Dok su, po Svetskoj meteorološkoj organizaciji katastrofe na nivou klimatskih promena već počele, a naučnici potvrđuju i neobično brzo pomeranje magnetskih polova Zemlje čemu bavljenje problematikom zdravih mesta za življenje?
 • Ako je dobitnik Nobelove nagrade za mir 1999.god. g.Džozef Rotblat upozorio još 1996.g. ”da je čovečanstvo više ugroženo od napretka nauke nego od nuklearnog oružja” može li pojedinac da nađe sreću i mir zdravim uređenjem svoga stambenog i radnog prostora?
 • Slušajući predviđanja Martina Risa, britanskog počasnog kraljevskog astronoma da nuklearni terorizam, stvaranje smrtonosnih virusa, opasne mašine, nanotehnologija i genetski inženjering mogu da izazovu uništenje i nestanak civilizacije kako običan čovek da se orijentiše u moru apokaliptičnih znakova i predviđanja i da nađe svoj mir i sreću u okrilju svoje porodice u svojoj “kućici u cveću”?

Različite osobe mogu dati različite odgovore na ova pitanja ali svaki pravi domaćin koji se brine o svojim bližnjima i snosi odgovornost za održivi razvoj  i spas svoje porodice odgovoriće “da nije svejedno gde čovek gradi ili kupuje kuću ili stan, da nije svejedno od kakvih materijala je dom sačinjen i i da nije svejedno koje i kako su sprovedene tehničke instalacije; važno je da su i mesto i struktura stambenog prostora i njegova opremljenost, pre svega, po meri zdravstvene bezbednosti i egzistencijalnih potreba a zatim i specifičnih želja njegovih žitelja.

Osećaj unutrašnje smirene sreće nije uslovljen ni bogatstvom ni položajem u društvenoj hijerarhiji. On se javlja kada čovek zauzme ravnotežan položaj prema stvarnosti i kada uravnoteži sopstveno učešće u ovozemaljskoj realnosti. Ne može se postići ravnoteža u sopstvenom ponašanju ako se ne odredi sopstveno ravnotežno mesto u prostoru i vremenu. Dobro je aktivno sprovoditi u život sveopštu harmoniju i ravnotežu. Tu ravnotežu čovek i porodica mogu postići, između ostalog, izabirajući i uređujući optimalno mesto za življenje i optimalan stambeni i poslovni prostor za rad.

Većina ljudi samo u retkim prelomnim prilikama u svome životu dolazi u poziciju da bira mesto svoga boravka, življenja, stanovanja i rada. U većini slučajeva ti izbori su predodređeni, na neki način čak iznuđeni, brzinom donošenja odluke zbog ratnih vihora, bolesti, rođačkih i prijateljskih povezivanja, trke “trbuhom za kruhom” ili radi višeg ekonomskog boljitka, ili pak radi zadovoljavanja svojih strasti i unutrašnjih poriva koji nas nagone da u potrazi za subjektom, objektom ili opsesijom menjamo, neko ređe neko češće, svoje mesto življenja-stanovanja.

 • Ovaj sajt-priručnik je namenjen svima onima koji bi u ovoj, po Edgaru Morenu, civilizaciji zlostanja, želeli da uprkos svim svim medijski propagiranim i nuđenim “obrascima sreće-težnjom ka krajnostima”, zatim katastrofičnim prognozama i apokaliptičnim znacima organizuju svoje življenje i rad na što zdravijem mestu, u što zdravijoj kući i u što zdravijem poslovnom prostoru. To su, pre svih, oni koji misle na budućnost i žele da  obezbede svojim potomcima ravnotežni prostor i put kroz stvarnost a i da daju primer svima onima koji stihijski žive i olako se prepuštaju trenutnim modama i krajnostima u svakom pogledu.

  

 • U krajnjoj liniji on može da posluži i onima koji su na višim nivoima organizovanja i institucionalnog odlučivanja (preduzeća, korporacije, gradovi, regije čak i države) i koji bi uz malo svesti i više savesti mogli da pristupe određenim ekološkim unapređenjima kako u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju i planiranju  tako i u samoj realizaciji unapređenja kvaliteta životne i radne sredine.
 • Ovaj sajt-priručnik je takođe i mali podsticaj onim, sada ne tako, retkim proizvođačima ekoloških materijala i instalacija da istraju u njihovoj proizvodnji.

 

 • On takođe može da posluži i svima onima koji su nauku zatvorili u dogmatski okvir i onemogućavuju sebi samima i rezultatima svojih istraživanja bolju razumljivost i primenljivost u očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine.

Onima koji su se odlučili da čitaju ovaj sajt-priručnik želimo punu koncentraciju, pažljivo razmišljanje o ovoj temi i naravno opet Vaš slobodan i prirodno odgovoran izbor optimalnog životnog okvira za Vas, Vašu porodicu, Vaše rođake, Vaše prijatelje i Vaše zaposlene.

Ukoliko ne verujete u bilo kakav uticaj životne sredine i stambenog prostora na Vaše zdravlje i dužinu života Vi ste ili nomad, avanturista, istraživač, Herkules, jogin, mističar ili svetac ili ste autista, fatalista ili ste kao Oblomov suviše lenji da bi bilo šta menjali u svome dosadašnjem načinu življenja odnosno stanovanja.

Ukoliko ipak imate želju da se probudite i razmislite o onome što Vam možda ugrožava zdravlje u Vašem staništu i na Vašem radnom mestu i ako želite da "ozdravite" Vaše postojeće stanište ili da osmislite i izgradite sebi novu zdravu kuću pogledajte naš web sajt www.idobravoj.com pod ZDRAVO STANOVANJE i/ili nas konsultujte putem e-mejla:
 atelje_devic@yahoo.com
i/ili putem telefona 064.2213.256 

 

II. VAŠA KUĆA (VAŠ STAN) IZMEĐU MALOG ZEMALJSKOG "RAJA" I MALOG ZEMALJSKOG "PAKLA"

Šta je to kuća?

Etimološki gledano kuća je ku(t) + ća (ći) = ugao + energija života. Kuća predstavlja stanište, ugao (isečak kruga-kosmosa) u kome treba da obitava energija života, dakle kuća da bi bila stanište za čoveka mora biti stanište životne energije a to je moguće jedino pod uslovom da kuća predstavlja mikrokosmos prožet makrokosmosom.

Stanište (kuća ili stan) u kome čovek (porodica) obitava predstavlja takođe materijalnu projekciju njegove unutrašnje duševne i duhovne ličnosti. Stanište je i treća koža čoveka.

 • Prva koža je ona koju Vam je Bog dao i koja obavija prirodno Vaše      telo, organe i kosti.
 1. Drugu kožu predstavlja Vaša odeća.

     3. Treća koža je Vaš stan ili kuća.

I drugu i treću kožu birate sami i odgovorni ste i za njih kao što ste odgovorni i za svoju prvu kožu. Nemojte se povoditi za modama koje mogu ugroziti Vaše zdravlje i zdravlje Vaših bližnjih.

Izaberite i odeću i kuću (stan) da Vam budu udobni, zdravi i lepi i na zdravom i lepom mestu.

Koje su još definicije i značenja kuće?

 • KUĆA označava jednu posvećenu površinu koja štiti od provala razarajućih snaga, koje se ostvaruju u demonskim ciklusima.
 • KUĆA je odraz božanskog sveta
 • KUĆE su zemaljske replike nebeskih arhetipova i istovremeni kosmičke slike.
 • KUĆA je mandala ili geokosmogram.
 • KUĆE su neke vrste proto-hramova.
 • KUĆA uvek ima svoj centar (oltar, ikonu, žrtvenik). Stavljajući Božanstvo u kuću čovek čini počast Bogu, daje mu glavno mesto u svome mikro isečku kosmosa, jer oseća potrebu za njegovim stalnim prisustvom prisustvom i pogledom. Čovek oseća potrebu da Tvorac svega, čitave celine, obitava i u onome što je on čovek svojim umom zamislio i svojim rukama sačinio.
 • KUĆA je alatka za pretapanje, prožimanje i preobraženje mikro i makro kosmosa.
 • KUĆA je alatka (instrumenat) pozitivnog ili negativnog preobražavanja. Život koji se odvija u kući treperi (vibrira, oscilira) u skladu sa Božijim-prirodnim zakonima ili protiv njih.
 • KUĆA je svojevrsni zaštitnik čoveka na ovome svetu kao što je to materica majke pre rođenja i grob (grobnica) posle smrti. Dakle čovek u telu (čelovjek = čovek okrenut čelom vjeku tj. večnosti) uvek stanuje. Prvo u  telu (kroz oca u majku) majke kao fetus, posle rođenja u sopstvenom telu i na kraju posle smrti materijalno prolazno telo sahranjuje se (čuva se) u grobu a duša-duh idu na onaj svet da vaskrsnu u Istini ili ponovno u telu (snovaroždenije - reikarnacija) ili idu u čistilište, raj, pakao odnosno tamo gde ih smeštaju tumačenja različitih religija.  
 • Telo je privremena KUĆA čovekovog duha i njegove duše.

 

Savremena ubrzana, površna i globalna civilizacija polako pretvara čitavo stanovništvo sveta u šematizovane stereotipe mišljenja, ponašanja, reagovanja, činjenja i naravno stanovanja. Kuća je za savremenog čoveka samo mašina za savremeno stanovanje a telo mašina za savremeno življenje tj. iživljavanje svih vrsta strasti. Ukoliko živite u uniformnom, otuđujućem ambijentu koji nije po meri Vaše duše bićete nezadovoljni svojim svakodnevnim životom i podsvesno ćete provoditi sve manje vremena u sopstvenoj kući-stanu (vikend izleti i letnji i zimski odmori u nepoznatim egzotičnim krajevima koji treba da Vam "napune baterije" da nastavite da živite u neekološkom i antiestetskom stanu-kući, što u konačnici pre ili kasnije izaziva u najblažem vidu psihička i/ili fizička obolenja).

Poslednju odbranu čovekove individualne percepcije sveta i sebe u svetu može da predstavlja čovekov dom. Svaki čovek treba da izabere svoje mesto stanovanja i svoj stan (kuću) tako da oni budu po meri njegove duše i duha, tj da budu u njegovom individualnom-porodičnom stilu. Kao što je svako ljudsko biće (čovek ili žena) poseban i razlikuje se od svih ostalih ljudi (što prepoznajemo kroz fizičke otiske naših prstiju, zenice naših očiju sve do karakterističnih crta našeg lica i načina hodanja ali i kroz stanje aure i lične energetske talasne dužine koju svaka osoba individualno emituje prema svetu) tako i svaki stan-kuća treba da izražavaju diferencie specifike svojih korisnika, da budu po njihovoj i fizičkoj i mentalnoj meri. Vaš odnos prema makrokosmosu i prema njegovom stvoritelju opredeliće i Vaš odnos prema Vašem mikrokosmosu-kući. Ukoliko verujete u smisao makrokosmosa, u celinu vidljivog i nevidljivog sveta verovaćete da postoji mogućnost života u kući koja ne narušava ni male ni Veliku Celinu.

Ukoliko niste razmišljali na tu temu i sami ne možete da odredite koje su mere Vaše duše, Vašeg duha, samim tim i mere Vaših snova i stremljenja na ovome svetu obratite se onome kome verujete da Vam može u tome pomoći, nekome ko to može da utvrdi na razne načine, između ostalog i pomoću sveobuhvatnog intervjua sa Vama i sa Vašom porodicom.

Nekada Vam, ukoliko imate tešku karmu, tešku sudbu-osudbu, neće moći tako lako pomoći ni profesionalci poput eksperata za zdravo stanovanje, radiestezista, feng šuista itd. Onaj koji poznaje "dublju realnost" ćuti. On zna da svet predstavlja pozorište o čijem postojanju i scenariju običan čovek ništa ne zna. Božansko pozorište, u kojem štetni talasi i uticaji i drugi elementi igraju ulogu koju im je namenio Bog. Dublja realnost može se postići i istikazmom (ISTIKAZAM = ISTINU KAZAM-KAŽEM). Kada ne možemo i ne smemo da govorimo istinu onda ćutimo i tihujemo, ali ne smemo da govorimo lažno jer time deformišemo-izvitoperujemo stvarnost tj. ogrešujemo se o nju. Onaj ko spoznaje "dublju realnost" zna da ovaj svet predstavlja permanentno iskušenje za svakog čoveka i da štetna zračenja, geopatogene zone, klimatski i ratni izazovi i toliki drugi elementi (od siromaštva do bogatstva i od anonimnosti do slave) igraju onoliku ulogu koju im je namenio sam Gospod Bog.

Ako mislite da zlatna palata osigurava veću sreću i manje iskušenja svome korisniku od života u kolibi ljuto se varate. Možete uložiti silan novac u izgradnju "dvorca po Vasoj meri" a da to u čemu živite nije ni udobno ni zdravo za Vas i za Vašu porodicu, dakle da Vaš dvorac u stvari nije "po Vašoj meri". U čemu je onda problem? U tome što kuća ne treba da bude nadomestak nekog manjka Vaše ličnosti već da zadovolji Vaše realne optimalne potrebe. Devedesetdevet od sto arhitekata ispuniće Vam svaku Vašu mušičavu želju i željicu a da Vam niko od njih neće reći (jer to ne sme, jer ne želi da Vam se konfrontira ili ne zna) koliko to nije dobro za Vaše zdravlje, za Vaš mir, za Vašu uravnoteženost, konačno za Vašu sreću (sreća = srednje ća-ći = srednja, ravnotežna i optimalna energija života). Većina arhitekata nije svesna posledica svojih projekata i većinu njih nije ni briga kako će oni biti materijalizovani a najmanje kako će stanovati i da li će biti zdravi i srećni oni koji budi u njima živeli. No, sve što Vam se dešava odraz je stanja Vaše svesti, savesti, podsvesti, Vašeg delovanja i Vašeg izbora. Prema Vašoj intuiciji pronaći ćete i lekara koji će Vas izlečiti ili uz koga ćete polako ili brzo umirati kao i arhitektu koji će isprojektovati za Vas i Vašu porodicu mali "zemaljski raj" ili mali "zemaljski pakao".

U svakom slučaju Vaša kuća-stan mogu za Vas i Vašu familiju postati ne samo mesto sigurnosti, odmora, lepote, uživanja i komfora, jednom rečju "mali zemaljski raj" već i mesto Vašeg preobraženja, Vašeg odrastanja i Vašeg psiho-fizičkog sazrevanja. Ne zaboravite da Vam se život u rajskoj zdravoj kući može preobraziti u pakao ako ste izabrali pogrešnog bračnog partnera i ako ne posvećujete dovoljno kvalitetnog vremena svojoj deci I svojim bližnjima.

Sa druge strane ako nemate sluha i smisla za Vašu implementaciju i organizaciju u prostoru Vaš stan-kuća mogu za Vas postati mora, zatvor, mesto nemira, nespokoja, mesto na geopatogenoj zoni izloženo svim mogućim negativnim zračenjima, jednom rečju "mali zemaljski pakao", odnosno samonametnuti kavez-zatvor. Ne zaboravite takođe da čak i u nezdravoj paklenoj kući možete preživeti ako imate skladnu bračnu zajednicu i ako ste ispunjeni ljubavlju i požrtvovanjem za Vaše bližnje.

Od Vas, Vaše pažnje, Vašeg znanja i pridavanja važnosti određenim činjenicama i naukama o prostoru, vremenu i energetskim zapisima zavisi i kvalitet Vaše kuće-stana. U svakom slučaju na Vama je izbor! Podsetićemo Vas da usredsređena snaga misli, umnosrdačna molitva i afirmativna formula mogu da promene štetna polja i zračenja i da učine da negativno stanje pređe u neutralno a nekad čak i u pozitivno stanje, što će reći da neutralizuje talase koji se nazivaju štetnim.

Zapamtite još nešto a to je da Vam zdrava kuća na zdravom mestu od zdravih materijala ne garantuje apsolutnu sreću ali ona predstavlja zdravu polaznu osnovu za zdrav život i za optimalnu ravnotežu za donošenje ravnotežnih odluka i samim tim ćete imati mnogo manje stresan i mnogo manje neuravnotežen život.

Sami zamislite i osmislite Vaš stan ili Vašu kuću a mi Vam možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem mi ćemo Vam ponuditi i osmisliti različite projekte zdrave kuće po Vašoj meri i meri Vaših ukućana kao i moguće načine naše saradnje.

 • IZVORI I KLASIFIKACIJA ŠTETNIH ZRAČENJA

Živimo u zamršenom tkivu svakojakih energija, međusobno superponiranih i isprepletenih, nezavisnih u svom kretanju ili uklještenih među drugima. Škodljivi zraci su forme mikroenergije prisutni svuda u našem zemaljskom univerzumu. Oni imaju vrlo različit patogeni efekat, uznemirujući na fizičko i mentalno zdravlje živih bića: od stalne proste migrene do smrtonosnog raka, od neodređene nelagodnosti do dubokih psiholoških nemira bez vidljivih uzroka (pred kojima je klasična zapadna medicina često nemoćna), bizarno ponašanje u izdanju karakterističnog ludila, bol u koži u vidu pritiska itd.
Izvori škodljivih zračenja postoje svuda odnose se na čitav svet na primer:

 • U podzemlju: reke i tokovi podzemnih voda, šupljine, pećine, svaka nesimetrija u podzemlju, zemljotresni rasedi, radon i drugi gasovi, žile i rudne žice, promena zemljinog magnetnog polja, promena zemljinog gravitacionog polja, Hartmanova, Kerijeva i mnoge druge mreže, površine kontakta između različitih terena, radioaktivna podloga, teški metali i pesticidi u površinskom sloju, itd.

Poremećaji bio-polja koji nastaju usled bilo kojeg gore navedenog razloga predstavljaju agresivne geopatogene zone ili tačke koje su već bile poznate i imenovane na Balkanu kao "zla" ili "loša" mesta za gradnju i stanovanje a u staroj Kini kao "kapije izlaska demona". Škodljivi efekti se umnožavaju kada se na jednom mestu nađu više geoloških anomalija odjednom. Stanovanje na takvom mestu obično izaziva, umor, pad imuniteta i bolest koja može završiti malignim tumorom u Vašem organizmu na mestu gde ste najosetljiviji.

 • U našem boravištu: konstrukcija i forme nekih građevina, građevinski materijali, izolacije, množina cevovoda i provodnika, veliki metalni objekti i nameštaj, položaj i orijentacija kreveta, električni uređaji, neki umetnički i kultni predmeti itd.

Veliki broj savremenih bolesti izazvan je jednim delom korištenjem novih građevinskih materijala. Građevinska industrija treba da nauči da postoji i izrazita povezanost i uslovljenost zdravlja sa građevinskim materijalima upotrebljenim u izgradnji stambenog i poslovnog objekta, kako bi mogla da proizvodi zdrave, neškodljive materijale. Institut za istraživanje staništa i zdravlja iz Milhauza u Francuskoj objavio je da su "u Evropi za poslednjih pola veka istraživanja medicinari konstatovali na više od 150.000 naučno kontrolisanih slučajeva da je jedan od tri stana poremećen škodljivim zračenjima iz podzemlja ili okoline, te da geopatogene zone jednog staništa igraju preovlađujuću ulogu u 70% povratnih I hroničnih bolesti". Takođe "Medicinari istraživačke geobiološke grupe Evropskih instituta za istraživanja u geobiologiji primetili su, u nemačkim gradovima, da je u betonskim i čeličnim konstrukcijama, iznad četvrtog sprata, bilo za 57% više bolesti nego na nižim spratovima". Po istraživanjima prof. dr Slobodana Đorđevića iz Beograda "na višim spratovima javljaju se u većem broju: oboljenja organa za disanje, nervnog sistema i endokrinih organa. Sa porastom spratnosti pogoršavaju se i mikroklimatski uslovi (sa spratnošću rastu temperatura i vlažnost, kao i količina ugljendioksida, ugljenmonoksida i prašine".

 • U našoj okolini: fenomeni električnih i magnetnih fenomena prouzrokovani dalekovodima visokih napona, trafo stanicama, željeznicom, radio i TV antenama i predajnicama, antenama i baznim stanicama i predajnicima mobilne telefonije, satelitska, informatička i nuklearna zračenja, buka, hemijski smog itd.

 

Ponešto o radonu (prema istraživanjima Radojice Terzića)
Radon je bezbojan gas bez mirisa i ukusa. Pripada grupi inertnih gasova. Postoji čak 9 izotopa radona, ali nama je najimteresantniji Radon 222 koji je najzastupljeniji u prirodi a nastaje radioaktivnim raspadom radijuma (Ra220). Njegovo vreme poluraspada je nešto manje od 4 dana.
Nalazi se u svakom zemljištu, svakoj steni, građevinskom materijalu, rastvoren u vodi, u bunarima u banjama itd. Eksperimentalno je utvrđeno da je na mestima gde je povećana koncentracija radona, drastično povećan broj obolelih od karcinoma pluća.
Izbor mesta na kome će se izgraditi budući objekat (kuća) veoma je važan činilac, tako da se pre izrade projektne dokumentacije mora izmeriti koncentracija radona na takvom mestu. Ako je koncentracija velika onda lokaciju za izgradnju kuće treba promeniti. Ukoliko je nemoguće da promenite lokaciju onda se mora izvršiti zaštita od radona izradom određene drenaže.
Najveći prodor radona u stambenom prostoru je preko poda, prizemlja ili podruma. Ukoliko objekat nema podnu betonsku ploču, već je to naboj ili neka druga vrsta poda, onda radon u unutrašnji prostor nesmetano prodire, U objektima koji imaju betonsku podnu ploču dovoljna je samo neka pukotina, otvor oko cevi neke instalacije da radon počne da curi. Upotreba građevinskih materijala od industrijskog otpada (pepela, šljake i sl.) uslovljavaju povećanu koncentraciju radona u kućama gde su ovi ugrađeni. Ljudi mogu unositi radon u svoj organizam preko vode za piće, jer se radon rastvara u vodi. Naročito veliku opasnost predstavljaju bunari sa pitkom vodom.. Tako je, na primer, u nekim bunarima u Švedskoj izmerena koncentracija radona čak 100.000 Bekerela po litru vode što zaista predstavlja pravu katastrofu, jer se pojavio ogroman broj obolelih od karcinoma pluća. Radon emituje α – zračenje, a njegovo štetno biološko dejstvo prema istraživanjima savremene medicine je čak 20 puta veće od bilo kojega radioaktivnog zračenja. U kućama gde ima pušača rizik od karcinoma se naglo povećao. Naime dokazano je da dim cigarete stupa u vezu sa radonom, zatim tako udruženi napadaju plućna krila koja veoma brzo i teško oštećuju. Ekonomski bogate zemlje imaju specijalizovane ekipe koje stalno vrše merenje radona u stambenim objektima. Ukoliko se u nekom takvom objektu pronađe prostor sa prekoračenom dozom radona, troškovi celokupne sanacije padaju na teret države.
Područje Vojvodine zaista se može okarakterisati kao rizično po pitanju radona, što se manifestuje u sledećem:

 • podvodno tlo sadrži ogromnu količinu rastvorenog radona
 • upotreba vode iz postojećih bunara
 • veliki broj kuća izraćen od naboja bez podrumske betonske ploče
 • neadekvatni građevinski materijali

 

 

Saniranje
Sadržaj radona u nekom objektu određuje se merenjem. Ukoliko se ustanovi da je prekoračena dozvoljena granična vrednost preduzimaju se mere sanacije. Svaka sanacija je specifična što zavisi od vrste objekta.
Posebnu pažnju treba obratitit na bunarsku vodu. Svaki takav bunar mora biti dovoljno ispitan. Ukoliko je sadržaj radona u takvoj vodi povećan do 50% iznad granične dozvoljene vrednosti onda je moguća njegova sanacija. Prema standardima Evropske unije prvo treba ispitati jaslice i vrtiće, škole i bolnice pa tek posle toga preći na ostale objekte.
Ekostan iz Beograda razvio je svoju efikasnu metodu za zaštitu od radona u boravišnom prostoru ljudi u skladu sa postojećim normama Evropske unije, te je u stanju da sanira svaki boravišni prostor koji je zatrovan radonom.

 

 

 

 • DETEKCIJA ŠTETNIH ZRAČENJA

 

Postoji više načina detekcija štetnih zračenja a obično ih delimo u dve grupe:

 • Stari i empirijski metodi: posmatranje bio-indikatora (ponašanje određenih životinja i ponašanje određenih biljaka, cveća i drveća, ponašanje prirodnih pojava kao što su kretanje sunca, voda i  vetrova, ponašanje namirnica), upotreba rašlji, viska i golih ruku i dlanova, obraćanje pažnje na treperenje određenih delova tela (čulne reakcija, osećaj struje, žmarci, bockanja, toplota-hladnoća, kijanje, nelagodnost itd.) poštovanje predačkog iskustva i nasleđa, itd.
 • Moderne tehnike sa ili bez naučnih aparata: detektor elektromagnetnih zračenja, detektor elektrostatičkog elektriciteta, elektrokardiogram, ispitivanje omskog otpora kože i njegovih varijacija, georitmogram, brzina sedimentacije krvi, Gajger-Milerov brojač za ispitivanje radioaktivnosti, ponašanje miševa u kavezima, istraživanje viskom na planu pomoću mentalne radiestezije, Kirlianova fotografija, geodinametar, teleradiestologija, Tav-sve-pre merenja, itd.

Pojedinačna ili grupna istraživanja treba da omoguće stvaranje vibracione karte smetnji sa lociranim tačkama i prostorima sa poremećenim i uznemirujućim biopoljima ispitivane parcele, stana, kuće, zgrade, bloka, naselja, regije kao i potencijalne začetke etiologije bolesti.

Podsećamo Vas da ništa ne treba verovati na reč, bilo pisanu bilo usmenu. Istina, pa prema tome i provera je stvar, s jedne strane prakse, a sa druge strane egzistencijalnih činjenica. To ne treba zaboraviti ako hoćemo da izbegnemo nepotrebne i zamorne rasprave.

Ukoliko imate želju da istražite i saznate o onome što Vam možda ugrožava zdravlje i život u Vašem staništu (i oko njega), na Vašem radnom mestu kao i u Vašem naselju i ako želite da "ozdravite" Vaše postojeće stanište odnosno Vaše naselje pogledajte naš web sajt www.idobravoj.com pod ZDRAVO STANOVANJE i/ili nas konsultujte putem e-mejla:
 atelje_devic@yahoo.com    i/ili putem telefona 064.2213.256
mi Vam možemo ponuditi metodologiju i pomoć u istraživanju Vašeg staništa i Vašeg naselja

 

V. NEKA ISTRAŽIVANJA GEOPATOGENIH ZONA

Savremeno graditeljstvo i građevinarstvo nisu svesni posledica svoga neznalačkog, neprirodnog i neorganskog delovanja. Može se graditi na svakom mestu ali nisu sva mesta zdravstveno povoljna za gradnju. Mogu se graditi objekti svih mogućih oblika i stilova ali nisu svi oblici zdravstveno povoljni za život i rad. Može se graditi od svakakvih prirodnih i veštačkih materijala ali nisu svi ni prirodni ni veštački materijali zdravstveno povoljni za život i rad u njima.
Proširenjem medicinske statistike otkrilo se da ima kuća u kojima su učestala obolenja od raka. Ima gradova u kojima lekari nisu znali rastumačiti učestalost obolenja od raka u pojedinim ulicama i kvartovima. Tako je nastao novi pojam koji je u nemačkoj medicinskoj literaturi poznat pod imenom "kuće raka", "ulice raka" (Krebshauser, Krebsgassen).

 • Čuven je primer otkrića geopatogenih zona sedamdesetih godina prošlog veka u gradiću Olmoucu (tadašnja Čehoslovačka), na odnovu podataka o obolelima i umrlima od raka i istraživanjima sprovedenih uz pomoć starih (rašlje) i novih tehnika (savremeni elektronski aparati). Ova istraživanja su poslužila da se iscrtaju precizne karte podzemnih podzemnih vodenih tokova koje su pokazale da se oni pružaju ispod temelja zgrada u kojima se javljao najveći broj obolelih od raka.
 • Beogradska istraživanja koja su započeli dr Nada Momirovska i dr Miodrag Đorđević na Onkološkom institutu grada Beograda osamdestih godina prošlog veka rezultirala su zaključkom da pojava raka nije ravnomerno raspoređena  na čitavoj teritoriji grada. Pitanja zašto na teritoriji opštine Vračar ima dva i po puta više obolelih od karcinoma nego u opštini Rakovica ili zašto u Zemunu ima dva puta manje obolelih nego u opštini Stari grad nisu ni tada ni do sada dobili prave, naučno zasnovane odgovore. Devedesetih godina prošlog veka sindromima bolesnih zgrada i čitavih naselja (na primer azbestno naselje u Belim vodama) bavio se, istraživao i pisao građevinski inžinjer Radojica Terzić, osnivač i vlasnik firme EKOSTAN.
 • Novosadska pilotska istraživanja koja su vodili tokom 1984. i  1985. godine dipl. inž. arhitekta Vojislav Dević (autor ovog sajt-priručnika), tada zaposlen u Zavodu za urbanizam u Novom Sadu i prof. dr Bela Buranji, tada zaposlen u Institutu za epidemiologiju (u zgradi Higijenskog zavoda) ustanovila su da distribucija prevalencije (prijavljenih i umrlih) od svih lokalizacija malignih neoplazmi na ukupno 2301 slučajeva u petogodišnjem periodu (1978-1982) nije jednomerna na teritoriji gradske zajednice opština Novi Sad. Razlike u frekvenciji pojave dostižu skoro četvorostruku vrednost između minimuma i maksimuma nakon upoređenja standardizovanih podataka sa isključenom ulogom različite strukture stanovništva grada po dobnim skupinama. Karta pojave raka na levoj obali Dunava pokazala je da postoje tri zone sa najmanjom frekvencijim pojave kancera: zona između ulice Kraljevića Marka i Bulevara oslobođenja, zona oko ulice Dušana Vasiljeva i zona Grbavice. A takođe postoje i tri zone sa najvećom frekvencijom pojave kancera a to su: Satelit, Avijatičarsko naselje i Vidovdansko naselje.

- Sledeće istraživanje koje je rezultiralo kartom pojave infarkta pokazalo je da u Novom Sadu, na levoj obali Dunava, postoje zone u kojima stanovnici dobijaju infarkt tri i po puta više nego u nekim drugim zonama. Pokušaj arhitekte Devića i prof. Buranjija da animiraju širu zajednicu i tadašnji SIZ (Samoupravnu interesnu zajednicu) za naučni rad nisu naišli na odobravanje i nisu dobili nikakvu ni finansijsku ni naučnu ni društvenu podršku jer nije bilo kritične mase svesti i savesti u tadašnjem društvu. Konkretno, jedan vrlo dobro osmišljen projekat iz 1986. godine "Verifikacijha uticaja geopatogenih efekata na frekvenciju nekih masovnih obolenja na teritoriji gradske zajednice opština Novi Sad i njihovo uslovljavanje fundamentalne promene u pristupu generalnom i detaljnom urbanističkom planiranju i projektovanju" odbačen je od svih nadležnih institucija bez ikakvog obrazloženja.
-   Sledeće istraživanje 1994. godine "Zdravstvene karakteristike i razlike među naseljima GZO Novi Sad" koje je arhitekta Dević radio za potrebe Prostornog plana Novog Sada, knjiga II – Valorizacija prostora" štampano je u skraćenom izdanju u veoma malom broju primeraka. Niko se nije zabrinuo ni zapitao čitajući rezultate ovoga rada zašto se maligne neoplazme najviše pojavljuju u Ledincima i Kisaču a najmanje u Budisavi i Veterniku ili zašto je najveći pokazatelj mortaliteta u Čeneju i Kisaču a najmanji u Veterniku i Budisavi ili zašto je najveći broj obolelih od zaraznih bolesti u Sremskim Karlovcima i Rumenci a najmanji u Budisavi i Kisaču.

Ukoliko imate želju da saznate o onome što Vam možda ugrožava zdravlje i život u Vašem staništu (i oko njega), na Vašem radnom mestu kao i u Vašem naselju i ako želite da "ozdravite" Vaše postojeće stanište odnosno Vaše naselje pogledajte naš web sajt www.idobravoj.com pod ZDRAVO STANOVANJE i/ili nas konsultujte putem e-mejla:
 atelje_devic@yahoo.com    i/ili putem telefona 064.2213.256
mi Vam možemo ponuditi metodologiju i pomoć u istraživanju Vašeg staništa i Vašeg naselja

 

 

 

 • KAKVA TREBA DA BUDE OPTIMALNA KUĆA (STAN) ZA ZDRAVO STANOVANJE?

     Idealna kuća-stan treba da teži da zadovolji tri osnovna kriterijuma:

 1. Treba da je u saglasnosti sa onim što je Bog stvorio na tom mestu a to je prirodni kontekst, odnosno "duh mesta"-genius loci, tj. energetski, biološki i informacioni tokovi izabranog prostora. Ne treba inatiti prirodi i vršiti neprimerenom novom gradnjom nasilje nad njom. Čovek koji inati prirodi i ne gradi u skladu sa prirodnim zakonima prouzrokuje sebi mnoge nevolje. Stari graditelji su znali da izaberu zdravo mesto za sigurnu kuću koja neće biti uznemiravana nijednom prirodnom stihijom (vodom–poplave, podzemne vode i kiše, vatrom-vulkani; sunčana i senovita padina, zemljotresom-raseline i klizišta, vetrom-košava i drugim vetrovima; osoj-prisoj, orkani, uragani i divljim životinjama. Ako ipak živite u kući koja je na neprimerenom mestu i od neprimerenih materijala bićete u većim iskušenjima da brže upoznate moć prirode. Ako ste po sopstvenoj prirodi avanturista, tj. ne verujete ničijim iskustvima a veoma ste radoznali imaćete raznih uzbuđenja u Vašem životu.

 

 1. Treba da je u saglasnosti sa onim što je čovek (ljudi) stvorio na tom mestu a to je antropogeni kontekst građene sredine, odnosno "duh vremena"- genius tempi, dakle stilska i namenska obeležja prostora. Ne treba inanititi postojećoj građenoj (dakle i socijalnoj) sredini i vršiti novom gradnjom nasilje nad postojećim stanjem. Ne treba narušavati antropogenu ravnotežu prizemnih porodičnih kuća izgradnjom višespratnica. Takođe ne treba među oblakoderima predviđati i graditi prizemno stanovanje. Ne treba graditi vile i dvorce između potleuša i čatrlja, niti živeti pod šatorom ili u kamp kućici između vila i dvoraca. Bilo kome da "gurate prst u oko" (bilo siromašnima bilo bogatima) vrlo brzo ostaćete, u povoljnijoj varijanti samo bez prsta, a onih gorih varijanti bolje Vam je da budete pošteđeni.
 1. Treba da je u saglasnosti sa jasno izraženim potrebama i željama, estetikom i etikom  korisnika novog izgrađenog prostora (investitora i njegove porodice). Vi mislite da znate šta hoćete a niste ni svesni toga šta Vam je stvarno potrebno a šta je šminka odnosno šta su statusni simboli i funkcije. Kao što neke osobe koje imaju samo jedne gaće i jedno odelo imaju potrebu da to kompenzuju kupujući bilo kakav brendiran automobil, na primer, marke mercedes, tako postoje osobe koje niti imaju veliku familiju niti prijatelja a ipak imaju potrebu da to kompenzuju gradeći ogromnu kuću sa tuce i više soba, sa kulama i garažama koja će biti iskorišćena ne više od 10 posto. Ako želite da budete srećni treba da pronađete osobu (prijatelja, prijateljicu, rođaka, rođaku, ispovednika, psihologa, psihijatra) koja će Vam pomoći kako da se umerite u Vašim željama i kako da primerite Vaše želje Vašim istinskim potrebama! Ako baš nemate nikoga i ne želite da slušate nikoga kad tad ćete doći sami kroz svoje iskustvo koje je naravno najskuplje i najbolnije ali najduže se pamti, do svoje prave mere, život će Vas naučiti pameti kad-tad!

 

Onaj ko Vam pomaže da se pronađe najbolja lokacija za Vaše stanovanje, da se izabere zdravi grad-selo, zdrav teren, da se izabere zdrav stan ili zdrava kuća koju ćete kupiti ili zakupiti, da se isprojektuje po pravilima zdrave gradnje (bioarhitektura, ekogradnja) nova zdrava kuća, da se preprojektuje već kupljeni stan ili kuća, da se ona uredi zdravim nameštajem  i instalacijama predstavlja osobu od izuzetnog poverenja sa kojom treba da sarađujete na najbolji mogući i najotvoreniji način.
Ni u jednoj agenciji za nekretnine nećete naići na agenta-stručnjaka koji će Vam izložiti sve prednosti i mane, naročito one ekološko-zdravstvene, stana-kuće koji treba da Vam prodaju. Samim tim ne možete imati poverenja u njih jer Vam "prodaju mačku u džaku".
 
Ne možete svakom pokloniti svoje poverenje. Poklonićete ga onome kome verujete da Vam može ponuditi zdrav život na zdravom mestu u zdravoj kući-stanu od zdravih materijala sa zdravim nameštajem. Verovaćete onome ko bude po meri Vaše duše kao i Vašeg usuda (karme).

Svet se naglo menja na gore iz dana u dan, i promene (od geoklimatskih preko zemljotresa, vulkanskih erupcija, tornada, uragana do cunamija) sve više ugrožavaju samu potku života na planeti Zemlji. Pošto je svojim neodmerenim delovanjem ugrozio prirodne cikluse i učestvovao u genocidu kako nad hiljadama biljnjih i životinjskih vrsta tako i nad stotinama miliona ljudskih bića čovečanstvo ulazi u sve rizičniju fazu života.
Veština preživljavanja u budućim vremenima biće najvažnija i najpoštovanija disciplina koja će omogućiti određenim skupinama ljudi da prežive sve izazove budućih vremena. Deo te veštine za preživljavanje biće svakako i veština da izaberete zemlju i predeo u kome ćete živeti i zdravo mesto za Vaše zdravo stanovanje.
Kraj 20. i početak 21. veka karakterističan je po porastu katastrofa, elementarnih nepogoda, prirodnih kataklizmi. Posle uočavanja snažnih magnetnih svojstava sunčevih pega koje veoma utiču na sile magnetnog polja Zemlje uočilo se da je periodičnost sunčanih aktivnosti statistički povezan sa brojem zemaljskih katastrofa. Na primer, naučnici predviđaju da će već 2010, 2011. a neki kažu i 2012. godine Zemlja biti na udaru pomahnitalog Sunca kada će na Zemlju stizati džinovski kovitlaci visokonaelektrisanih čestica. Da li razmišljate o tome kako ćete se od njih odbraniti, kako ćete se zaštititi od sunčevih pega koje će se uvećati za 30 do 50%. Onaj ko bude pripremio i opremio svoje stanište za takvu promenu ima povećane šanse da preživi i on i njegova porodica.  
Ukoliko nama ukažete svoje poverenje a mi Vam možemo pomoći da se pripremite za te opasne godine, zato nam se javite na telefon  064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem, svoje želje i potrebe a mi ćemo Vam ponuditi varijante rešenja Vaših problema kao i moguće načine naše saradnje.

Ako ste sramežljivi i nepoverljivi za bilo kakav intervju i uplitanje bilo koga u Vašu intimu, Vaš lični pogled na svet, probajte da popravite stanje svoga zdravlja poboljšanjem zdravosti svoga stana-kuće proučavajući sledeća uputstva i primenjujući ona za koja verujete da Vam mogu biti od pomoći:

 

 • STRATEŠKA UPUTSTVA ZA ZDRAVO STANOVANJE

Svaka zdrava kuća (stan) treba da omogući svojim korisnicima maksimalnu udobnost prirodnim odgovorima (uz pomoć prirodnih materijala) bez mehaničkih  elektronskih pomagala. Prirodni materijali (drvo, trska, pluta, opeka, glina, kreč,..) imaju sveobuhvatan, celovit i prijatan uticaj na nas. Oni integrišu, oživljavaju i drže sva naša čula u odličnoj kondiciji što veštački-sintetički materijali nisu u stanju da postignu. Kada se koriste lokalni prirodni materijali, čovek je automatski uklopljen i u skladu sa svojom okolinom tj. sa večnim ciklusima prirode. Ti lokalni materijali maksimalno odgovaraju lokalnim klimatskim uslovima i uvek ih ima u izobilju.
         

 1. POLOŽAJ KUĆE-STANA

 

 • Gledajte da ne stanujete na tabu (zabranjenim) mestima kao što su:
  1. nekadašnja groblja i kosturnice
  2. nekadašnji hramovi, kapele, sveta mesta
  3. nekadašnja mesta pogroma i bitaka
  4. nekadašnji logori, mučilišta i gubilišta
  5. nekadašnji krematorijumi
  6. nekadašnji ili sadašnji vulkani
  7. nekadašnje ili sadašnje seizmičke raseline i klizišta
  8. nekadašnje bolnice
  9. nekadašnji zatvori
  10. nekadašnje klanice
  11. nekadašnja đubrišta

Ukoliko ipak stanujete na takvom nekom tabu mestu preporučujemo Vam da se preselite na neko zdravije mesto ili ako to ne možete pristupite određenim postupcima zaštite i izolacije svoje kuće-stana od negativnih zračenja kojima ste izloženi.
Sami ispitajte mesto svoga stanovanja ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

 • Takođe gledajte da ne stanujete u blizini velikih ekoloških atentatora na životnu sredinu:
  1. nuklearne i termo centrale
  2. rafinerije nafte
  3. industrijske zone i hemijski pogoni
  4. željezare
  5. kotlarnice i toplane
  6. aerodromi
  7. auto-putevi, magistralne saobraćajnice i bulevari
  8. željezničke, autobuske i metro stanice i tramvajske remize
  9. željezničke i tramvajske pruge
  10. brodogradilišta
  11. rudnici uglja, bakra, žive, srebra, itd.
  12. cementare
  13. kamenolomi
  14. deponije otpada
  15. dalekovodi elektrovodovi visokog napona
  16. radio i TV predajnici
  17. bazne stanice, predajnici i pojačivači mobilne telefonije
  18. antene i odašiljači sa visokim frekvencijam
  19. vojni radari
  20. lokacije na kojima su pale bombe

Ukoliko ipak stanujete na takvom nekom mestu u blizini velikih ekoloških atentatora preporučujemo Vam da se preselite na neko zdravije mesto ili ako to ne možete da određenim postupcima pristupite zaštiti i izolaciji svoje kuće-stana od negativnih zračenja i škodljivih uticaja kojima ste izloženi.
Sami ispitajte mesto svoga stanovanja ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon  064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

3.  Izbegavajte objekte koji su izgrađeni na podvodnim terenima, na šljaci i na rudnim nalazištima. Podzemne tekuće vode često nose sobom otpatke- zagađivače (kanalizacija, fekalne materije, groblja,..). Isto važi i za podzemne stajaće vodene slojeve i jezera.

Ukoliko ipak stanujete na takvom nekom mestu preselite se na drugu bolju lokaciju ili bar zaštitite stan-kuću sa određenim izolatorima.
Sami ispitajte mesto svoga stanovanja ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

 • Izbegavajte stanove i kuće koji su orijentisani ka severu, dakle nemaju ni malo sunca u većem delu godine.

 

Ukoliko ipak stanujete u stanu koji je kompletno orijentisan ka severu preporučujemo Vam da se preselite u neki zdraviji stan (spavaća i dečija soba treba da gledaju na istok, jug ili u najgorem slučaju na zapad) ili ako to ne možete pokušajte da određenim postupcima pristupite "otopljavanju" i "osunčavanju" Vašeg staništa.
Sami ispitajte mesto svoga stanovanja ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

 • Ne birajte stanove koji su viši od četvrtog sprata. Izaberite stanovanje što bliže tlu jer se na površini zemlje ostvaruje najblagotvornija simbioza i pretapanje kosmičkih i zemaljskih treperenja. Svako stanovanje višlje od četvrtog sprata povećava rizik i procenat obolenja.

Ukoliko ipak stanujete u stanu koji je na višim spratovima od četvrtog preporučujemo Vam da se preselite u neki zdraviji stan od prizemlja do četvrtog sprata ili ako to trenutno ne možete pokušajte da određenim postupcima pristupite "uzemljivanju" i "oprirođavanju" Vašeg staništa.
Sami ispitajte mesto svoga stanovanja ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

 • Ne birajte stanove koji se nalaze dozidani pored lift kućice.

 

Ukoliko ipak stanujete u stanu koji se nalazi dozidan uz lift kućicu preporučujemo Vam da se preselite u neki zdraviji stan od prizemlja do četvrtog sprata ili ako to trenutno ne možete prvo pokušajte da pronađete mesto u stanu koje je najmanje ozračeno a zatim određenim postupcima pristupite "izolovanju" štetnih zračenja i "oprirođavanju" Vašeg staništa.
Pozovite nas na telefon 064.2213.256 da Vam pomognemo savetima! Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon   064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

 

 1. FORMA I KONSTRUKCIJA KUĆE,

GRAĐEVINSKI MATERIJALI I INSTALACIJE

1. Izbegavajte zgrade sa oštrim uglovima, kompleksnim i agresivnim formama, ravnim krovovima i naročito obrnutim piramidama.

Ukoliko ipak stanujete u stanu koji je u zgradi sa oštrim uglovima, kompleksnim i agresivnim formama, ravnim krovovima i naročito u formi obrnute piramide preporučujemo Vam da se preselite u neki zdraviji kompaktniji i manje upadljiv objekat ili ako to trenutno niste u mogućnosti pokušajte da određenim postupcima pristupite "ucelinjavanju" i "zaobljavanju" Vašeg staništa.
Sami ispitajte mesto svoga stanovanja ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

2. Izbegavajte zgrade od montažnih prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata. Beton ima negativan uticaj na ćelijsku strukturu, skelet, krvotok i mozak čoveka.

Ukoliko ipak stanujete u takvoj nekoj zgradi od prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata preporučujemo Vam da se preselite na neko zdravije mesto ili ako to ne možete da određenim postupcima "oprirođavanja" pristupite zaštiti svoje kuće-stana od negativnih zračenja i uticaja armirano-betonskih elemenata kojima ste izloženi.
Sami ispitajte svoju zgradu ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

3. Izbegavajte zgrade od siporeksa i blokova koji su proizvedeni od šljake i pepela iz termo-toplana.

Ukoliko ipak stanujete u takvoj nekoj zgradi od siporteksa i blokova koji su proizvedeni od radioaktivnog pepela sa termo-toplana preporučujemo Vam da se preselite na neko zdravije mesto ili ako to ne možete pristupite određenim postupcima "oprirođavanja" i zaštite svoje kuće-stana od negativnih radioaktivnih zračenja i drugih štetnih po zdravlje uticaja kojima ste izloženi.
Sami ispitajte svoju zgradu ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

4. Izbegavajte zgrade sa termoizolacijom od stiropora i staklene vune.

Ukoliko ipak stanujete u takvoj nekoj zgradi sa termoizolacijom od stiropora i staklene vune preporučujemo Vam da se preselite na neko zdravije mesto ili ako to ne možete da određenim postupcima pristupite zaštiti svoje kuće-stana od negativnih uticaja stiropora i staklene vune (koja je izuzetno škodljiva za Vaše disajne organe) kojima ste izloženi.
Sami ispitajte svoju zgradu ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

5. Izbegavajte u kontinentalnoj i polukontinentalnoj klimi zgrade koje imaju fasadne zidove male debljine od 30 do 33 cm. Večno ćete se boriti sa gljivicama i plesnima i imaćete uvek uvećane troškove za grejanje zimi a leti ćete morati bežati iz stana u prirodu ili ćete morati instalirati klima uređaj (koji može postati novi izvor škodljivosti za Vaše zdravlje) .

Ukoliko ipak stanujete u takvoj nekoj zgradi sa "siromašnom" debljinom zidova preporučujemo Vam da se preselite na neko zdravije mesto ili ako to ne možete pristupite naknadnom "podebljanju" zidova radi zaštite od prevelike toplote leti i prevelikih troškova grejanja zimi.
Sami ispitajte svoju zgradu ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

 • Izbegavajte zgrade u koje su u prizemlju ugrađene trafo stanice. Njihov negativni uticaj  elektromagnetnog zagađenja može se rasprostirati i do četvrtog sprata.

 

Ukoliko ipak stanujete u takvoj nekoj zgradi u koju je ugrađena trafo-stanica preporučujemo Vam da se preselite u neku zdraviju zgradu ili ako to niste u mogućnosti pomerite bar Vaš krevet (krevete Vaše porodice) u najmanje ugroženu elektromagnetnim zračenjima zonu u Vašem stanu. Postoji i skuplja varijanta da oko Vašeg stana ugradite Faradejev kavez za zaštitu od zračenja.
Sami ispitajte svoju zgradu ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon  064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

 • Izbegavajte zgrade kojima je na krovu instaliran radioaktivni gromobran.

 

Tražite da se radioaktivni gromobran zameni klasičnom gromobranskom instalacijom. Srbija, kao zemlja najfantastičnijih eksperimenata i čuda jedina je zemlja u Evropi koja je dozvolila postavljanje radioaktivnih gromobrana na stambene objekte, dečije vrtiće, čak i porodilišta. Konačno je donet i zakon o demontiranju radioaktivnih gromobrana koji su ozračivali stanovništvo više decenija ali većina njih još uvek nije demontirana.
Sami ispitajte svoju zgradu ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

 

8.  Izbegavajte stanove (kuće) koji imaju ugrađeno podno grejanje.

Najmanje opasno podno grejanje je na topli vazduh upravo onakvo kakve su imale vile u Knososu na Kritu pre više hiljada godina. Protok zagrejane vode kroz cevi instalirane ispod poda uznemiravaju biopolje Vašeg stana, a o električnim grejačima u podu da i ne govorimo. Bilo koje podno grejanje zahteva neverovatno visok stepen higijene u stanu radi smanjenja čestica prašine koje se toplinom dižu i lebde u vazduhu tako da ih mi udišemo i zagađujemo svoje disajne organe. Pored toga osobe koje imaju probleme sa venama ne bi smele da žive u stanu sa podnim grejanjem.
Sami ispitajte svoje grejanje ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

9. Ako gradite "eko kuću" izbegavajte da solarni kolektori, vetrogeneratori, toplotne pumpe, postrojenja za biogas itd. budu iznad ili pored Vaše spavaće i dečijih soba.

Ako su već postavljeni na pogrešno mesto tamo gde spavate i sanjate izmestite ih ili postavite odgovarajuće zaštite i izolacije.
Sami osmislite svoju "eko kuću" ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

10. Ako gradite "pametnu kuću" u kojoj je "sve na dugme i na senzore" pokušajte da ne preprogramirate svoj život tako da na kraju Vi i Vaša porodica budete njeni robovi. Svaki novi dan može biti jedinstven i neponovljiv ali ne i u isprogramiranoj kući.

Ako Vam je "pametna kuća" prepametna i nameće Vam nešto što Vam smeta i što Vas robotizuje i oduzima Vam spontanost reakcije preprogramirajte je i ukinite joj visok stepen odlučivanja.
  Sami osmislite Vašu "pametnu" kuću ili Vam mi možemo ponuditi naše  profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

11. Provodnik kablovske i internet mreže ne treba da prolazi u blizini Vašeg  bračnog kreveta niti u blizini kreveta Vaše dece.

Ako prolazi u blizini Vaših spavaćih kreveta izmestite ga ili se zaštitite od njega.
Sami ispitajte svoj provodnik ili Vam mi možemo ponuditi naše   profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon   064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

12. Izbegavajte da stanujete u zgradi na kojoj se nalaze radio i TV predajnici i predajnici i pojačivači mobilne telefonije.

Ako ipak stanujete u takvoj zgradi iselite se u neku drugu manje ugroženu zgradu ili preduzmite postavljanje određenih izolacija i zaštita.
Sami ispitajte predajnike na Vašoj zgradi ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

13. Izbegavajte da sve građevinske probleme od prilaznih puteva, preko terasa i lođa do konstrukcije i zidova i tavanskih konstrukcija rešavate "betoniranjem". Postoje drugi građevinski materijali od drveta do opeke koji nisu štetni po ljudsko zdravlje kao što je to beton u svim vidovima od peno-betona do armiranog betona.

Ukoliko ipak stanujete u takvoj nekoj zgradi koja je sva od betona sa betoniranim prilazima i terasama preporučujemo Vam da se preselite na neko zdravije mesto ili ako to ne možete da određenim postupcima "oprirođavanja" pristupite zaštiti svoje previše betonirane kuće-stana od negativnih zračenja i uticaja betona kojima ste izloženi.
Sami ispitajte svoju zgradu ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.

 

14. Poštujte bezbedonosne razdaljine od "elektromagnetnog zagađenja":

 • od elektrificirane pruge: 1000 metara
 • od radio i TV predajnika: 1000 m
 • od visokonaponskih dalekovoda:   za 300 kV : 500-1000 metara

                                                         za 110 kV : 250-500 m
                                                         za   20 kV :   60-100 m
                                                         za   15 kV :   25-50 m

 • od trafostanice: 10-50 m
 • od električnih kućnih aparata: 1-4 m
 • od utičnice od 220 V : 70-100 cm
 • od električnog spoljnjeg voda 220 V : 50-70 cm
 • od električnog voda u zidu 220 V : 30-50 cm

 

15. Svaka kuća treba da ima svoj vrt, svoju baštu koji treba da budu u svako godišnje doba mesto raznih divota. Divota za oči i užitaka za nepce. Različito cveće i grmlje često krije u sebi otrove. Neko tako lepo cveće i neke tako ukusne bobice skrivaju opasne ili čak smrtonosne zamke. A otrov je ponekad koncentrisan samo u jednom delu biljke (plodu, cvetu, korenu, kori ili glavici). Kada planirate svoj vrt treba da razmislite koje su dobre a koje opasne biljne vrste. Na primer i puzavice na fasadi Vaše kuće mogu da budu višestruko korisne.

Sami planirajte svoj vrt ali i mi Vam možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon  064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoje dileme a mi ćemo Vam ponuditi naša rešenja i moguće načine naše saradnje.
     
    
16. Biljke koje gajite u Vašoj kući ili stanu takođe mogu biti i korisne i štetne. Neke mogu čak i da Vam pročiste vazduh od isparenja benzina, formaldehida i drugih gasova škodljivih po zdravlje.

Sami izaberite biljke koje će Vam ulepšati Vaše stanište a mi Vam možemo ponuditi biljke koje će Vam ozdraviti vazduh u Vašem staništu. Ukoliko nam ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoje želje i potrebe a mi ćemo Vam ponuditi naša rešenja i moguće načine naše saradnje.
  
Svaka zdrava kuća (stan) treba da omogući svojim korisnicima maksimalnu udobnost prirodnim odgovorima (uz pomoć prirodnih materijala) bez mehaničkih  elektronskih pomagala. Prirodni materijali (drvo, trska, pluta, opeka, glina, kreč,..) imaju sveobuhvatan, celovit i prijatan uticaj na nas. Oni integrišu, oživljavaju i drže sva naša čula u odličnoj kondiciji što veštački-sintetički materijali nisu u stanju da postignu. Kada se koriste lokalni prirodni materijali, čovek je automatski uklopljen i u skladu sa svojom okolinom tj. sa večnim ciklusima prirode. Ti lokalni materijali maksimalno odgovaraju lokalnim klimatskim uslovima i uvek ih možete naći u izibilju.
Za Vašu zdravu budućnost više vredi uložiti sredstva u projektovanje nove ili u adaptaciju stare kuće ili stana da ona postane zdrava nego ulagati sredstva u provode, letovanja, zimovanja i egzotična putovanja.
Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon   064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoje želje a mi ćemo predložiti projekat zdrave kuće po Vašoj meri i meri Vaše porodice kao i  moguće načine naše saradnje.

         

 

 

 

 1. NEKA EKOLOŠKA UPUTSTVA ZA SPAVAĆE I DEČIJE SOBE

Neophodno je da se insistira na smeštaju kreveta, pošto mi provodimo prosečno osam časova dnevno spavajući, skoro trećinu našeg vremena ispruženi ili skvrčeni na istom mestu tokom niza godina. Postavljanje kreveta na zdravo mesto je od primarne važnosti utoliko pre što je dokazano da mi u snu gubimo 2/3 naše dnevne otpornosti. Ako krevet nije postavljen na zdravo mesto onda on nije spasonosan za naš san, odmor i naše zdravlje. Krevet je takođe mesto za osećajnost, nežnost i ljubavne nestašluke čoveka i žene.
Postoje preko tri tuceta  uputstava za postavljanje kreveta na zdravo mesto!

Sami ispitajte svoju spavaću i dečiju sobu ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Za Vaš miran san i pravilno obnavljanje životnih energija više vredi uložiti sredstva u spavaću i dečiju sobu nego u dnevnu sobi ili u kuhinju ili u automobil. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem mi ćemo Vam predložiti kako moguće načine ozdravljivanja Vaše spavaće i dečije sobe tako i naše saradnje.

Ukoliko želite ispitivanje svoga stambenog i/ili radnog prostora imamo dve varijante za Vas, jedna je istraživanje na daljinu (teleradiestologija) a druga istraživanje na licu mesta baš u Vašem prostoru. Za prvu varijantu potrebno Vam je da odvojite minimalna finansijska sredstva a za drugu cena zavisi od površine Vašeg prostora za istraživanje, od njegove udaljenosti od Novog Sada i od Vaših zahteva za korišćenjem određenih tehnika ispitivanja.
Za prvu varijantu treba da nam pošaljete projekat (osnovu, presek i može i koja fotografija)Vašeg stana sa rasporedom instalacija i nameštaja kao i sa njegovom pozicijom u zgradi, plan korišćenja spratova po etažama, plan naselja u kome živite sa tačno obeleženom pozicijom Vaše zgrade u kojoj živite, udaljenost u metrima od trafo stanice, dalekovoda visokog napona, radio i TV predajnika, predajnika mobilne telefonije, električne pruge, tramvaja, industrijskih zagađivača (sve to nam možete obeležiti na planu grada koji možete skenirati i poslati nam na e-mail atelje_devic@yahoo.com  
Mejlom ćete, po uplati, dobiti i rezultate naših istraživanja kao i pismene objašnjenja i saveti o merama koje treba preduzeti radi "ozdravljivanja" Vašeg staništa i Vašeg radnog prostora.

Za drugu varijantu možete nam pripremiti sve to isto i poslati a onda ćemo se dogovoriti o samom izlasku na teren tj. o datumu ispitivanja Vaših stambenih i radnih prostora.

 

 

D. NEKA EKOLOŠKA UPUTSTVA ZA PODOVE OD DRVETA
(Izvod pravljen iz knjige "Bioizgradnja" autora Radojice Terzića)
 
Od svih površina u kući čovek ima najviše kontakta sa podom. Jedan od bitnih uslova za dobar pod, mora biti njegova elastičnost, jer što je pod tvrđi, to je njegovo negativno dejstvo veće, a to se odražava na deformaciju kičme i proširenje vena.
U suštini pod mora da bude čvrst, suv, elastičan i prijatan za oko. Dve najvažnije vrste drvenih podova jesu takozvani brodski pod i parket.
PARKET se proizvodi od jasena, bukve i hrasta (hrastov parket ne postavljati u spavaću i dečiju sobu – primedba Vojislava Devića) spada u "tvrde" podove, zbog podloge na kojoj se postavlja, kao što je cementna podloga. Obično se za podlogu lepi bitumenom, ili nekim drugim lepkom, koji ne spada u biološki ispravne materijale.
Parket mora da ispunjava određene zahteve u pogledu dimenzije i načina ugrađivanja da bi se svrstao u biološki zdrave podove:
Obrada drvenog poda: …………………….
Priprema površine: ………………………..

 

 

E. UPUTSTVA ZA IZBOR ZDRAVOG NAMEŠTAJA

Uopšteno gledano većina ljudi bira sebi nameštaj za kuću-stan rukovodeći se pre svega funkcijom koju on treba da obavlja, estetikom koju treba da ima da bi se uklopio u željeni ambijent i naravno cenom. Pitanja tipa "da li je ovaj komad nameštaja po svojoj formi, strukturi i materijalu zdrav i bezopasan po zdravlje svih ukućana?" obično se ne postavljaju i prosečna porodica ne razmišlja na tu temu.

Svaki predmet u kući, samim i tim i nameštaj utiče svojim vidljivim i nevidljivim vibracijama na kvalitet stambenog prostora.

Ukoliko ipak poželite da se pozabavite pitanjem zdravosti nameštaja nudimo Vam za početak stručna uputstva za izbor zdravog nameštaja:

UOPŠTE:
Postoji desetak uputstava za pravilan izbor zdravog nameštaja!

Sami ispitajte svoj nameštaj ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam pomoći kako da izaberete što zdraviji nameštaj kao i moguće načine naše saradnje.

 

 

 

     • NEKA EKOLOŠKA UPUTSTVA ZA RADNA MESTA, KANCELARIJE I BIROE TJ. RAD SA RAČUNARIMA

 

Svetom se širi nova vrsta zagađenja. Ovo zagađenje dolazi od sve veće količine elektronske opreme kod kuće i u kancelarijama-biroima plus elktromagnetna zračenja od predajnika radio i TV odašiljača, predajnika-pojačivača mobilnih telefonija i od raznih mirovnih, vojnih i špijunskih satelita. Sva ova oprema zrači elektromagnetne talase. Rezultat ovog zračenja je pokrivač radijacije koji zastire sve, a poznat je pod imenom "elektronski smog". Elektronski smog je suma radio-talasa koji indukuju električnu struju u metalnim predmetima, te oni postaju antene.
Savremena arhitektura pružila je kroz gradnju stambenih i poslovnih objekata u XX veku veličanstvena dela u kojima je, na žalost se ispostavilo, veoma teško i opasno kako živeti tako i poslovati. Većinu savremenih stambenih i poslovnih objekata muči »sindrom bolesnih zgrada«. Fotohemijski smog je rasprostranjen u 90% modernih radnih ambijenata.
Harvardska škola medicine signalizirala je krajem XX veka da je kompetitivnost jednog preduzeća povezana sa kvalitetom poslovnog prostora koji preduzeće nudi svojim zaposlenima. Primenjujući principe geobiologije i bioarhitekture u uređenju prostora preduzeća smanjuju se umor, greške, nemogućnost koncentracije i odsutnost zbog bolovanja a efikasnost, rentabilnost i prijatnost u poslovanju se osetno povećavaju.

 

UOPŠTENE PREPORUKE ZA KANCELARIJSKE RADNE PROSTORE

  a. Čuvajte se klima uređaja! Boravak u prostoriji sa erkondišnom može da prouzrokuje napade astme, bolove u grudima i neprijatno "curenje nosa", tvrde francuski istraživači. Osobe koje rade u kancelarijama sa erkondišnom dva i po puta češće pate od infekcija gornjih disajnih puteva nego ljudi koji rade u prostorijama koje se provetravaju prirodnim putem tvrde istraživači!

   • Zbog optimalnog rada Vašeg sopstvenog bioklimatskog regulatora razlika u temperaturi između spoljnje i unutrašnje ne bi smela biti veća od 6 – 8 celzijusovih stepeni. Na primer ako je napolju temperatura +40ºC onda u radnom (ali takođe i u stambenom prostoru) ne bi smela biti niža od +32ºC. Ako uključite klima uređaj da stvara veću temperaturnu razliku ugrozićete sopstveno zdravlje.
   • Takođe dobro proučite uputstva za način čišćenja Vašeg klima uređaj (redovna zamena filtera ili pranje u propisanom vremenskom razmaku) zbog toga što se u klima uređaju legu opasne bakterije i gljivice (na primer Aspergilus niger) koje u filterima i cevima klima – uređaja vode neprimetno i neometano svoj sopstveni život. Tu se skupljaju i razmnožavaju a sa vazduhom koji struje ulaze direktno u ljudski organizam. Velikoj vlazi raduju se naročito gljivice i virusi). Bakterije kao što su katkad i legionelle, bakterije koje izazivaju tešku upalu pluća. Naglo povećanje telesne temperature, povezano sa kašljem, bolovima u grudima i stomaku, povraćanjem i teškoće sa disanjem prvi su simptomi ove legionarske bolesti koja u čak 15 do 20 odsto slučajeva imaju smrtni ishod. Visoka vlažnost nastaje kondenzacijom, pri hlađenju vrućeg vazduha. Zbog toga je veoma važno da se klima uređaji isključuju i čiste bar jednom godišnje. Sve rečeno o klima uređajima važi i za one u automobilima, koji polako postaju standardna oprema i koje takođe treba čistiti i menjati im filtere.
  • Čuvajte se upotrebe fluoroscentnih cevi,neonske rasvete jer ona može da pored umora i razdražljivosti izazove i opadanje kose i neke vrste kancera kože. Fluorescentne cevi ispuštaju polihlorirane bifenile (PCB).
  • Čuvajte se fotokopir aparata koji pored elektromagnetnog štetnog zračenja emituju i štetni prah a neki i opasni ozon. Izbegavajte rad u blizini fotokopir aparata. Postavite ga u najveću kancelariju gde će biti dovoljno vazduha i mesta da se on udalji od radnih mesta.
  • Čuvajte se upotrebe mutnih, matiranih i dimljenih stakala za prozore zato što ona smanjuju i koiličinski i vibraciono nivo prirodnog dnevnog osvetljenja tako da dolazi do zamora oka, nervne napetosti čak i do oštećenja vida.
  • Čuvajte se upotrebe sintetičkih materijala, plastičnog nameštaja i plastičnih pregrada zbog toksične emisije formaldehida i oko stotinu drugih isparljivih organskih jedinjenja.
  • Čuvajte se sintetičkih tapisona, PVC podova, plastičnih tapeta (zbog povećanja elektrostatičkim elektricitetom štetnim poljudsko zdravlje).
  • Upotreba lepkova, boja, lakova i sredstava za zaštitu i čišćenje koja sadrže kancerogene i nadražujuće materije.
  • Čuvajte se hermetički zaptivenih (zbog uštede energije) kancelarija koje imaju veštačko provetravanje.
  • Čuvajte se kopir aparata. Prvo zbog njihovog elektromagnetnog zračenja. Drugo zbog njihovog hemiskog štetnog zagađenja. U procesu kopiranja mokrim putem oslobađaju se bezmirisni ugljovodonici, koji izazivaju zamor i nadražaj kože. U procesu kopiranja suvim putem ispušta se ozon, koji draži oči i disajne organe.
  •   

Energetsko polje savremenog biroa u kojem rade zaposleni na računarima je destrukturisano emisijom elektromagnetnih talasa i elektrostatičkim nabojem i razbijenim negativnim jonima tako da su takvi radni prostori grubo rečeno istinski "žderači energije". Zaposleni na računarima, faksovima, kopir mašinama, terminalima,..) postaju nervozni, nenormalno umorni, deprimirani, bolesni što je znak da treba da razmišljaju da se zaštite od poremećaja magnetskih polja.
Simptomatologija je sledeća:

 • Umnožavanje psihomatskih tegoba induciranih kroz stres.
 • Povećana osetljivost respiratornih upala virusnog porekla je jedan od izvora povećane odsutnosti sa posla.
 • Smanjnje kapaciteta koncentracije, gubitak interesa za posao.
 • Glavobolja ili utisak neizbežne migrene.
 • Facijalna eritroza (zajapurenost), ospice, očni bolovi.
 • Povećana osetljivost na dim ili na druge izvore zagađenja.
 • Nizak pritisak i ubrzanje pulsa.
 • Teško disanje (alergično i/ili astmatično).
 • Mišićna ukočenost, bolovi leđa i potiljka i vrata.
 • Neuobičajena razdražljivost.
 • Pomanjkanje apetita, gađenja i mučnine.
 • Bolovi i lupanje srca.
 • Pospanost, dremljivost na radnom mestu.
 • Poremećaji noćnog sna.
 • Preuranjeni umor za vreme rada.

Svi ovi klinički znaci mogu se pojaviti u radnoj populaciji totalno izvan svih onih koji rade na računarima, no statistike dokazuju dva puta značajniju frekvenciju pojavljivanja u grupi radnika koji su vezani sa stalnim radom sa računarima.
Škodljivosti hazardnih uticaja na zdravlje operatera ne sabiraju svoje efekte već ih multiplikuju.

POSEBNE PREPORUKE ZA KANCELARIJSKE RADNE PROSTORE
Postoje preko tri tuceta  uputstava za uređenje kancelarija sa računarima!

Postoje više vrsta korisnih biljaka koje Vam mogu pročistiti vazduh u radnim prostorima..

Sami ispitajte svoj radni kancelarijsku prostor ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Više vredi na organski prirodan način osmisliti i realizovati svoj kancelarijski prostor nego zavisiti od električnih pomagala i veštačkih materijala koji sumarno imaju kontraindikativne efekte po zdravlje svih korisnika takvih modernih ali opasnih po zdravlje prostora. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam ponuditi kako da ozdravite Vaše kancelarijske prostore kao i moguće moduse naše saradnje.

 

 

 

G. EKO-UPUTSTVA ZA PROJEKTOVANJE ELEKTRO-INSTALACIJA

Problem "elektromagnetnog smoga" sve više obuzima gradove i ulazi sve više u žižu naučnih istraživanja. Konstatovano je na brojnim naučnim simpozijumima neusaglašenost zvaničnih zakonskih sigurnosnih normi i realnih zdravstvenih problema stanovnika koji žive ili rade u blizini dalekovoda visokog napona na rastojanju predviđenom tim istim normama kao bezbedonosno.

Pre svakog projektovanja trebalo bi da je svakome jasno, da svaki potrošač struje, svaki električni vod u kući proizvodi polja u najbližoj sredini čoveka.
Danas se često polaže velika vrednost na visok elektrotehnički konfor – elektrotehničku udobnost koja se zasniva na velikom broju utičnica (mogućnosti za priključivanje lampi i ostalih električnih uređaja i pomagala) i prekidača. Velika je greška što se pri tom isključuje uticaj celokupne električne instalacije na čoveka i na njegovo zdravlje.
Postoji najmanje tuce uputstava za projektovanje elektro-instalacija!

Sami ispitajte i smislite Vaše elektro-instalacije ili Vam mi možemo ponuditi naše profesionalne savete. Ukoliko nama ukažete svoje poverenje javite nam se na telefon 064.2213.256 ili na mejl atelje_devic@yahoo.com i izložite nam svoj problem a mi ćemo Vam poslati upitnik i moguće načine naše saradnje.
Proverite sa elektromagnetnim detektorom kolika su električna i  magnetna zagađenja u Vašem stanu, kući i u radnim prostorijama! Tel:064.2213.256

I opet da sve osmislite/osmislimo i realizujete/realizujemo kako valja tj. da ozdravite svoje stanište i svoje radno mesto ostaju Vam još mnoga iskušenja  da biste "zdravo živeli" od ishrane (zdrava i zagađena hrana kao i količine koje unosite u organizam), ponašanja i komunikacije sa drugima (rat i mir, poštovanje i nepoštovanje drugoga i njegovih potreba i interesa…) do Vaših vezivanja, predavanja i zarobljavanja raznim vrstama ekrana (televiziskim, računarskim i onih na mobilnim telefonima). Za sada, daćemo Vam preporuke za korišćenje mobilnih telefona.

 

H. EKO-UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE MOBILNIH TELEFONA

Svetske agencije su prenele (prema SVEDOKU od 18. juna 1996.) zapanjujuću vest: "Mobilni telefoni mogu, kod onih koji ih upotrebljavaju, povećati rizik od raka i astme, tvrdi se u jednom istraživanju, objavljenom u Londonu. Pored tih bolesti, naučnici sumnjaju da mini pokretni telefoni mogu uzrokovati i Alchajmerovo oboljenje. U istraživanju koje se temelji na saznanjima naučnika sa tri kontinenta, Amerike, Australije i Evrope, ukazuje se da mobilni telefon kao mala radio stanica, emituje i prima mikrotalase koji mogu da oštete moždane ćelije i dovedu do bolesti".

Istraživači Švedske kraljevske akdemije nauka objavili su rezultate koji pokazuju da je zračenje mobilnih telefona posebno štetno za decu jer njihov mozak još nije potpuno razvijen, a kosti lobanje su tanje i osetljivije nego kod odraslih osoba. Švedski akademici su došli i do saznanja da je dvostruko veća opasnost stvaranja tumora mozga na onoj strani glave na kojoj se mobilni telefon drži tokom razgovora.

Naučnici upozoravaju da, nakon cigareta, najveću pretnju ljudskom zdravlju predstavlja radijacija mobilnih telefona. Korisnici se, tvrde mediji, sve češće žale na glavobolje, slabije pamćenje, vrtoglavice, slabljenje vida i sluha. Ističe se I da UHF radioaktivni zraci koje šalju mobilni telefoni – reč je o frekvencijama od 900-1.800 MHz – ozbiljno oštećuju mozak i stvaraju srčane smetnje. Nacionalni institut za fiziku Velike Britanije utvrdio je da su korisnici mobilnog telefona koji nose naočare 20 odsto izloženiji radijaciji od ostalih.

Profesor dr Ilija Lakićević smatra "da je možda najdramatičnija posledica negativnih svojstava mobilnih telefona uticaj na čovekovu svest i podsvest".

TANJUG je preneo decembra 2000. godine vest: "Dileme o tome da li su i koliko mobilni telefoni opasni po zdravlje svojih korisnika ovih dana su na međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Mobilni telefoni i zdravlje" u portugalskoj prestonici zaključili – popularne spravice su izvor određenog stepena radijacije…Preterana upotreba "mobilnog" postaje opasnost za čovekovu okolinu, a posebno za korisnika ove, bez sumnje, najmodernije sprave za hitru komunikaciju – istaknuto je usvim referatima koji su podneti na dvodnevnom skupu u Lisabonu...Svi eksperimenti pozvanih naučnika i stručnjaka za radijaciju, a obavljena su istraživanja na 50 različitih mesta, nepobitno su, bez izuzetka, dokazali da upotreba mobilnih telefona teško oštećuje zdravlje korisnika".

Nedavno istraživanje obavljeno u Vašingtonu, a pod nadzorom dr Džordža Karla, kaže da svakodnevna upotreba mobilnih telefona može dovesti do slabljenja vida, sluha, ali i trenutno gubitka pamćenja i konfuzije. Dr Karl je nedvosmisleno dokazao da radio talasi frekvencije od 900 do 1.800 megaherca, na kojoj funkcionišu svi današnji sistemi mobilne telefonije, značajno smanjuju imuni sistem i povećavaju "šanse" korisnika mobilnih telefona da obole od kancera.

Naučnici su još 2001. godine upozorili da zapadnom svetu preti epidemija oteklih zglobova ruku i artritičnih palčeva. Razlog je opsednutost mladih slanjem kratkih poruka preko mobilnog telefona.

Mobilni telefoni, iako rade sa manjim snagama nego bazne stanice, predstavljaju potencijalno veću opasnost po zdravlje ljudi. Razlog za to je što se oni prilikom upotrebe drže uz uvo u neposrednoj blizini glave. Pri tome se najveći deo emitovane elektromagnetske energije iz antene mobilnog telefona apsorbuje u moždanom tkivu. S obzirom da je moždano tkivo slabo vaskularizovano, krvotokom se samo manji deo toplote prenese do ostalih delova tela. Zbog toga se u moždanom tkivu javljaju "vruće tačke", zapremine nekoliko cm³, u kojima dolazi do porasta temperature. Pri porastu temperature većem od 4,5ºC dolazi do termičkog oštećenja neurona, a porast manji od 1ºC ne izaziva oštećenja tkiva.

   • Ne nosite mobilni telefon uz telo, naročito ne u džepu košulje ili sakoa pored srca, niti pored bilo kojeg od 7 žvirova (ŽVIR = ŽIVOTNI VIR = ČAKRA).
   • Kada razgovarate nemojte naslanjati mobilni direktno uz uvo. Ostavite razmak od l do 2 santimetra između mobilnog i svoga uha.
   • Kada pozivate bilo koji broj sačekajte da vidite na ekranu da je signal uspostavljen pa tek onda prinesite mobilni u blizinu uha. Dok se Vaš pozivni signal ne probije do mobilnog telefona kojeg zovete zračenje je najveće.
   • Noću iskopčavajte mobilni telefon sem ako ne čekate životno važnu vest. Ako ga ipak držite ukopčanog nemojte ga držati pored svoje glave na noćnom stočiću ili, ne daj Bože, ispod jastuka. Udaljite ga najmanje metar-dva od Vašeg kreveta bilo da je ukopčan bilo da je iskopčan.
   • Ne razgovarajte mobilnim u liftu jer on automatski mora da pojačava snagu svoga emitovanja a time više ugrožava Vaš mozak.
   • Ne razgovarajte mobilnim dok vozite automobil jer možete da doživite saobraćajnu nesreću (u Srbiji je svaki šesti sudar prouzrokovan korišćenjem mobilnog u toku vožnje). Ako Vam mobilni telefon zazvoni u toku vožnje prvo se parkirajte u stranu pa tek onda razgovarajte ali prvo izađite iz automobila jer masa metala oko Vas prouzrokuje pojačanje snage mobilnog da bi signal probio limenu oblogu.
   • Ne vodite duge razgovore preko mobilnog telefona jer time možete izazvati poremećaj sopstvenog imuniteta i zdravlje da Vas nje podsećamo da možete izazvato pojavu tumora na sopstvenom mozgu. Ako razgovarate preko mobilnog telefona duže od dva minuta preporučujemo Vam da promenite uho, tj. da koristite oba uha. Kada dođete do stabilnog telefona razgovarajte koliko god Vam je volja i koliko može da istrpi Vaš novčanik. U principu ako ste nekog toliko željni da bi razgovarali sa njim duže od sata a on nije u drugom dalekom gradu ili na drugom kontinentu ugovorite sastanak vidite se i ispričajte uživo, imaćete lepši i zdraviji doživljaj jer život uživo i realni kontakti zahtevaju celokupnu ličnost. Telefonski je lakše glumiti (i zaljubljenost i vernost i poslovnost). 
   • Ako morate da šaljete više desetina SMS poruka dnevno ukucavajte ih menjajući ruku tj. palac. Time čuvate i zglobove svoga palca i raspoređujete zračenja ravnomerno na obe ruke.

 

 

VIII. BIBLIOGRAFIJA RADOVA

O ZDRAVOM MESTU, ZDRAVOM STANOVANJU

I ZDRAVOJ GRADNJI

 • Кућа и покућство у северном Банату, Александар Стефановић,  “Банатске Хере”, Нови Сад 1958.
 • Priručnik za komunalnu higijenu, prof.dr Sergije Ramzin, Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1966.
 • Наши средњевековни писци о избору места и положају споменика културе, др Доброслав Ст. Павловић, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд 1970.
 • Летњи станови на Пештерском Коштен пољу, Ранко Финдрик, Саопштења XIII Завода за заштиту споменика културе, Београд 1981.
 • Granice rasta, Meadows, Randers, Behrens, Stvarnost, Zagreb 1974.
 • Extraits de la documentation des Instituts europeens de recherches en Geobiologie, Chateau de Chardonne, 1974.
 • An anthropological analysis of chinese geomancy, Stephan D.R. Feuchtwang, Vithagna B.P.447 Vientiane, Laos 1974.
 • Ondes de vie – Ondes de mort, Jean de la Faye, Robert Lafont, Paris 1975.
 • Bauen als Umweltzerstorung, Rolf Keller, Verlag fur Architectur, Artemis, Zurich 1976.
 •  Jurdana – rašlje i visak života, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1979.
 • Das gesunde Haus, Dr med. Hubert Palm, 8 Auflage, Ordo-Verlag-Konstanz, 1979.
 • Architecture du paysage en Asie orientale, Sophie Clement, Pierre Clement, Shin Yong Hak, L, Ecole nationale superieure des Beaux-Arts, Paris 1982.
 •  La medecine de l´habitat, Jacques La Maya, edition Dangles, Saint Jean de Braye, 1983.
 •  Anthropologie de l,espace, François Paul-Levy et Marion Segaud, Centres Georges Pompidou, CCI, Paris 1983.
 •  Кућа и стан на селу у Србији у другој половини XVIII века, према сведочењима савременика, Ранко Финдрик, Саопштења XVI Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд 1984.
 •  Hauts-lieux cosmo-telluriques, Blanche Merz, 3emme edition, Georg editeur, Geneve 1987.
 •  Izbor mesta za stanovanje, Vojislav Dević, Komunikacije 46, februar, Beograd 1986.
 •  Habitation et sante, Jean-Paul Dillenseger, edition Dangles, St-Jean de Braye 1986.
 •  Sante et cosmo-tellurisme, B.Legrais et G.Altenbach, edition Dangles, St Jean de Braye, 1986.
 •  Gesundes Wohnen – ein kompendium, Beckert/Mechel/Lamprecht, Beton-Verlag, Dusseldorf 1986.
 •  Graditeljsko nasleđe i podsticaj – kuće arhitekte Bože Petrovića, Etnografski muzej u Beogradu, Beograd 1986
 •  Добра и лоша места, Александар Палавестра, Расковник број 49, Београд, јесен 1987.
 •  Habitat et sante, G. Altenbach et B. Legrais, Cosmitel, Altkirch 1987.
 • Народно градитељство на Балкану, Д.Ст.Павловић, Р.Ангелова,     Н.К.Муцопулос, Ж.Стојка, Х.Сезгин, Републички завод за заштиту споменика културе СР Србије, Балканолошки институт САНУ и Друштво конзерватора Србије, Београд 1987
 •  Traite de geobiologie, B.Babonneau, B.Lafleche, R.R.Martin et dr J.Peze, editions de l,Aire et les Auteurs, Lausanne, 1987.
 •  Кућа у шајкашким селима – изложба фотографија, В. Катић и З. Карановић, Матица српска, Нови Сад 1988.
 •  Salaši Vojvodine u prošlosti i budućnosti, Sombor, 1989.
 •  Smernice za revalorizaciju panonske kuće, Vojislav Dević, Analiza bloka Zmajeva-Dobrovoljačka u Kaću, JP Urbanizam, Novi Sad 1990.
 •  Biopatogenost arhitektonskog prostora i individualni senzibilitet, Mr   Mirko Gornik, doktorska disertacija broj 93, Beograd 1990.
 •  Građevinska biologija, Ernst Nojfert, Arhitektonsko projektovanje, Građevinska knjiga, Bepgrad 1990.
 •  Дрво у градитељству села Србије, Зоран Б. Петровић, Етнографски музеј у Београду, Београд 1992.
 •  Народно градитељство Војводине – Кућа као споменик културе, Мирјана Ђекић, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад 1994.
 •  Земља – веровања и ритуали, Ласта Ђаповић, Етнографски институт САНУ, Београд 1995.
 •  Војвођанске сеоске куће од набоја, Ервин Гиндер, ПЧЕСА, Н.Сад 1996.
 •  Судбина света, В.И. Курашов, В.П. Гајденко и П.К. Гаврјушин, Градис, Ваљево 1997.
 •  Bioizgradnja, Radojica Terzić, Ekostan, Beograd 1997.
 •  Ecologica, posebno izdanje broj 5, Zbornik referata sa savetovanja,   Beograd  1998.
 •  Етичко-еколошка посланица колегама архитектима и урбанистима III миленијума (petojezična knjiga na srpskom, engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku), Војислав Д.Девић, Словенски институт, Нови Сад 1999.
 •  Feng Šui v praksi, Simon Brown, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2000.

41. Осаћански неимари, Драгиша Милосављевић, Просвета – Београд и Завичајни музеј Прибој, Ужице 2000.

 

 

 

 

О ЗДРАВОМ СТАНОВАЊУ У ЗДРАВОЈ КУЋИ ОД ЗДРАВИХ МАТЕРИЈАЛА НА ЗДРАВОМ МЕСТУ
- КА РЕНЕСАНСИ СТАНОВАЊА

 

I. УВОД – ЧЕМУ И КОМЕ ОВАЈ САЈТ-ПРИРУЧНИК
ЗА ЗДРАВО СТАНОВАЊЕ

У време када човечанство располаже са највише потрошних добара  човек бива лишен оних најелементарнијих: здраве хране, здраве воде, здравог ваздуха и здравог станишта. XX век многи су назвали "веком екстрема", "веком злочина", "веком мржње", "веком глупости" ослоњеном једино на потребе тела, "веком технологије" затим да је он пробудио највећа надања која је човечанство икада имало а уједно је изневерио све илузије и идеале. Можда ћемо бити сведоци страховитог и свеобухватног и социјалног слома читаве савремене цивилизације и многих држава. Човеку, подстицаном похлепом, пошло је за руком да разори физичку хармонију, која је владала у природи. Повећањем до крајности својих, све незаситијих захтева према природи, он је разорио крхку равнотежу која је постојала све доскора између органских делова природе. Сувише уображености и недостатак познавања духовности породило је масу грешака. Но, космички закони грешке не дозвољавају. Кармички (усудбени) закон неизбежно, у сваку, од човека учињену грешку, уноси своју исправку, која се изражава последицом у виду страдања, јер вечно бдијући невидљиви суд делује аутоматски, као узвратни ударац, који доноси, за грешку – страдање, за исправан поступак – радост. Постоје и нека оптимистичка предвиђања да ће XXI век бити "век идеја". Ера информација и ера знања неки сматрају да ће бити превазиђене јер већ сада има превише високо квалификованих људи и образованих научника који поседују само репродуктивно знање а немају нових идеја. Сматра се да еколошке и миротворне идеје које ће истражити и открити како глобалну мисију човечанства у свемиру тако и мисију сваког народа и сваке религије појединачно у развоју човечанства могу постати позитивне идеје водиље за излазак из свеопште кризе и увод у ренесансу становања на планети Земљи.
Нагли пад квалитета животне средине и повећани број канцерних, кардиоваскуларних и других обољења становника као и истраживања француских, швајцарских, немачких, пољских, чешких, руских, америчких и српских научника и истраживача подстакли су нас да се бавимо овом веома одговорном темом – ЗДРАВОГ СТАНОВАЊА У ЗДРАВОЈ КУЋИ ОД ЗДРАВИХ МАТЕРИЈАЛА НА ЗДРАВОМ МЕСТУ.

Више од три деценије истраживања, рада и писања о проблематици избора здравог места за здраву градњу, избора здравих стамбених и пословних простора за становање и пословање условили су потребу за стварањем и објављивањем оваквог једног приручника.

Изворишта идеја за овај сајт-приручник су просторно (и локално и глобално), временски (и синхроно и дијахроно), медијски (и књига и WEB странице на електронској мрежи) и методолошки (предаја и туђих и сопствених ауторских идеја, искустава и сазнања) различита.

Питања која је аутор овог сајт-приручника постављао себи су следећа:

 • У времену опште и појединачне несигурности свих система вредности и егзистенцијалне кризе смисла човека и човечанства на планети Земљи кога може да интересује здраво становање?
 • Док су, по Светској метеоролошкој организацији катастрофе на нивоу климатских промена већ почеле, а научници потврђују и необично брзо померање магнетских полова Земље чему бављење проблематиком здравих места за живљење?
 • Ако је добитник Нобелове награде за мир 1999.год. г. Џозеф Ротблат упозорио још 1996.г. ”да је човечанство више угрожено од напретка науке него од нуклеарног оружја” може ли појединац да нађе срећу и мир здравим уређењем свога стамбеног и радног простора?
 • Слушајући предвиђања Мартина Риса, британског почасног краљевског астронома да нуклеарни тероризам, стварање смртоносних вируса, опасне машине, нанотехнологија и генетски инжењеринг могу да изазову уништење и нестанак цивилизације како обичан човек да се оријентише у мору апокалиптичних знакова и предвиђања и да нађе свој мир и срећу у окриљу своје породице у својој “кућици у цвећу”?

Различите особе могу дати различите одговоре на ова питања али сваки прави домаћин који се брине о својим ближњима и сноси одговорност за одрживи развој  и спас своје породице одговориће “да није свеједно где човек гради или купује кућу или стан, да није свеједно од каквих материјала је дом сачињен и и да није свеједно које и како су спроведене техничке инсталације; важно је да су и место и структура стамбеног простора и његова опремљеност, пре свега, по мери здравствене безбедности и егзистенцијалних потреба а затим и специфичних жеља његових житеља.

Осећај унутрашње смирене среће није условљен ни богатством ни положајем у друштвеној хијерархији. Он се јавља када човек заузме равнотежан положај према стварности и када уравнотежи сопствено учешће у овоземаљској реалности. Не може се постићи равнотежа у сопственом понашању ако се не одреди сопствено равнотежно место у простору и времену. Добро је активно спроводити у живот свеопшту хармонију и равнотежу. Ту равнотежу човек и породица могу постићи, између осталог, изабирајући и уређујући оптимално место за живљење и оптималан стамбени и пословни простор за рад.

Већина људи само у ретким преломним приликама у своме животу долази у позицију да бира место свога боравка, живљења, становања и рада. У већини случајева ти избори су предодређени, на неки начин чак изнуђени, брзином доношења одлуке због ратних вихора, болести, рођачких и пријатељских повезивања, трке “трбухом за крухом” или ради вишег економског бољитка, или пак ради задовољавања својих страсти и унутрашњих порива који нас нагоне да у потрази за субјектом, објектом или опсесијом мењамо, неко ређе неко чешће, своје место живљења-становања.

 • Овај сајт-приручник је намењен свима онима који би у овој, по Едгару Морену, цивилизацији злостања, желели да упркос свим свим медијски пропагираним и нуђеним “обрасцима среће-тежњом ка крајностима”, затим катастрофичним прогнозама и апокалиптичним знацима организују своје живљење и рад на што здравијем месту, у што здравијој кући и у што здравијем пословном простору. То су, пре свих, они који мисле на будућност и желе да  обезбеде својим потомцима равнотежни простор и пут кроз стварност а и да дају пример свима онима који стихијски живе и олако се препуштају тренутним модама и крајностима у сваком погледу.

  

 • У крајњој линији он може да послужи и онима који су на вишим нивоима организовања и институционалног одлучивања (предузећа, корпорације, градови, регије чак и државе) и који би уз мало свести и више савести могли да приступе одређеним еколошким унапређењима како у архитектонском и урбанистичком пројектовању и планирању  тако и у самој реализацији унапређења квалитета животне и радне средине.
 • Овај сајт-приручник је такође и мали подстицај оним, сада не тако, ретким произвођачима еколошких материјала и инсталација да истрају у њиховој производњи.

 

 • Он такође може да послужи и свима онима који су науку затворили у догматски оквир и онемогућавују себи самима и резултатима својих истраживања бољу разумљивост и применљивост у очувању и унапређењу квалитета животне средине.

Онима који су се одлучили да читају овај сајт-приручник желимо пуну концентрацију, пажљиво размишљање о овој теми и наравно опет Ваш слободан и природно одговоран избор оптималног животног оквира за Вас, Вашу породицу, Ваше рођаке, Ваше пријатеље и Ваше запослене.

Уколико не верујете у било какав утицај животне средине и стамбеног простора на Ваше здравље и дужину живота Ви сте или номад, авантуриста, истраживач, Херкулес, јогин, мистичар или светац или сте аутиста, фаталиста или сте као Обломов сувише лењи да би било шта мењали у своме досадашњем начину живљења односно становања.

Уколико ипак имате жељу да се пробудите и размислите о ономе што Вам можда угрожава здравље у Вашем станишту и на Вашем радном месту и ако желите да "оздравите" Ваше постојеће станиште или да осмислите и изградите себи нову здраву кућу погледајте наш wеб сајт www.idobravoj.com под ЗДРАВО СТАНОВАЊЕ и/или нас консултујте
путем e-maila: atelje_devic@yahoo.com
и/или путем телефона 064.2213.256

 

 

 

II. ВАША КУЋА (ВАШ СТАН) ИЗМЕЂУ МАЛОГ ЗЕМАЉСКОГ "РАЈА" И МАЛОГ ЗЕМАЉСКОГ "ПАКЛА"

Шта је то кућа?

Етимолошки гледано кућа је ку(т) + ћа (ћи) = угао + енергија живота. Кућа представља станиште, угао (исечак круга-космоса) у коме треба да обитава енергија живота, дакле кућа да би била станиште за човека мора бити станиште животне енергије а то је могуће једино под условом да кућа представља микрокосмос прожет макрокосмосом.

Станиште (кућа или стан) у коме човек (породица) обитава представља такође материјалну пројекцију његове унутрашње душевне и духовне личности. Станиште је и трећа кожа човека.

 • Прва кожа је она коју Вам је Бог дао и која обавија природно Ваше      тело, органе и кости.
 1. Другу кожу представља Ваша одећа.

 

     3. Трећа кожа је Ваш стан или кућа.

И другу и трећу кожу бирате сами и одговорни сте и за њих као што сте одговорни и за своју прву кожу. Немојте се поводити за модама које могу угрозити Ваше здравље и здравље Ваших ближњих.

Изаберите и одећу и кућу (стан) да Вам буду удобни, здрави и лепи и на здравом и лепом месту.

Које су још дефиниције и значења куће?

 • КУЋА означава једну посвећену површину која штити од провала разарајућих снага, које се остварују у демонским циклусима.
 • КУЋА је одраз божанског света
 • КУЋЕ су земаљске реплике небеских архетипова и истовремени космичке слике.
 • КУЋА је мандала или геокосмограм.
 • КУЋЕ су неке врсте прото-храмова.
 • КУЋА увек има свој центар (олтар, икону, жртвеник). Стављајући Божанство у кућу човек чини почаст Богу, даје му главно место у своме микро исечку космоса, јер осећа потребу за његовим сталним присуством присуством и погледом. Човек осећа потребу да Творац свега, читаве целине, обитава и у ономе што је он човек својим умом замислио и својим рукама сачинио.
 • КУЋА је алатка за претапање, прожимање и преображење микро и макро космоса.
 • КУЋА је алатка (инструменат) позитивног или негативног преображавања. Живот који се одвија у кући трепери (вибрира, осцилира) у складу са Божијим-природним законима или против њих.
 • КУЋА је својеврсни заштитник човека на овоме свету као што је то материца мајке пре рођења и гроб (гробница) после смрти. Дакле човек у телу (человјек = човек окренут челом вјеку тј. вечности) увек станује. Прво у  телу (кроз оца у мајку) мајке као фетус, после рођења у сопственом телу и на крају после смрти материјално пролазно тело сахрањује се (чува се) у гробу а душа-дух иду на онај свет да васкрсну у Истини или поновно у телу (сноварожденије - реикарнација) или иду у чистилиште, рај, пакао односно тамо где их смештају тумачења различитих религија.  
 • Тело је привремена КУЋА човековог духа и његове душе.

 

Савремена убрзана, површна и глобална цивилизација полако претвара читаво становништво света у шематизоване стереотипе мишљења, понашања, реаговања, чињења и наравно становања. Кућа је за савременог човека само машина за савремено становање а тело машина за савремено живљење тј. иживљавање свих врста страсти. Уколико живите у униформном, отуђујућем амбијенту који није по мери Ваше душе бићете незадовољни својим свакодневним животом и подсвесно ћете проводити све мање времена у сопственој кући-стану (викенд излети и летњи и зимски одмори у непознатим егзотичним крајевима који треба да Вам "напуне батерије" да наставите да живите у нееколошком и антиестетском стану-кући, што у коначници пре или касније изазива у најблажем виду психичка и/или физичка оболења).

Последњу одбрану човекове индивидуалне перцепције света и себе у свету може да представља човеков дом. Сваки човек треба да изабере своје место становања и свој стан (кућу) тако да они буду по мери његове душе и духа, тј да буду у његовом индивидуалном-породичном стилу. Као што је свако људско биће (човек или жена) посебан и разликује се од свих осталих људи (што препознајемо кроз физичке отиске наших прстију, зенице наших очију све до карактеристичних црта нашег лица и начина ходања али и кроз стање ауре и личне енергетске таласне дужине коју свака особа индивидуално емитује према свету) тако и сваки стан-кућа треба да изражавају диференцие специфике својих корисника, да буду по њиховој и физичкој и менталној мери. Ваш однос према макрокосмосу и према његовом створитељу определиће и Ваш однос према Вашем микрокосмосу-кући. Уколико верујете у смисао макрокосмоса, у целину видљивог и невидљивог света вероваћете да постоји могућност живота у кући која не нарушава ни мале ни Велику Целину.

Уколико нисте размишљали на ту тему и сами не можете да одредите које су мере Ваше душе, Вашег духа, самим тим и мере Ваших снова и стремљења на овоме свету обратите се ономе коме верујете да Вам може у томе помоћи, некоме ко то може да утврди на разне начине, између осталог и помоћу свеобухватног интервјуа са Вама и са Вашом породицом.

Некада Вам, уколико имате тешку карму, тешку судбу-осудбу, неће моћи тако лако помоћи ни професионалци попут експерата за здраво становање, радиестезиста, фенг шуиста итд. Онај који познаје "дубљу реалност" ћути. Он зна да свет представља позориште о чијем постојању и сценарију обичан човек ништа не зна. Божанско позориште, у којем штетни таласи и утицаји и други елементи играју улогу коју им је наменио Бог. Дубља реалност може се постићи и истиказмом (ИСТИКАЗАМ = ИСТИНУ КАЗАМ-КАЖЕМ). Када не можемо и не смемо да говоримо истину онда ћутимо и тихујемо, али не смемо да говоримо лажно јер тиме деформишемо-извитоперујемо стварност тј. огрешујемо се о њу. Онај ко спознаје "дубљу реалност" зна да овај свет представља перманентно искушење за сваког човека и да штетна зрачења, геопатогене зоне, климатски и ратни изазови и толики други елементи (од сиромаштва до богатства и од анонимности до славе) играју онолику улогу коју им је наменио сам Господ Бог.

Ако мислите да златна палата осигурава већу срећу и мање искушења своме кориснику од живота у колиби љуто се варате. Можете уложити силан новац у изградњу "дворца по Васој мери" а да то у чему живите није ни удобно ни здраво за Вас и за Вашу породицу, дакле да Ваш дворац у ствари није "по Вашој мери". У чему је онда проблем? У томе што кућа не треба да буде надоместак неког мањка Ваше личности већ да задовољи Ваше реалне оптималне потребе. Деведесетдевет од сто архитеката испуниће Вам сваку Вашу мушичаву жељу и жељицу а да Вам нико од њих неће рећи (јер то не сме, јер не жели да Вам се конфронтира или не зна) колико то није добро за Ваше здравље, за Ваш мир, за Вашу уравнотеженост, коначно за Вашу срећу (срећа = средње ћа-ћи = средња, равнотежна и оптимална енергија живота). Већина архитеката није свесна последица својих пројеката и већину њих није ни брига како ће они бити материјализовани а најмање како ће становати и да ли ће бити здрави и срећни они који буди у њима живели. Но, све што Вам се дешава одраз је стања Ваше свести, савести, подсвести, Вашег деловања и Вашег избора. Према Вашој интуицији пронаћи ћете и лекара који ће Вас излечити или уз кога ћете полако или брзо умирати као и архитекту који ће испројектовати за Вас и Вашу породицу мали "земаљски рај" или мали "земаљски пакао".

У сваком случају Ваша кућа-стан могу за Вас и Вашу фамилију постати не само место сигурности, одмора, лепоте, уживања и комфора, једном речју "мали земаљски рај" већ и место Вашег преображења, Вашег одрастања и Вашег психо-физичког сазревања. Не заборавите да Вам се живот у рајској здравој кући може преобразити у пакао ако сте изабрали погрешног брачног партнера и ако не посвећујете довољно квалитетног времена својој деци И својим ближњима.

Са друге стране ако немате слуха и смисла за Вашу имплементацију и организацију у простору Ваш стан-кућа могу за Вас постати мора, затвор, место немира, неспокоја, место на геопатогеној зони изложено свим могућим негативним зрачењима, једном речју "мали земаљски пакао", односно самонаметнути кавез-затвор. Не заборавите такође да чак и у нездравој пакленој кући можете преживети ако имате складну брачну заједницу и ако сте испуњени љубављу и пожртвовањем за Ваше ближње.

Од Вас, Ваше пажње, Вашег знања и придавања важности одређеним чињеницама и наукама о простору, времену и енергетским записима зависи и квалитет Ваше куће-стана. У сваком случају на Вама је избор! Подсетићемо Вас да усредсређена снага мисли, умносрдачна молитва и афирмативна формула могу да промене штетна поља и зрачења и да учине да негативно стање пређе у неутрално а некад чак и у позитивно стање, што ће рећи да неутрализује таласе који се називају штетним.

Запамтите још нешто а то је да Вам здрава кућа на здравом месту од здравих материјала не гарантује апсолутну срећу али она представља здраву полазну основу за здрав живот и за оптималну равнотежу за доношење равнотежних одлука и самим тим ћете имати много мање стресан и много мање неуравнотежен живот.

Сами замислите и осмислите Ваш стан или Вашу кућу а ми Вам можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем ми ћемо Вам понудити и осмислити различите пројекте здраве куће по Вашој мери и мери Ваших укућана као и могуће начине наше сарадње.
 
 

 

 

 • ИЗВОРИ И КЛАСИФИКАЦИЈА ШТЕТНИХ ЗРАЧЕЊА

Живимо у замршеном ткиву свакојаких енергија, међусобно суперпонираних и испреплетених, независних у свом кретању или укљештених међу другима. Шкодљиви зраци су форме микроенергије присутни свуда у нашем земаљском универзуму. Они имају врло различит патогени ефекат, узнемирујући на физичко и ментално здравље живих бића: од сталне просте мигрене до смртоносног рака, од неодређене нелагодности до дубоких психолошких немира без видљивих узрока (пред којима је класична западна медицина често немоћна), бизарно понашање у издању карактеристичног лудила, бол у кожи у виду притиска итд.
Извори шкодљивих зрачења постоје свуда односе се на читав свет на пример:

 • У подземљу: реке и токови подземних вода, шупљине, пећине, свака несиметрија у подземљу, земљотресни раседи, радон и други гасови, жиле и рудне жице, промена земљиног магнетног поља, промена земљиног гравитационог поља, Хартманова, Керијева и многе друге мреже, површине контакта између различитих терена, радиоактивна подлога, тешки метали и пестициди у површинском слоју, итд.

Поремећаји био-поља који настају услед било којег горе наведеног разлога представљају агресивне геопатогене зоне или тачке које су већ биле познате и именоване на Балкану као "зла" или "лоша" места за градњу и становање а у старој Кини као "капије изласка демона". Шкодљиви ефекти се умножавају када се на једном месту нађу више геолошких аномалија одједном. Становање на таквом месту обично изазива, умор, пад имунитета и болест која може завршити малигним тумором у Вашем организму на месту где сте најосетљивији.

 • У нашем боравишту: конструкција и форме неких грађевина, грађевински материјали, изолације, множина цевовода и проводника, велики метални објекти и намештај, положај и оријентација кревета, електрични уређаји, неки уметнички и култни предмети итд.

Велики број савремених болести изазван је једним делом кориштењем нових грађевинских материјала. Грађевинска индустрија треба да научи да постоји и изразита повезаност и условљеност здравља са грађевинским материјалима употребљеним у изградњи стамбеног и пословног објекта, како би могла да производи здраве, нешкодљиве материјале. Институт за истраживање станишта и здравља из Милхауза у Француској објавио је да су "у Европи за последњих пола века истраживања медицинари констатовали на више од 150.000 научно контролисаних случајева да је један од три стана поремећен шкодљивим зрачењима из подземља или околине, те да геопатогене зоне једног станишта играју преовлађујућу улогу у 70% повратних И хроничних болести". Такође "Медицинари истраживачке геобиолошке групе Европских института за истраживања у геобиологији приметили су, у немачким градовима, да је у бетонским и челичним конструкцијама, изнад четвртог спрата, било за 57% више болести него на нижим спратовима". По истраживањима проф. др Слободана Ђорђевића из Београда "на вишим спратовима јављају се у већем броју: обољења органа за дисање, нервног система и ендокриних органа. Са порастом спратности погоршавају се и микроклиматски услови (са спратношћу расту температура и влажност, као и количина угљендиоксида, угљенмоноксида и прашине".

 • У нашој околини: феномени електричних и магнетних феномена проузроковани далеководима високих напона, трафо станицама, жељезницом, радио и ТВ антенама и предајницама, антенама и базним станицама и предајницима мобилне телефоније, сателитска, информатичка и нуклеарна зрачења, бука, хемијски смог итд.

 

Понешто о радону (према истраживањима Радојице Терзића)
Радон је безбојан гас без мириса и укуса. Припада групи инертних гасова. Постоји чак 9 изотопа радона, али нама је најимтересантнији Радон 222 који је најзаступљенији у природи а настаје радиоактивним распадом радијума (Ra220). Његово време полураспада је нешто мање од 4 дана.
Налази се у сваком земљишту, свакој стени, грађевинском материјалу, растворен у води, у бунарима у бањама итд. Експериментално је утврђено да је на местима где је повећана концентрација радона, драстично повећан број оболелих од карцинома плућа.
Избор места на коме ће се изградити будући објекат (кућа) веома је важан чинилац, тако да се пре израде пројектне документације мора измерити концентрација радона на таквом месту. Ако је концентрација велика онда локацију за изградњу куће треба променити. Уколико је немогуће да промените локацију онда се мора извршити заштита од радона израдом одређене дренаже.
Највећи продор радона у стамбеном простору је преко пода, приземља или подрума. Уколико објекат нема подну бетонску плочу, већ је то набој или нека друга врста пода, онда радон у унутрашњи простор несметано продире, У објектима који имају бетонску подну плочу довољна је само нека пукотина, отвор око цеви неке инсталације да радон почне да цури. Употреба грађевинских материјала од индустријског отпада (пепела, шљаке и сл.) условљавају повећану концентрацију радона у кућама где су ови уграђени. Људи могу уносити радон у свој организам преко воде за пиће, јер се радон раствара у води. Нарочито велику опасност представљају бунари са питком водом.. Тако је, на пример, у неким бунарима у Шведској измерена концентрација радона чак 100.000 Бекерела по литру воде што заиста представља праву катастрофу, јер се појавио огроман број оболелих од карцинома плућа. Радон емитује α – зрачење, а његово штетно биолошко дејство према истраживањима савремене медицине је чак 20 пута веће од било којега радиоактивног зрачења. У кућама где има пушача ризик од карцинома се нагло повећао. Наиме доказано је да дим цигарете ступа у везу са радоном, затим тако удружени нападају плућна крила која веома брзо и тешко оштећују. Економски богате земље имају специјализоване екипе које стално врше мерење радона у стамбеним објектима. Уколико се у неком таквом објекту пронађе простор са прекораченом дозом радона, трошкови целокупне санације падају на терет државе.
Подручје Војводине заиста се може окарактерисати као ризично по питању радона, што се манифестује у следећем:

 • подводно тло садржи огромну количину раствореног радона
 • употреба воде из постојећих бунара
 • велики број кућа израћен од набоја без подрумске бетонске плоче
 • неадекватни грађевински материјали

 

 

Санирање
Садржај радона у неком објекту одређује се мерењем. Уколико се установи да је прекорачена дозвољена гранична вредност предузимају се мере санације. Свака санација је специфична што зависи од врсте објекта.
Посебну пажњу треба обратитит на бунарску воду. Сваки такав бунар мора бити довољно испитан. Уколико је садржај радона у таквој води повећан до 50% изнад граничне дозвољене вредности онда је могућа његова санација. Према стандардима Европске уније прво треба испитати јаслице и вртиће, школе и болнице па тек после тога прећи на остале објекте.
Екостан из Београда развио је своју ефикасну методу за заштиту од радона у боравишном простору људи у складу са постојећим нормама Европске уније, те је у стању да санира сваки боравишни простор који је затрован радоном.

 

 

 

 • ДЕТЕКЦИЈА ШТЕТНИХ ЗРАЧЕЊА

 

Постоји више начина детекција штетних зрачења а обично их делимо у две групе:

 • Стари и емпиријски методи: посматрање био-индикатора (понашање одређених животиња и понашање одређених биљака, цвећа и дрвећа, понашање природних појава као што су кретање сунца, вода и  ветрова, понашање намирница), употреба рашљи, виска и голих руку и дланова, обраћање пажње на треперење одређених делова тела (чулне реакција, осећај струје, жмарци, боцкања, топлота-хладноћа, кијање, нелагодност итд.) поштовање предачког искуства и наслеђа, итд.

б) Модерне технике са или без научних апарата: детектор електромагнетних зрачења, детектор електростатичког електрицитета, електрокардиограм, испитивање омског отпора коже и његових варијација, георитмограм, брзина седиментације крви, Гајгер-Милеров бројач за испитивање радиоактивности, понашање мишева у кавезима, истраживање виском на плану помоћу менталне радиестезије, Кирлианова фотографија, геодинаметар, телерадиестологија, Тав-све-пре мерења, итд.

Појединачна или групна истраживања треба да омогуће стварање вибрационе карте сметњи са лоцираним тачкама и просторима са поремећеним и узнемирујућим биопољима испитиване парцеле, стана, куће, зграде, блока, насеља, регије као и потенцијалне зачетке етиологије болести.

Подсећамо Вас да ништа не треба веровати на реч, било писану било усмену. Истина, па према томе и провера је ствар, с једне стране праксе, а са друге стране егзистенцијалних чињеница. То не треба заборавити ако хоћемо да избегнемо непотребне и заморне расправе.

Уколико имате жељу да истражите и сазнате о ономе што Вам можда угрожава здравље и живот у Вашем станишту (и око њега), на Вашем радном месту као и у Вашем насељу и ако желите да "оздравите" Ваше постојеће станиште односно Ваше насеље погледајте наш wеб сајт www.idobravoj.com под ЗДРАВО СТАНОВАЊЕ и/или нас консултујте путем
е-мејла: atelje_devic@yahoo.com   
и/или путем телефона 064.2213.256
ми Вам можемо понудити методологију и помоћ у истраживању Вашег станишта и Вашег насеља

V. НЕКА ИСТРАЖИВАЊА ГЕОПАТОГЕНИХ ЗОНА

Савремено градитељство и грађевинарство нису свесни последица свога незналачког, неприродног и неорганског деловања. Може се градити на сваком месту али нису сва места здравствено повољна за градњу. Могу се градити објекти свих могућих облика и стилова али нису сви облици здравствено повољни за живот и рад. Може се градити од свакаквих природних и вештачких материјала али нису сви ни природни ни вештачки материјали здравствено повољни за живот и рад у њима.
Проширењем медицинске статистике открило се да има кућа у којима су учестала оболења од рака. Има градова у којима лекари нису знали растумачити учесталост оболења од рака у појединим улицама и квартовима. Тако је настао нови појам који је у немачкој медицинској литератури познат под именом "куће рака", "улице рака" (Krebshauser, Krebsgassen).

 • Чувен је пример открића геопатогених зона седамдесетих година прошлог века у градићу Олмоуцу (тадашња Чехословачка), на однову података о оболелима и умрлима од рака и истраживањима спроведених уз помоћ старих (рашље) и нових техника (савремени електронски апарати). Ова истраживања су послужила да се исцртају прецизне карте подземних подземних водених токова које су показале да се они пружају испод темеља зграда у којима се јављао највећи број оболелих од рака.
 • Београдска истраживања која су започели др Нада Момировска и др Миодраг Ђорђевић на Онколошком институту града Београда осамдестих година прошлог века резултирала су закључком да појава рака није равномерно распоређена  на читавој територији града. Питања зашто на територији општине Врачар има два и по пута више оболелих од карцинома него у општини Раковица или зашто у Земуну има два пута мање оболелих него у општини Стари град нису ни тада ни до сада добили праве, научно засноване одговоре. Деведесетих година прошлог века синдромима болесних зграда и читавих насеља (на пример азбестно насеље у Белим водама) бавио се, истраживао и писао грађевински инжињер Радојица Терзић, оснивач и власник фирме ЕКОСТАН.
 • Новосадска пилотска истраживања која су водили током 1984. и  1985. године дипл. инж. архитекта Војислав Девић (аутор овог сајт-приручника), тада запослен у Заводу за урбанизам у Новом Саду и проф. др Бела Бурањи, тада запослен у Институту за епидемиологију (у згради Хигијенског завода) установила су да дистрибуција преваленције (пријављених и умрлих) од свих локализација малигних неоплазми на укупно 2301 случајева у петогодишњем периоду (1978-1982) није једномерна на територији градске заједнице општина Нови Сад. Разлике у фреквенцији појаве достижу скоро четвороструку вредност између минимума и максимума након упоређења стандардизованих података са искљученом улогом различите структуре становништва града по добним скупинама. Карта појаве рака на левој обали Дунава показала је да постоје три зоне са најмањом фреквенцијим појаве канцера: зона између улице Краљевића Марка и Булевара ослобођења, зона око улице Душана Васиљева и зона Грбавице. А такође постоје и три зоне са највећом фреквенцијом појаве канцера а то су: Сателит, Авијатичарско насеље и Видовданско насеље.

- Следеће истраживање које је резултирало картом појаве инфаркта показало је да у Новом Саду, на левој обали Дунава, постоје зоне у којима становници добијају инфаркт три и по пута више него у неким другим зонама. Покушај архитекте Девића и проф. Бурањија да анимирају ширу заједницу и тадашњи СИЗ (Самоуправну интересну заједницу) за научни рад нису наишли на одобравање и нису добили никакву ни финансијску ни научну ни друштвену подршку јер није било критичне масе свести и савести у тадашњем друштву. Конкретно, један врло добро осмишљен пројекат из 1986. године "Верификацијха утицаја геопатогених ефеката на фреквенцију неких масовних оболења на територији градске заједнице општина Нови Сад и њихово условљавање фундаменталне промене у приступу генералном и детаљном урбанистичком планирању и пројектовању" одбачен је од свих надлежних институција без икаквог образложења.
-   Следеће истраживање 1994. године "Здравствене карактеристике и разлике међу насељима ГЗО Нови Сад" које је архитекта Девић радио за потребе Просторног плана Новог Сада, књига II – Валоризација простора" штампано је у скраћеном издању у веома малом броју примерака. Нико се није забринуо ни запитао читајући резултате овога рада зашто се малигне неоплазме највише појављују у Лединцима и Кисачу а најмање у Будисави и Ветернику или зашто је највећи показатељ морталитета у Ченеју и Кисачу а најмањи у Ветернику и Будисави или зашто је највећи број оболелих од заразних болести у Сремским Карловцима и Руменци а најмањи у Будисави и Кисачу.

Уколико имате жељу да сазнате о ономе што Вам можда угрожава здравље и живот у Вашем станишту (и око њега), на Вашем радном месту као и у Вашем насељу и ако желите да "оздравите" Ваше постојеће станиште односно Ваше насеље погледајте наш wеб сајт www.idobravoj.com под ЗДРАВО СТАНОВАЊЕ и/или нас консултујте путем
е-мејла: atelje_devic@yahoo.com   
и/или путем телефона 064.2213.256
ми Вам можемо понудити методологију и помоћ у истраживању Вашег станишта и Вашег насеља

 

 

 

 • КАКВА ТРЕБА ДА БУДЕ ОПТИМАЛНА КУЋА (СТАН) ЗА ЗДРАВО СТАНОВАЊЕ?

     Идеална кућа-стан треба да тежи да задовољи три основна критеријума:

 1. Треба да је у сагласности са оним што је Бог створио на том месту а то је природни контекст, односно "дух места"-гениус лоци, тј. енергетски, биолошки и информациони токови изабраног простора. Не треба инатити природи и вршити непримереном новом градњом насиље над њом. Човек који инати природи и не гради у складу са природним законима проузрокује себи многе невоље. Стари градитељи су знали да изаберу здраво место за сигурну кућу која неће бити узнемиравана ниједном природном стихијом (водом–поплаве, подземне воде и кише, ватром-вулкани; сунчана и сеновита падина, земљотресом-раселине и клизишта, ветром-кошава и другим ветровима; осој-присој, оркани, урагани и дивљим животињама. Ако ипак живите у кући која је на непримереном месту и од непримерених материјала бићете у већим искушењима да брже упознате моћ природе. Ако сте по сопственој природи авантуриста, тј. не верујете ничијим искуствима а веома сте радознали имаћете разних узбуђења у Вашем животу.

 

 1. Треба да је у сагласности са оним што је човек (људи) створио на том месту а то је антропогени контекст грађене средине, односно "дух времена"- гениус темпи, дакле стилска и наменска обележја простора. Не треба инанитити постојећој грађеној (дакле и социјалној) средини и вршити новом градњом насиље над постојећим стањем. Не треба нарушавати антропогену равнотежу приземних породичних кућа изградњом вишеспратница. Такође не треба међу облакодерима предвиђати и градити приземно становање. Не треба градити виле и дворце између потлеуша и чатрља, нити живети под шатором или у камп кућици између вила и двораца. Било коме да "гурате прст у око" (било сиромашнима било богатима) врло брзо остаћете, у повољнијој варијанти само без прста, а оних горих варијанти боље Вам је да будете поштеђени.
 1. Треба да је у сагласности са јасно израженим потребама и жељама, естетиком и етиком  корисника новог изграђеног простора (инвеститора и његове породице). Ви мислите да знате шта хоћете а нисте ни свесни тога шта Вам је стварно потребно а шта је шминка односно шта су статусни симболи и функције. Као што неке особе које имају само једне гаће и једно одело имају потребу да то компензују купујући било какав брендиран аутомобил, на пример, марке мерцедес, тако постоје особе које нити имају велику фамилију нити пријатеља а ипак имају потребу да то компензују градећи огромну кућу са туце и више соба, са кулама и гаражама која ће бити искоришћена не више од 10 посто. Ако желите да будете срећни треба да пронађете особу (пријатеља, пријатељицу, рођака, рођаку, исповедника, психолога, психијатра) која ће Вам помоћи како да се умерите у Вашим жељама и како да примерите Ваше жеље Вашим истинским потребама! Ако баш немате никога и не желите да слушате никога кад тад ћете доћи сами кроз своје искуство које је наравно најскупље и најболније али најдуже се памти, до своје праве мере, живот ће Вас научити памети кад-тад!

 

Онај ко Вам помаже да се пронађе најбоља локација за Ваше становање, да се изабере здрави град-село, здрав терен, да се изабере здрав стан или здрава кућа коју ћете купити или закупити, да се испројектује по правилима здраве градње (биоархитектура, екоградња) нова здрава кућа, да се препројектује већ купљени стан или кућа, да се она уреди здравим намештајем  и инсталацијама представља особу од изузетног поверења са којом треба да сарађујете на најбољи могући и најотворенији начин.
Ни у једној агенцији за некретнине нећете наићи на агента-стручњака који ће Вам изложити све предности и мане, нарочито оне еколошко-здравствене, стана-куће који треба да Вам продају. Самим тим не можете имати поверења у њих јер Вам "продају мачку у џаку".
 
Не можете сваком поклонити своје поверење. Поклонићете га ономе коме верујете да Вам може понудити здрав живот на здравом месту у здравој кући-стану од здравих материјала са здравим намештајем. Вероваћете ономе ко буде по мери Ваше душе као и Вашег усуда (карме).

Свет се нагло мења на горе из дана у дан, и промене (од геоклиматских преко земљотреса, вулканских ерупција, торнада, урагана до цунамија) све више угрожавају саму потку живота на планети Земљи. Пошто је својим неодмереним деловањем угрозио природне циклусе и учествовао у геноциду како над хиљадама биљњих и животињских врста тако и над стотинама милиона људских бића човечанство улази у све ризичнију фазу живота.
Вештина преживљавања у будућим временима биће најважнија и најпоштованија дисциплина која ће омогућити одређеним скупинама људи да преживе све изазове будућих времена. Део те вештине за преживљавање биће свакако и вештина да изаберете земљу и предео у коме ћете живети и здраво место за Ваше здраво становање.
Крај 20. и почетак 21. века карактеристичан је по порасту катастрофа, елементарних непогода, природних катаклизми. После уочавања снажних магнетних својстава сунчевих пега које веома утичу на силе магнетног поља Земље уочило се да је периодичност сунчаних активности статистички повезан са бројем земаљских катастрофа. На пример, научници предвиђају да ће већ 2010, 2011. а неки кажу и 2012. године Земља бити на удару помахниталог Сунца када ће на Земљу стизати џиновски ковитлаци високонаелектрисаних честица. Да ли размишљате о томе како ћете се од њих одбранити, како ћете се заштитити од сунчевих пега које ће се увећати за 30 до 50%. Онај ко буде припремио и опремио своје станиште за такву промену има повећане шансе да преживи и он и његова породица.  
Уколико нама укажете своје поверење а ми Вам можемо помоћи да се припремите за те опасне године, зато нам се јавите на телефон  064.2213.256
или на мејл: atelje_devic@yahoo.com
и изложите нам свој проблем, своје жеље и потребе а ми ћемо Вам понудити варијанте решења Ваших проблема као и могуће начине наше сарадње.

Ако сте срамежљиви и неповерљиви за било какав интервју и уплитање било кога у Вашу интиму, Ваш лични поглед на свет, пробајте да поправите стање свога здравља побољшањем здравости свога стана-куће проучавајући следећа упутства и примењујући она за која верујете да Вам могу бити од помоћи:

 

 

 

 • СТРАТЕШКА УПУТСТВА ЗА ЗДРАВО СТАНОВАЊЕ

Свака здрава кућа (стан) треба да омогући својим корисницима максималну удобност природним одговорима (уз помоћ природних материјала) без механичких  електронских помагала. Природни материјали (дрво, трска, плута, опека, глина, креч,..) имају свеобухватан, целовит и пријатан утицај на нас. Они интегришу, оживљавају и држе сва наша чула у одличној кондицији што вештачки-синтетички материјали нису у стању да постигну. Када се користе локални природни материјали, човек је аутоматски уклопљен и у складу са својом околином тј. са вечним циклусима природе. Ти локални материјали максимално одговарају локалним климатским условима и увек их има у изобиљу.
         

 • ПОЛОЖАЈ КУЋЕ-СТАНА

 

 • Гледајте да не станујете на табу (забрањеним) местима као што су:
  1. некадашња гробља и костурнице

б.  некадашњи храмови, капеле, света места
в.  некадашња места погрома и битака
г.  некадашњи логори, мучилишта и губилишта
д.  некадашњи крематоријуми
ђ.  некадашњи или садашњи вулкани
е.  некадашње или садашње сеизмичке раселине и клизишта
ж. некадашње болнице
з.  некадашњи затвори
и. некадашње кланице
ј.  некадашња ђубришта

Уколико ипак станујете на таквом неком табу месту препоручујемо Вам да се преселите на неко здравије место или ако то не можете приступите одређеним поступцима заштите и изолације своје куће-стана од негативних зрачења којима сте изложени.
Сами испитајте место свога становања или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

 • Такође гледајте да не станујете у близини великих еколошких атентатора на животну средину:
  1. нуклеарне и термо централе

б.  рафинерије нафте
в.  индустријске зоне и хемијски погони
г.  жељезаре
д.  котларнице и топлане
ђ.  аеродроми
е.  ауто-путеви, магистралне саобраћајнице и булевари
ж.  жељезничке, аутобуске и метро станице и трамвајске ремизе
з.   жељезничке и трамвајске пруге
и.  бродоградилишта
ј.   рудници угља, бакра, живе, сребра, итд.
к.   цементаре
л.   каменоломи
љ.  депоније отпада
м.  далеководи електроводови високог напона
н.  радио и ТВ предајници
њ.  базне станице, предајници и појачивачи мобилне телефоније
о.  антене и одашиљачи са високим фреквенцијам
п.  војни радари
р.  локације на којима су пале бомбе

Уколико ипак станујете на таквом неком месту у близини великих еколошких атентатора препоручујемо Вам да се преселите на неко здравије место или ако то не можете да одређеним поступцима приступите заштити и изолацији своје куће-стана од негативних зрачења и шкодљивих утицаја којима сте изложени.
Сами испитајте место свога становања или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон  064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

3.  Избегавајте објекте који су изграђени на подводним теренима, на шљаци и на рудним налазиштима. Подземне текуће воде често носе собом отпатке- загађиваче (канализација, фекалне материје, гробља,..). Исто важи и за подземне стајаће водене слојеве и језера.

Уколико ипак станујете на таквом неком месту преселите се на другу бољу локацију или бар заштитите стан-кућу са одређеним изолаторима.
Сами испитајте место свога становања или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

 • Избегавајте станове и куће који су оријентисани ка северу, дакле немају ни мало сунца у већем делу године.

 

Уколико ипак станујете у стану који је комплетно оријентисан ка северу препоручујемо Вам да се преселите у неки здравији стан (спаваћа и дечија соба треба да гледају на исток, југ или у најгорем случају на запад) или ако то не можете покушајте да одређеним поступцима приступите "отопљавању" и "осунчавању" Вашег станишта.
Сами испитајте место свога становања или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

 • Не бирајте станове који су виши од четвртог спрата. Изаберите становање што ближе тлу јер се на површини земље остварује најблаготворнија симбиоза и претапање космичких и земаљских треперења. Свако становање вишље од четвртог спрата повећава ризик и проценат оболења.

Уколико ипак станујете у стану који је на вишим спратовима од четвртог препоручујемо Вам да се преселите у неки здравији стан од приземља до четвртог спрата или ако то тренутно не можете покушајте да одређеним поступцима приступите "уземљивању" и "оприрођавању" Вашег станишта.
Сами испитајте место свога становања или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

 • Не бирајте станове који се налазе дозидани поред лифт кућице.

 

Уколико ипак станујете у стану који се налази дозидан уз лифт кућицу препоручујемо Вам да се преселите у неки здравији стан од приземља до четвртог спрата или ако то тренутно не можете прво покушајте да пронађете место у стану које је најмање озрачено а затим одређеним поступцима приступите "изоловању" штетних зрачења и "оприрођавању" Вашег станишта.
Позовите нас на телефон 064.2213.256 да Вам помогнемо саветима! Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон   064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

 

Б. ФОРМА И КОНСТРУКЦИЈА КУЋЕ,
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ

1. Избегавајте зграде са оштрим угловима, комплексним и агресивним формама, равним крововима и нарочито обрнутим пирамидама.

Уколико ипак станујете у стану који је у згради са оштрим угловима, комплексним и агресивним формама, равним крововима и нарочито у форми обрнуте пирамиде препоручујемо Вам да се преселите у неки здравији компактнији и мање упадљив објекат или ако то тренутно нисте у могућности покушајте да одређеним поступцима приступите "уцелињавању" и "заобљавању" Вашег станишта.
Сами испитајте место свога становања или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

2. Избегавајте зграде од монтажних префабрикованих армирано-бетонских елемената. Бетон има негативан утицај на ћелијску структуру, скелет, крвоток и мозак човека.

Уколико ипак станујете у таквој некој згради од префабрикованих армирано-бетонских елемената препоручујемо Вам да се преселите на неко здравије место или ако то не можете да одређеним поступцима "оприрођавања" приступите заштити своје куће-стана од негативних зрачења и утицаја армирано-бетонских елемената којима сте изложени.
Сами испитајте своју зграду или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

3. Избегавајте зграде од сипорекса и блокова који су произведени од шљаке и пепела из термо-топлана.

Уколико ипак станујете у таквој некој згради од сипортекса и блокова који су произведени од радиоактивног пепела са термо-топлана препоручујемо Вам да се преселите на неко здравије место или ако то не можете приступите одређеним поступцима "оприрођавања" и заштите своје куће-стана од негативних радиоактивних зрачења и других штетних по здравље утицаја којима сте изложени.
Сами испитајте своју зграду или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

 

 

4. Избегавајте зграде са термоизолацијом од стиропора и стаклене вуне.

Уколико ипак станујете у таквој некој згради са термоизолацијом од стиропора и стаклене вуне препоручујемо Вам да се преселите на неко здравије место или ако то не можете да одређеним поступцима приступите заштити своје куће-стана од негативних утицаја стиропора и стаклене вуне (која је изузетно шкодљива за Ваше дисајне органе) којима сте изложени.
Сами испитајте своју зграду или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

5. Избегавајте у континенталној и полуконтиненталној клими зграде које имају фасадне зидове мале дебљине од 30 до 33 цм. Вечно ћете се борити са гљивицама и плеснима и имаћете увек увећане трошкове за грејање зими а лети ћете морати бежати из стана у природу или ћете морати инсталирати клима уређај (који може постати нови извор шкодљивости за Ваше здравље) .

Уколико ипак станујете у таквој некој згради са "сиромашном" дебљином зидова препоручујемо Вам да се преселите на неко здравије место или ако то не можете приступите накнадном "подебљању" зидова ради заштите од превелике топлоте лети и превеликих трошкова грејања зими.
Сами испитајте своју зграду или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

 • Избегавајте зграде у које су у приземљу уграђене трафо станице. Њихов негативни утицај  електромагнетног загађења може се распростирати и до четвртог спрата.

 

Уколико ипак станујете у таквој некој згради у коју је уграђена трафо-станица препоручујемо Вам да се преселите у неку здравију зграду или ако то нисте у могућности померите бар Ваш кревет (кревете Ваше породице) у најмање угрожену електромагнетним зрачењима зону у Вашем стану. Постоји и скупља варијанта да око Вашег стана уградите Фарадејев кавез за заштиту од зрачења.
Сами испитајте своју зграду или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон  064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

 • Избегавајте зграде којима је на крову инсталиран радиоактивни громобран.

 

Тражите да се радиоактивни громобран замени класичном громобранском инсталацијом. Србија, као земља најфантастичнијих експеримената и чуда једина је земља у Европи која је дозволила постављање радиоактивних громобрана на стамбене објекте, дечије вртиће, чак и породилишта. Коначно је донет и закон о демонтирању радиоактивних громобрана који су озрачивали становништво више деценија али већина њих још увек није демонтирана.
Сами испитајте своју зграду или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

 

8.  Избегавајте станове (куће) који имају уграђено подно грејање.

Најмање опасно подно грејање је на топли ваздух управо онакво какве су имале виле у Кнососу на Криту пре више хиљада година. Проток загрејане воде кроз цеви инсталиране испод пода узнемиравају биопоље Вашег стана, а о електричним грејачима у поду да и не говоримо. Било које подно грејање захтева невероватно висок степен хигијене у стану ради смањења честица прашине које се топлином дижу и лебде у ваздуху тако да их ми удишемо и загађујемо своје дисајне органе. Поред тога особе које имају проблеме са венама не би смеле да живе у стану са подним грејањем.
Сами испитајте своје грејање или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

9. Ако градите "еко кућу" избегавајте да соларни колектори, ветрогенератори, топлотне пумпе, постројења за биогас итд. буду изнад или поред Ваше спаваће и дечијих соба.

Ако су већ постављени на погрешно место тамо где спавате и сањате изместите их или поставите одговарајуће заштите и изолације.
Сами осмислите своју "еко кућу" или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

10. Ако градите "паметну кућу" у којој је "све на дугме и на сензоре" покушајте да не препрограмирате свој живот тако да на крају Ви и Ваша породица будете њени робови. Сваки нови дан може бити јединствен и непоновљив али не и у испрограмираној кући.

Ако Вам је "паметна кућа" препаметна и намеће Вам нешто што Вам смета и што Вас роботизује и одузима Вам спонтаност реакције препрограмирајте је и укините јој висок степен одлучивања.
  Сами осмислите Вашу "паметну" кућу или Вам ми можемо понудити наше  професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

11. Проводник кабловске и интернет мреже не треба да пролази у близини Вашег  брачног кревета нити у близини кревета Ваше деце.

Ако пролази у близини Ваших спаваћих кревета изместите га или се заштитите од њега.
Сами испитајте свој проводник или Вам ми можемо понудити наше   професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон   064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

12. Избегавајте да станујете у згради на којој се налазе радио и ТВ предајници и предајници и појачивачи мобилне телефоније.

Ако ипак станујете у таквој згради иселите се у неку другу мање угрожену зграду или предузмите постављање одређених изолација и заштита.
Сами испитајте предајнике на Вашој згради или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

13. Избегавајте да све грађевинске проблеме од прилазних путева, преко тераса и лођа до конструкције и зидова и таванских конструкција решавате "бетонирањем". Постоје други грађевински материјали од дрвета до опеке који нису штетни по људско здравље као што је то бетон у свим видовима од пено-бетона до армираног бетона.

Уколико ипак станујете у таквој некој згради која је сва од бетона са бетонираним прилазима и терасама препоручујемо Вам да се преселите на неко здравије место или ако то не можете да одређеним поступцима "оприрођавања" приступите заштити своје превише бетониране куће-стана од негативних зрачења и утицаја бетона којима сте изложени.
Сами испитајте своју зграду или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.

 

14. Поштујте безбедоносне раздаљине од "електромагнетног загађења":

 • од електрифициране пруге: 1000 метара
 • од радио и ТВ предајника: 1000 м
 • од високонапонских далековода:   за 300 кВ : 500-1000 метара

                                                         за 110 кВ : 250-500 м
                                                         за   20 кВ :   60-100 м
                                                         за   15 кВ :   25-50 м

 • од трафостанице: 10-50 м
 • од електричних кућних апарата: 1-4 м
 • од утичнице од 220 В : 70-100 цм
 • од електричног спољњег вода 220 В : 50-70 цм
 • од електричног вода у зиду 220 В : 30-50 цм

 

15. Свака кућа треба да има свој врт, своју башту који треба да буду у свако годишње доба место разних дивота. Дивота за очи и ужитака за непце. Различито цвеће и грмље често крије у себи отрове. Неко тако лепо цвеће и неке тако укусне бобице скривају опасне или чак смртоносне замке. А отров је понекад концентрисан само у једном делу биљке (плоду, цвету, корену, кори или главици). Када планирате свој врт треба да размислите које су добре а које опасне биљне врсте. На пример и пузавице на фасади Ваше куће могу да буду вишеструко корисне.

Сами планирајте свој врт али и ми Вам можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон  064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам своје дилеме а ми ћемо Вам понудити наша решења и могуће начине наше сарадње.
     
    
16. Биљке које гајите у Вашој кући или стану такође могу бити и корисне и штетне. Неке могу чак и да Вам прочисте ваздух од испарења бензина, формалдехида и других гасова шкодљивих по здравље.

Сами изаберите биљке које ће Вам улепшати Ваше станиште а ми Вам можемо понудити биљке које ће Вам оздравити ваздух у Вашем станишту. Уколико нам укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам своје жеље и потребе а ми ћемо Вам понудити наша решења и могуће начине наше сарадње.
  
Свака здрава кућа (стан) треба да омогући својим корисницима максималну удобност природним одговорима (уз помоћ природних материјала) без механичких  електронских помагала. Природни материјали (дрво, трска, плута, опека, глина, креч,..) имају свеобухватан, целовит и пријатан утицај на нас. Они интегришу, оживљавају и држе сва наша чула у одличној кондицији што вештачки-синтетички материјали нису у стању да постигну. Када се користе локални природни материјали, човек је аутоматски уклопљен и у складу са својом околином тј. са вечним циклусима природе. Ти локални материјали максимално одговарају локалним климатским условима и увек их можете наћи у изибиљу.
За Вашу здраву будућност више вреди уложити средства у пројектовање нове или у адаптацију старе куће или стана да она постане здрава него улагати средства у проводе, летовања, зимовања и егзотична путовања.
Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон   064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам своје жеље а ми ћемо предложити пројекат здраве куће по Вашој мери и мери Ваше породице као и  могуће начине наше сарадње.

 

 • НЕКА ЕКОЛОШКА УПУТСТВА ЗА СПАВАЋЕ И ДЕЧИЈЕ СОБЕ

 

Неопходно је да се инсистира на смештају кревета, пошто ми проводимо просечно осам часова дневно спавајући, скоро трећину нашег времена испружени или скврчени на истом месту током низа година. Постављање кревета на здраво место је од примарне важности утолико пре што је доказано да ми у сну губимо 2/3 наше дневне отпорности. Ако кревет није постављен на здраво место онда он није спасоносан за наш сан, одмор и наше здравље. Кревет је такође место за осећајност, нежност и љубавне несташлуке човека и жене.
Постоје преко три туцета  упутстава за постављање кревета на здраво место!

Сами испитајте своју спаваћу и дечију собу или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. За Ваш миран сан и правилно обнављање животних енергија више вреди уложити средства у спаваћу и дечију собу него у дневну соби или у кухињу или у аутомобил. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем ми ћемо Вам предложити како могуће начине оздрављивања Ваше спаваће и дечије собе тако и наше сарадње.

Уколико желите испитивање свога стамбеног и/или радног простора имамо две варијанте за Вас, једна је истраживање на даљину (телерадиестологија) а друга истраживање на лицу места баш у Вашем простору. За прву варијанту потребно Вам је да одвојите минимална финансијска средства а за другу цена зависи од површине Вашег простора за истраживање, од његове удаљености од Новог Сада и од Ваших захтева за коришћењем одређених техника испитивања.
За прву варијанту треба да нам пошаљете пројекат (основу, пресек и може и која фотографија)Вашег стана са распоредом инсталација и намештаја као и са његовом позицијом у згради, план коришћења спратова по етажама, план насеља у коме живите са тачно обележеном позицијом Ваше зграде у којој живите, удаљеност у метрима од трафо станице, далековода високог напона, радио и ТВ предајника, предајника мобилне телефоније, електричне пруге, трамваја, индустријских загађивача (све то нам можете обележити на плану града који можете скенирати и послати нам на e-mail: atelje_devic@yahoo.com  
Мејлом ћете, по уплати, добити и резултате наших истраживања као и писмене објашњења и савети о мерама које треба предузети ради "оздрављивања" Вашег станишта и Вашег радног простора.

За другу варијанту можете нам припремити све то исто и послати а онда ћемо се договорити о самом изласку на терен тј. о датуму испитивања Ваших стамбених и радних простора.

 

 

Г. НЕКА ЕКОЛОШКА УПУТСТВА ЗА ПОДОВЕ ОД ДРВЕТА
(Извод прављен из књиге "Биоизградња" аутора Радојице Терзића)
 
Од свих површина у кући човек има највише контакта са подом. Један од битних услова за добар под, мора бити његова еластичност, јер што је под тврђи, то је његово негативно дејство веће, а то се одражава на деформацију кичме и проширење вена.
У суштини под мора да буде чврст, сув, еластичан и пријатан за око. Две најважније врсте дрвених подова јесу такозвани бродски под и паркет.
ПАРКЕТ се производи од јасена, букве и храста (храстов паркет не постављати у спаваћу и дечију собу – примедба Војислава Девића) спада у "тврде" подове, због подлоге на којој се поставља, као што је цементна подлога. Обично се за подлогу лепи битуменом, или неким другим лепком, који не спада у биолошки исправне материјале.
Паркет мора да испуњава одређене захтеве у погледу димензије и начина уграђивања да би се сврстао у биолошки здраве подове:
Обрада дрвеног пода: …………………….
Припрема површине: ………………………..

 

 

Д. УПУТСТВА ЗА ИЗБОР ЗДРАВОГ НАМЕШТАЈА

Уопштено гледано већина људи бира себи намештај за кућу-стан руководећи се пре свега функцијом коју он треба да обавља, естетиком коју треба да има да би се уклопио у жељени амбијент и наравно ценом. Питања типа "да ли је овај комад намештаја по својој форми, структури и материјалу здрав и безопасан по здравље свих укућана?" обично се не постављају и просечна породица не размишља на ту тему.

Сваки предмет у кући, самим и тим и намештај утиче својим видљивим и невидљивим вибрацијама на квалитет стамбеног простора.

Уколико ипак пожелите да се позабавите питањем здравости намештаја нудимо Вам за почетак стручна упутства за избор здравог намештаја:

УОПШТЕ:
Постоји десетак упутстава за правилан избор здравог намештаја!

Сами испитајте свој намештај или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам помоћи како да изаберете што здравији намештај као и могуће начине наше сарадње.

 

 

 

Ђ. НЕКА ЕКОЛОШКА УПУТСТВА ЗА РАДНА МЕСТА, КАНЦЕЛАРИЈЕ И БИРОЕ ТЈ. РАД СА РАЧУНАРИМА

Светом се шири нова врста загађења. Ово загађење долази од све веће количине електронске опреме код куће и у канцеларијама-бироима плус елктромагнетна зрачења од предајника радио и ТВ одашиљача, предајника-појачивача мобилних телефонија и од разних мировних, војних и шпијунских сателита. Сва ова опрема зрачи електромагнетне таласе. Резултат овог зрачења је покривач радијације који застире све, а познат је под именом "електронски смог". Електронски смог је сума радио-таласа који индукују електричну струју у металним предметима, те они постају антене.
Савремена архитектура пружила је кроз градњу стамбених и пословних објеката у XX веку величанствена дела у којима је, на жалост се испоставило, веома тешко и опасно како живети тако и пословати. Већину савремених стамбених и пословних објеката мучи »синдром болесних зграда«. Фотохемијски смог је распрострањен у 90% модерних радних амбијената.
Харвардска школа медицине сигнализирала је крајем XX века да је компетитивност једног предузећа повезана са квалитетом пословног простора који предузеће нуди својим запосленима. Примењујући принципе геобиологије и биоархитектуре у уређењу простора предузећа смањују се умор, грешке, немогућност концентрације и одсутност због боловања а ефикасност, рентабилност и пријатност у пословању се осетно повећавају.

 

УОПШТЕНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ РАДНЕ ПРОСТОРЕ

  а. Чувајте се клима уређаја! Боравак у просторији са еркондишном може да проузрокује нападе астме, болове у грудима и непријатно "цурење носа", тврде француски истраживачи. Особе које раде у канцеларијама са еркондишном два и по пута чешће пате од инфекција горњих дисајних путева него људи који раде у просторијама које се проветравају природним путем тврде истраживачи!

   • Због оптималног рада Вашег сопственог биоклиматског регулатора разлика у температури између спољње и унутрашње не би смела бити већа од 6 – 8 целзијусових степени. На пример ако је напољу температура +40ºЦ онда у радном (али такође и у стамбеном простору) не би смела бити нижа од +32ºЦ. Ако укључите клима уређај да ствара већу температурну разлику угрозићете сопствено здравље.
   • Такође добро проучите упутства за начин чишћења Вашег клима уређај (редовна замена филтера или прање у прописаном временском размаку) због тога што се у клима уређају легу опасне бактерије и гљивице (на пример Aspergilus niger) које у филтерима и цевима клима – уређаја воде неприметно и неометано свој сопствени живот. Ту се скупљају и размножавају а са ваздухом који струје улазе директно у људски организам. Великој влази радују се нарочито гљивице и вируси). Бактерије као што су каткад и legionelle, бактерије које изазивају тешку упалу плућа. Нагло повећање телесне температуре, повезано са кашљем, боловима у грудима и стомаку, повраћањем и тешкоће са дисањем први су симптоми ове легионарске болести која у чак 15 до 20 одсто случајева имају смртни исход. Висока влажност настаје кондензацијом, при хлађењу врућег ваздуха. Због тога је веома важно да се клима уређаји искључују и чисте бар једном годишње. Све речено о клима уређајима важи и за оне у аутомобилима, који полако постају стандардна опрема и које такође треба чистити и мењати им филтере.

б. Чувајте се употребе флуоросцентних цеви,неонске расвете јер она може да поред умора и раздражљивости изазове и опадање косе и неке врсте канцера коже. Флуоресцентне цеви испуштају полихлориране бифениле (PCB).
в. Чувајте се фотокопир апарата који поред електромагнетног штетног зрачења емитују и штетни прах а неки и опасни озон. Избегавајте рад у близини фотокопир апарата. Поставите га у највећу канцеларију где ће бити довољно ваздуха и места да се он удаљи од радних места.
г. Чувајте се употребе мутних, матираних и димљених стакала за прозоре зато што она смањују и коиличински и вибрационо ниво природног дневног осветљења тако да долази до замора ока, нервне напетости чак и до оштећења вида.
д. Чувајте се употребе синтетичких материјала, пластичног намештаја и пластичних преграда због токсичне емисије формалдехида и око стотину других испарљивих органских једињења.
ђ. Чувајте се синтетичких таписона, PVC подова, пластичних тапета (због повећања електростатичким електрицитетом штетним пољудско здравље).
е. Употреба лепкова, боја, лакова и средстава за заштиту и чишћење која садрже канцерогене и надражујуће материје.
ж. Чувајте се херметички заптивених (због уштеде енергије) канцеларија које имају вештачко проветравање.
з. Чувајте се копир апарата. Прво због њиховог електромагнетног зрачења. Друго због њиховог хемиског штетног загађења. У процесу копирања мокрим путем ослобађају се безмирисни угљоводоници, који изазивају замор и надражај коже. У процесу копирања сувим путем испушта се озон, који дражи очи и дисајне органе.
и.   

Енергетско поље савременог бироа у којем раде запослени на рачунарима је деструктурисано емисијом електромагнетних таласа и електростатичким набојем и разбијеним негативним јонима тако да су такви радни простори грубо речено истински "ждерачи енергије". Запослени на рачунарима, факсовима, копир машинама, терминалима,..) постају нервозни, ненормално уморни, депримирани, болесни што је знак да треба да размишљају да се заштите од поремећаја магнетских поља.
Симптоматологија је следећа:

 • Умножавање психоматских тегоба индуцираних кроз стрес.
 • Повећана осетљивост респираторних упала вирусног порекла је један од извора повећане одсутности са посла.
 • Смањење капацитета концентрације, губитак интереса за посао.
 • Главобоља или утисак неизбежне мигрене.
 • Фацијална еритроза (зајапуреност), оспице, очни болови.
 • Повећана осетљивост на дим или на друге изворе загађења.
 • Низак притисак и убрзање пулса.
 • Тешко дисање (алергично и/или астматично).
 • Мишићна укоченост, болови леђа и потиљка и врата.
 • Неуобичајена раздражљивост.
 • Помањкање апетита, гађења и мучнине.
 • Болови и лупање срца.
 • Поспаност, дремљивост на радном месту.
 • Поремећаји ноћног сна.
 • Преурањени умор за време рада.

Сви ови клинички знаци могу се појавити у радној популацији тотално изван свих оних који раде на рачунарима, но статистике доказују два пута значајнију фреквенцију појављивања у групи радника који су везани са сталним радом са рачунарима.
Шкодљивости хазардних утицаја на здравље оператера не сабирају своје ефекте већ их мултипликују.

 

ПОСЕБНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ РАДНЕ ПРОСТОРЕ
Постоје преко три туцета  упутстава за уређење канцеларија са рачунарима!

Постоје више врста корисних биљака које Вам могу прочистити ваздух у радним просторима..

Сами испитајте свој радни канцеларијску простор или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Више вреди на органски природан начин осмислити и реализовати свој канцеларијски простор него зависити од електричних помагала и вештачких материјала који сумарно имају контраиндикативне ефекте по здравље свих корисника таквих модерних али опасних по здравље простора. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам понудити како да оздравите Ваше канцеларијске просторе као и могуће модусе наше сарадње.

 

 

 

Е. ЕКО-УПУТСТВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИЈА

Проблем "електромагнетног смога" све више обузима градове и улази све више у жижу научних истраживања. Констатовано је на бројним научним симпозијумима неусаглашеност званичних законских сигурносних норми и реалних здравствених проблема становника који живе или раде у близини далековода високог напона на растојању предвиђеном тим истим нормама као безбедоносно.

Пре сваког пројектовања требало би да је свакоме јасно, да сваки потрошач струје, сваки електрични вод у кући производи поља у најближој средини човека.
Данас се често полаже велика вредност на висок електротехнички конфор – електротехничку удобност која се заснива на великом броју утичница (могућности за прикључивање лампи и осталих електричних уређаја и помагала) и прекидача. Велика је грешка што се при том искључује утицај целокупне електричне инсталације на човека и на његово здравље.
Постоји најмање туце упутстава за пројектовање електро-инсталација!

Сами испитајте и смислите Ваше електро-инсталације или Вам ми можемо понудити наше професионалне савете. Уколико нама укажете своје поверење јавите нам се на телефон 064.2213.256 или на мејл atelje_devic@yahoo.com и изложите нам свој проблем а ми ћемо Вам послати упитник и могуће начине наше сарадње.
Проверите са електромагнетним детектором колика су електрична и  магнетна загађења у Вашем стану, кући и у радним просторијама! Тел:064.2213.256

И опет да све осмислите/осмислимо и реализујете/реализујемо како ваља тј. да оздравите своје станиште и своје радно место остају Вам још многа искушења  да бисте "здраво живели" од исхране (здрава и загађена храна као и количине које уносите у организам), понашања и комуникације са другима (рат и мир, поштовање и непоштовање другога и његових потреба и интереса…) до Ваших везивања, предавања и заробљавања разним врстама екрана (телевизиским, рачунарским и оних на мобилним телефонима). За сада, даћемо Вам препоруке за коришћење мобилних телефона.

 

Ж. ЕКО-УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

Светске агенције су пренеле (према СВЕДОКУ од 18. јуна 1996.) запањујућу вест: "Мобилни телефони могу, код оних који их употребљавају, повећати ризик од рака и астме, тврди се у једном истраживању, објављеном у Лондону. Поред тих болести, научници сумњају да мини покретни телефони могу узроковати и Алцхајмерово обољење. У истраживању које се темељи на сазнањима научника са три континента, Америке, Аустралије и Европе, указује се да мобилни телефон као мала радио станица, емитује и прима микроталасе који могу да оштете мождане ћелије и доведу до болести".

Истраживачи Шведске краљевске акдемије наука објавили су резултате који показују да је зрачење мобилних телефона посебно штетно за децу јер њихов мозак још није потпуно развијен, а кости лобање су тање и осетљивије него код одраслих особа. Шведски академици су дошли и до сазнања да је двоструко већа опасност стварања тумора мозга на оној страни главе на којој се мобилни телефон држи током разговора.

Научници упозоравају да, након цигарета, највећу претњу људском здрављу представља радијација мобилних телефона. Корисници се, тврде медији, све чешће жале на главобоље, слабије памћење, вртоглавице, слабљење вида и слуха. Истиче се И да UHF радиоактивни зраци које шаљу мобилни телефони – реч је о фреквенцијама од 900-1.800 MHz – озбиљно оштећују мозак и стварају срчане сметње. Национални институт за физику Велике Британије утврдио је да су корисници мобилног телефона који носе наочаре 20 одсто изложенији радијацији од осталих.

Професор др Илија Лакићевић сматра "да је можда најдраматичнија последица негативних својстава мобилних телефона утицај на човекову свест и подсвест".

TANJUG је пренео децембра 2000. године вест: "Дилеме о томе да ли су и колико мобилни телефони опасни по здравље својих корисника ових дана су на међународној конференцији под називом "Мобилни телефони и здравље" у португалској престоници закључили – популарне справице су извор одређеног степена радијације…Претерана употреба "мобилног" постаје опасност за човекову околину, а посебно за корисника ове, без сумње, најмодерније справе за хитру комуникацију – истакнуто је усвим рефератима који су поднети на дводневном скупу у Лисабону...Сви експерименти позваних научника и стручњака за радијацију, а обављена су истраживања на 50 различитих места, непобитно су, без изузетка, доказали да употреба мобилних телефона тешко оштећује здравље корисника".

Недавно истраживање обављено у Вашингтону, а под надзором др Џорџа Карла, каже да свакодневна употреба мобилних телефона може довести до слабљења вида, слуха, али и тренутно губитка памћења и конфузије. Др Карл је недвосмислено доказао да радио таласи фреквенције од 900 до 1.800 мегахерца, на којој функционишу сви данашњи системи мобилне телефоније, значајно смањују имуни систем и повећавају "шансе" корисника мобилних телефона да оболе од канцера.

Научници су још 2001. године упозорили да западном свету прети епидемија отеклих зглобова руку и артритичних палчева. Разлог је опседнутост младих слањем кратких порука преко мобилног телефона.

Мобилни телефони, иако раде са мањим снагама него базне станице, представљају потенцијално већу опасност по здравље људи. Разлог за то је што се они приликом употребе држе уз уво у непосредној близини главе. При томе се највећи део емитоване електромагнетске енергије из антене мобилног телефона апсорбује у можданом ткиву. С обзиром да је мождано ткиво слабо васкуларизовано, крвотоком се само мањи део топлоте пренесе до осталих делова тела. Због тога се у можданом ткиву јављају "вруће тачке", запремине неколико цм³, у којима долази до пораста температуре. При порасту температуре већем од 4,5ºC долази до термичког оштећења неурона, а пораст мањи од 1ºC не изазива оштећења ткива.

   • Не носите мобилни телефон уз тело, нарочито не у џепу кошуље или сакоа поред срца, нити поред било којег од 7 жвирова (ЖВИР = ЖИВОТНИ ВИР = ЧАКРА).
   • Када разговарате немојте наслањати мобилни директно уз уво. Оставите размак од л до 2 сантиметра између мобилног и свога уха.
   • Када позивате било који број сачекајте да видите на екрану да је сигнал успостављен па тек онда принесите мобилни у близину уха. Док се Ваш позивни сигнал не пробије до мобилног телефона којег зовете зрачење је највеће.
   • Ноћу ископчавајте мобилни телефон сем ако не чекате животно важну вест. Ако га ипак држите укопчаног немојте га држати поред своје главе на ноћном сточићу или, не дај Боже, испод јастука. Удаљите га најмање метар-два од Вашег кревета било да је укопчан било да је ископчан.
   • Не разговарајте мобилним у лифту јер он аутоматски мора да појачава снагу свога емитовања а тиме више угрожава Ваш мозак.
   • Не разговарајте мобилним док возите аутомобил јер можете да доживите саобраћајну несрећу (у Србији је сваки шести судар проузрокован коришћењем мобилног у току вожње). Ако Вам мобилни телефон зазвони у току вожње прво се паркирајте у страну па тек онда разговарајте али прво изађите из аутомобила јер маса метала око Вас проузрокује појачање снаге мобилног да би сигнал пробио лимену облогу.
   • Не водите дуге разговоре преко мобилног телефона јер тиме можете изазвати поремећај сопственог имунитета и здравље да Вас ње подсећамо да можете изазвато појаву тумора на сопственом мозгу. Ако разговарате преко мобилног телефона дуже од два минута препоручујемо Вам да промените ухо, тј. да користите оба уха. Када дођете до стабилног телефона разговарајте колико год Вам је воља и колико може да истрпи Ваш новчаник. У принципу ако сте неког толико жељни да би разговарали са њим дуже од сата а он није у другом далеком граду или на другом континенту уговорите састанак видите се и испричајте уживо, имаћете лепши и здравији доживљај јер живот уживо и реални контакти захтевају целокупну личност. Телефонски је лакше глумити (и заљубљеност и верност и пословност). 
   • Ако морате да шаљете више десетина SMS порука дневно укуцавајте их мењајући руку тј. палац. Тиме чувате и зглобове свога палца и распоређујете зрачења равномерно на обе руке.

 

 

 

 

VIII. БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА

О ЗДРАВОМ МЕСТУ, ЗДРАВОМ СТАНОВАЊУ

И ЗДРАВОЈ ГРАДЊИ

 

 • Кућа и покућство у северном Банату, Александар Стефановић,  “Банатске Хере”, Нови Сад 1958.
 • Priručnik za komunalnu higijenu, prof.dr Sergije Ramzin, Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1966.
 • Наши средњевековни писци о избору места и положају споменика културе, др Доброслав Ст. Павловић, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд 1970.
 • Летњи станови на Пештерском Коштен пољу, Ранко Финдрик, Саопштења XIII Завода за заштиту споменика културе, Београд 1981.
 • Granice rasta, Meadows, Randers, Behrens, Stvarnost, Zagreb 1974.
 • Extraits de la documentation des Instituts europeens de recherches en Geobiologie, Chateau de Chardonne, 1974.
 • An anthropological analysis of chinese geomancy, Stephan D.R. Feuchtwang, Vithagna B.P.447 Vientiane, Laos 1974.
 • Ondes de vie – Ondes de mort, Jean de la Faye, Robert Lafont, Paris 1975.
 • Bauen als Umweltzerstorung, Rolf Keller, Verlag fur Architectur, Artemis, Zurich 1976.
 •  Jurdana – rašlje i visak života, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1979.
 • Das gesunde Haus, Dr med. Hubert Palm, 8 Auflage, Ordo-Verlag-Konstanz, 1979.
 • Architecture du paysage en Asie orientale, Sophie Clement, Pierre Clement, Shin Yong Hak, L, Ecole nationale superieure des Beaux-Arts, Paris 1982.
 •  La medecine de l´habitat, Jacques La Maya, edition Dangles, Saint Jean de Braye, 1983.
 •  Anthropologie de l,espace, François Paul-Levy et Marion Segaud, Centres Georges Pompidou, CCI, Paris 1983.
 •  Кућа и стан на селу у Србији у другој половини XVIII века, према сведочењима савременика, Ранко Финдрик, Саопштења XVI Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд 1984.
 •  Hauts-lieux cosmo-telluriques, Blanche Merz, 3emme edition, Georg editeur, Geneve 1987.
 •  Избор места за становање, Војислав Девић, Комуникације 46, фебруар, Београд 1986.
 •  Habitation et sante, Jean-Paul Dillenseger, edition Dangles, St-Jean de Braye 1986.
 •  Sante et cosmo-tellurisme, B.Legrais et G.Altenbach, edition Dangles, St Jean de Braye, 1986.
 •  Gesundes Wohnen – ein kompendium, Beckert/Mechel/Lamprecht, Beton-Verlag, Dusseldorf 1986.
 •  Градитељско наслеђе и подстицај – куће архитекте Боже Петровића, Етнографски музеј у Београду, Београд 1986
 •  Добра и лоша места, Александар Палавестра, Расковник број 49, Београд, јесен 1987.
 •  Habitat et sante, G. Altenbach et B. Legrais, Cosmitel, Altkirch 1987.
 • Народно градитељство на Балкану, Д.Ст.Павловић, Р.Ангелова,     Н.К.Муцопулос, Ж.Стојка, Х.Сезгин, Републички завод за заштиту споменика културе СР Србије, Балканолошки институт САНУ и Друштво конзерватора Србије, Београд 1987
 •  Traite de geobiologie, B.Babonneau, B.Lafleche, R.R.Martin et dr J.Peze, editions de l,Aire et les Auteurs, Lausanne, 1987.
 •  Кућа у шајкашким селима – изложба фотографија, В. Катић и З. Карановић, Матица српска, Нови Сад 1988.
 •  Салаши Војводине у прошлости и будућности, Сомбор, 1989.
 •  Смернице за ревалоризацију панонске куће, Војислав Девић, Анализа блока Змајева-Добровољачка у Каћу, ЈП Урбанизам, Нови Сад 1990.
 •  Биопатогеност архитектонског простора и индивидуални сензибилитет, Мр   Мирко Горник, докторска дисертација број 93, Београд 1990.
 •  Грађевинска биологија, Ернст Нојферт, Архитектонско пројектовање, Грађевинска књига, Беoград 1990.
 •  Дрво у градитељству села Србије, Зоран Б. Петровић, Етнографски музеј у Београду, Београд 1992.
 •  Народно градитељство Војводине – Кућа као споменик културе, Мирјана Ђекић, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад 1994.
 •  Земља – веровања и ритуали, Ласта Ђаповић, Етнографски институт САНУ, Београд 1995.
 •  Војвођанске сеоске куће од набоја, Ервин Гиндер, ПЧЕСА, Н.Сад 1996.
 •  Судбина света, В.И. Курашов, В.П. Гајденко и П.К. Гаврјушин, Градис, Ваљево 1997.
 •  Биоизградња, Радојица Терзић, Екостан, Београд 1997.
 •  Ecologica, posebno izdanje broj 5, Zbornik referata sa savetovanja,   Beograd  1998.
 •  Етичко-еколошка посланица колегама архитектима и урбанистима ИИИ миленијума (петојезична књига на српском, енглеском, француском, немачком и руском језику), Војислав Д.Девић, Словенски институт, Нови Сад 1999.
 •  Feng Šui v praksi, Simon Brown, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2000.

41. Осаћански неимари, Драгиша Милосављевић, Просвета – Београд и Завичајни музеј Прибој, Ужице 2000.