Klikom na crvene kruzice dobijate
  detaljnije informacije

  By clicking on any red circle
  You will get detailed info





  Kartografska osnova: Copyright © 2005.
  GEOKARTA d.o.o. Beograd,
  Bul. vojv. Mišića 39
  tel: 011 2648 291; tel/fax: 011 2651 321;
  e-mali: geokarta@tehnicom.net

VIDITE CELU KARTU   < OVDE >
Utvrđenje u Baču Hotel Fantast Rimokatolička crkva u Čoki Palić Sinagoga u Subotici Hotel Dunav Sremski Karlovci Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Sremski Karlovci, Patrijaršijski dvor Fruška Gora Orao Krstaš Veprina Dvorac Dunđerskih u Čelarevu Utvrđenje u Baču Mošorin, Zadužbina Ljubice i Ilije Kolarića Marko Aurelie Prob Sirmium Deliblatska peščara Idvor, rodno mesto Mihajla Pupina Veprina Vršac, Vladičanski dvor Orao Krstaš Deliblatska peščara