2. Međunarodna konferencija
“Dvorci u funkciji razvoju kulturnog turizma”
Lovački Dvorac Kaštel Ečka, 28. – 29. maj 2010.

 

INICIJATIVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA
"PROMO DVORAC AP VOJVODINE"*
*© copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević

Autor: Vojislav D. Dević, akademik MSA, direktor STRATEG PROJEKTA
savetnik Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić"

autor "Kulturno-istorijske autokarte dvorci Vojvodine", 2004.
autor "Info karte dobara dvoraca Vojvodine", 2008.
autor "Predloga tipologije mogućih promena namena dvoraca Vojvodine u cilju njihovog očuvanja, promocije i održivog razvoja", 2009.

Miloša Bajića 7,  21000 Novi Sad,  021.525.303,  064.2213.256
atelje_devic@yahoo.com         www.idobravoj.com

 

REZIME

Ovaj rad predstavlja inicijativu za realizaciju projekta jednog Promo dvorca AP Vojvodine u cilju očuvanja, promocije i održivog razvoja ne samo dvoraca i kulturnog turizma već i svih dobara i brendova Vojvodine. Bogatstvo stilova i arhetipskih elemenata dvoraca Vojvodine, kao dela graditeljske baštine i Srbije i Evrope, polazna je osnova za modelovanje jednog novog Promo dvorca AP Vojvodine, EU-VOJ DVORCA. Promo dvorac rezultat je simbioze tradicionalnih arhetipskih graditeljskih elemenata i novih modernih namena i tehnologija. Promo dvorac ima desetougaonu osnovu sa centralnim vrtom, deset kula (svaka kula posvećena je promociji posebnih aktivnosti od humanitarnih, kulturnih, privredno-bankarskih i političko-diplomatskih preko religioznih, naučno-ekoloških, lovno-ribolovnih, zabavnih, gastronomsko-ugostiteljskih do sportskih i rekreativnih), i dva glavna ulaza. Novoprojektovani PROMO DVORAC je dvostruki promotor i dvostruka gostoljubiva "ambasada" za promocije i brend spektakle AP Vojvodine i Srbije prema Evropi, Rusiji, Kini, SAD-u i svetu kao i za promocije i brend spektakle Evrope, Rusije, Kine, SAD-a i sveta prema AP Vojvodini i Srbiji. Ovako osmišljen i projektovan dvorac, kao arhetipski obrazac elitne arhitekture po meri moćnih i bogatih, postaje i reprezentativni medijalni prostor elitne i demokratske komunikacije, susretanja, prožimanja i preobraženja ljudi različitih socijalnih statusa, različitog obrazovanja, različitih nacija, različitih vera, različitih kultura, različitih zanimanja i različitih interesovanja. Ovaj dvorac promoviše komunikaciju, mirotvorstvo i saradnju među različitima kao najvrednija nematerijalna kulturna dobra civilizacije.

KLJUČNE REČI: Dvorci, kulturna dobra, promo dvorac, medijalni prostor, elitno i    demokratsko čvorište komunikacije.

SUMMARY

This work represents the initiative for the realization of a project of a Promo castle of the AP of Vojvodina with the aim to preserve, promote and develop not only the castles and cultural tourism, but also all the goods and brands of Vojvodina. The wealth of the styles and archetypical elements of the castles  of Vojvodina, as a part of architectural heritage of Serbia and Europe, it is a starting point for modeling a new Promo castle of the AP of Vojvodina, EU-VOJ CASTLE. The Promo castle is the result of the symbiosis of traditional archetypical architectural elements and new modern purposes and technologies. The Promo castle has a decagonal base with the central garden, ten towers, (each tower is devoted to the promotion of different activities starting from humanitarian, cultural, economic-banking and political-diplomatic through religious, scientific-ecological, hunting-fishing, entertaining, gastronomic-catering to sports and recreational), and two main entrances. The newly designed PROMO CASTLE is a double promoter and double hospitable “embassy” for the promotions and brand spectacles of the AP of Vojvodina and Serbia towards Europe, Russia, China, the USA and the world, as well as for the promotions and spectacles of Europe, Russia, China ,the USA and the world towards the AP of Vojvodina and Serbia. Organized and designed in this way, the castle, as an archetypical pattern of elite architecture made to the measure of the rich and powerful also becomes a representative and medial space of the elite and democratic communication, meeting, permeating and transfiguration of people of different social statuses, different education levels, different nations, different religions, different cultures, and different professions and interests. This castle promotes communication, peace-making and cooperation among people who differ, as the most valuable spiritual cultural goods of the civilization.

KEY WORDS: Castles, cultural goods, promo castle, medial space, elite and democratic communication hub   

UVOD:
Ovaj rad predstavlja inicijativu za realizaciju projekta Promo dvorca AP Vojvodine u cilju očuvanja, promocije i održivog razvoja ne samo dvoraca Vojvodine i kulturnog turizma već i svih dobara i brendova kako Vojvodine tako i svih onih domaćih i stranih institucija, firmi, korporacija i država koji žele da se promovišu u njemu.

KONCEPT I VIZIJA PROMO DVORCA:
Bogatstvo stilova i arhetipskih elemenata dvoraca Vojvodine, kao dela graditeljske baštine i Srbije i Evrope, polazna je osnova za modelovanje jednog novog Promo dvorca AP Vojvodine, EU-VOJ DVORCA. Ovaj Promo dvorac predstavlja sa jedne strane vrstu sinteze graditeljskih iskustava projektovanja i realizacije dvoraca u Vojvodini a sa druge stvaranje jednog novog tipa dvorca simboličke arhitekture, jedne ikoničke elitne građevine 21. veka.
Novoprojektovani Promo dvorac rezultat je simbioze tradicionalnih arhetipskih graditeljskih elemenata i novih modernih namena i tehnologija kao što su geotermalne pumpe, solarni kolektori, vetrogeneratori i hibridne tehnologije. U njemu su planirane promocije i brend spektakli Vojvodine i Srbije prema Evropi, Rusiji, Kini, SAD-u i svetu kao i evropske, ruske, kineske, američke i svetske promocije i brend spektakli u Vojvodini i Srbiji. Dakle, ovaj PROMO DVORAC je dvostruki promotor i dvostruka "ambasada" AP Vojvodine i Srbije prema Evropi, Rusiji, Kini, SAD-u i svetu i Evrope, Rusije, Kine, SAD-a i sveta prema AP Vojvodini i Srbiji, odnosno reprezentativni medijalni prostor i elitno i demokratsko čvorište komunikacije.

MISIJA PROMO DVORCA:
Radi neponavljanja često veoma tužne (u nekim primerima i uklete) prošlosti starih vlasnika dvoraca Vojvodine poželjno je da se sačini protokol o međusobnom razumevanju i saradnji PROMO DVORCA APV sa lokalnom zajednicom u cilju obostranih interesa. Time bi se unapred izbegla konfrontacija i negativne energije lokalne zajednice koje bi potencijalno mogle biti usmerene ka dvorcu i njegovim aktivnostima. Lokalnoj zajednici treba da bude jasno i vidljivo da joj prosperitet Promo dvorca donosi boljitak života. Promo dvorac Vojvodine postaće brend dvorac i za brend spektakle Vojvodine i Srbije prema svetu i svetske spektakle prema Vojvodini i Srbiji. Svaki dvorac može da postane i dvostruki promotor, dvostruka "ambasada" i lokalne zjednice prema svetu i sveta prema lokalnoj zajednici, odnosno reprezentativni medijalni prostor komunikacije lokalne zajednice sa vanlokalnim malim i velikim svetom. Promo dvorac Vojvodine može, sa manje ili više uloženih sredstava, postati informativni i promotivni centar svih privrednih, kulturnih, sportskih i zabavnih aktivnosti kako lokalne zajednice prema drugim opštinama, pokrajinskom i republičkom i evropskom i svetskom nivou, tako i svetskih, evropskih, republičkih, pokrajinskih, regionalnih i drugih opština aktivnosti u lokalnoj zajednici.

CILJEVI PROMO DVORCA:
Primarni ciljevi Promo dvorca Vojvodine su informativni, edukativni, turistički, poslovni, dobrotvorni i gostoljubivi. U njemu će se predstavljati i promovisati kako resursi, brendovi i diferencije specifike AP Vojvodine po kojima se ona razlikuje od svih ostalih evropskih i azijskih regija takom i svi oni iz okoline i sveta koji imaju interesa da predstave svoje proizvode, usluge i specifičnosti. Ovaj dvorac postaće nezaobilazno mesto posete kako stranih turista koji žele da saznaju sve o AP Vojvodini tako i domaćeg stanovništva iz AP Vojvodine i čitave Republike Srbije koje teži da upozna resurse, dobra i brendove Evrope, Rusije, Kine, Amerike i sveta. Ovaj dvorac promoviše komunikaciju, mirotvorstvo i saradnju među različitima kao najvrednija nematerijalna kulturna dobra civilizacije.

LOKACIJA ZA REALIZACIJU PROMO DVORCA VOJVODINE
Lokacija za izgradnju PROMO DVORCA VOJVODINE nametnuće se, sama po sebi, u nekoj od 45 opština Vojvodine u kojoj će, bilo opštinski organi bilo privatni investitori ili istovremeno i jedni i drugi, prepoznati svoe interese u njegovoj realizaciji i optimalnom funkcionisanju. Lokalna zajednica u svakom slučaju trebalo bi da bude veoma zainteresovana za realizaciju Promo dvorca Vojvodine čiji je osnivač Vlada Vojvodine.

OSNOVA PROMO DVORCA:
Promo dvorac ima desetougaonu osnovu sa centralnim pejzažnim vrtom, deset kula (svaka kula posvećena je promociji posebnih aktivnosti) i dva glavna ulaza.
Oko spoljnjeg oboda trospratnog desetougaonog prstena ravnotežno je raspoređeno 6 promotivnih kula:

 1. Promo kula sporta i šaha
 2. Promo kula gastronomije i ugostiteljstva
 3. Promo kula religija
 4. Promo kula nauka, ekologije, informatike i tehnologija
 5. Promo kula lova i ribolova
 6. Promo kula zabave

Oko unutrašnjeg obima trospratnog desetougaonog prstena ravnotežno je raspoređeno 4 promotivne kule:

 1. Promo kula dobročinstva
 2. Promo kula kulture i medija
 3. Promo kula politike
 4. Promo kula privrede, biznisa i bankarstva

Svaka kula je projektovana je tako da simbolički izražava kroz materijal, formu i krovnu kapu suštinu namene i funkcije kule. Svaka kula ima projektovan spoljni ulaz u prizemlju tako da ima gostoljubivu a ne odbrambenu namenu Desetougaoni trospratni prsten koji sjedinjuje sve kule u jednu celinu Promo dvorca planiran je za smeštaj svih onih domaćih i stranih promotora i posetilaca koji budu pravili ili pratili promo programe u pojedinim kulama. Na ravnom krovu tog trospratnog sjedinjujućeg prstena nalazi se kružno šetalište koje je ujedno i vidikovac prema programima koji se odvijaju u centralnom atrijumskm pejzažnom vrtu ili oko svake spoljašnje kule u prizemlju i gornji ulaz u svaku od unutrašnjih ili spoljašnjih kula.
Centralni atrijumski pejzažni prostor uređen je kombinacijom engleskog i francuskog vrta i mini površinama sa autohtonim biljem i rastinjem u Vojvodini.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE:

 1. Bogatstvo i elitizam obavezuju, takođe i elitna arhitektura koja ne mora da bude samo zaštitni znak ograđenih i otuđenih elita (feudalizam i kapitalizam) niti treba da je prepuštena na raubovanje neukim masama (boljševizam i komunizam). Dvorac, kao arhetipski obrazac elitne arhitekture po meri moćnih i bogatih, može da postane demokratski, komunikativni i medijalni prostor susretanja, prožimanja i preobraženja ljudi različitih socijalnih statusa, različitog obrazovanja, različitih nacija, različitih vera, različitih kultura, različitih zanimanja i različitih interesovanja. Promo dvorac Vojvodine zamišljen je i projektovan tako da bude na korist svima i elitama i svim građanima, radnicima i seljacima.
 2. Promo dvorac Vojvodine predstavlja obrazovni, pedagoški, socijalni i turistički model centra za komunikaciju, promociju, integraciju, prožimanje i preobraženje lokalnih i globalnih brendova i lokalne i globalne civilizacije.
 3. Osnivač i glavni promotor Promo dvorca Vojvodine su Vlada AP Vojvodine i Vlada Republike Srbije uz finansijsku podršku pokrajinskih, republičkih EU, ruskih, kineskih, američkih i svetskih fondova.  Moguće je i strateško partnerstvo državnog i privatnog kapitala i domaćih stranih investitora.
 4. Osnovni koncept Promo dorca Vojvodine je da izrazi gostoljubivost, miroljubivost i komunikativnost Vojvodine i Srbije prema sve četiri strane sveta. Realizacijom PROMO DVORCA VOJVODINE počinje rebrendiranje Vojvodine i Srbije u mirotvornu, medijalnu i ravnotežnu teritoriju u koju vredi ulagati i na kojoj se mogu susretati i sarađivati i velike sile i male države.

BIBLIOGRAFIJA i CD-GRAFIJA:

 1. Belegišanin Milan, 1993, "Kamen u žitu – zamkovi i dvorci Vojvodine – ilustrovane     priče i legende", Novi Sad.
 1. Bogdanović L., 1931 i 1932, "Kada su neke srpske porodice dobile ugarsko plemstvo, Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, knjiga IV, sveska 3 i knjiga V, sveska I.
 2. Gyula Andrassy grof, 1913, "Magyarorszag cimeres konyve – Liber armorum Hungarie I", Budapest.
 3. Dr Ćupurdija Branko, 1986, "Tipovi subotičkih salaša, radničkih stanova i kaštela (dvojezično izdanje na srpskom i mađarskom jeziku), Subotica.
 4. Kulić Branka, 1987, "Dvorci u Vojvodini, Čoka, Konak, Kapetanovo i Hajdučica", Građa za proučavanje spomenika kultureVojvodine XIV, Novi Sad.
 5. Milanović-Jović Olivera, 1994, "Zagonetka Ville pistrensis", Dnevnik 20. april, Novi Sad.
 6. Milanović-Jović Olivera, 1988, "Umetnost u Bačkoj u XVIII i prvoj polovini XIX veka", Arhitektura, Novi Sad.
 7. Milanović-Jović Olivera, 1994, "Dvorci u Banatu", Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVII, Novi Sad.
 8. Kolarić Miodrag, 1967, "Klasicizam kod Srba", Katalog građevinarstva, knjiga V, knjiga V, Beograd.
 9. Pauković Boško, 1997, "Pustare Srema", Ruma.
 10. Petrović V.- Kašanin D., 1927, "Srbi u Vojvodini", Novi Sad.
 11. Popović J. Dušan, 1939 i 1941, "Plemstvo", Vojvodina I i II, Novi Sad.
 12. Pandžić Ana, 2004, "Turistička valorizacija dvoraca Vojvodine", magistarska teza, Novi Sad.
 13. Službeni glasnici Republike Srbije – Odluke o utvrđivanju dvoraca za spomenike kulture.
 14. 2003, "CD Dvorci i letnjikovci Vojvodine", Privredna komora Vojvodine, Novi Sad.
 15. Dević Vojislav, 2004, "Kulturno-istorijska autokarta dvorci Vojvodine", Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad.
 16. Dević Vojislav, 2008, "Info karta dobara dvoraca Vojvodine", samostalno autorsko izdanje, Novi Sad.
 17. Dević Vojislav, 2009, "Predloga tipologije mogućih promena namena dvoraca Vojvodine u cilju njihovog očuvanja, promocije i održivog razvoja", Zbornik radova Dvorci i letnjikovci Vojvodine, Nacionalna asocijacija za ekoturizam "EKOTURIZAM SRBIJA", Novi Sad.  

U Novom Sadu, maj 2010.

vlasnik sajta:Vojislav Dević | administratori:Milan Šijakov, Mario Maleš