POZIV NA UČEŠĆE U PROJEKTU

"SRB-BOŠ-HRT" – SAKRALNI KOMPLEKS I PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA U DISTRIKTU BRČKO I / ILI U SARAJEVU*

       
* Projekat je deponovan u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu aprila 2008.
pod brojem: А – 187/08                                      
©copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević

 

1

 

 

AUTOR PROJEKTA

VOJISLAV  D. DEVIĆ,
akademik MSA, profesor urbanizma, dipl.inž.arh.
savetnik Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić"
direktor "STRATEG PROJEKTA" doo
NOVI SAD, AP VOJVODINA, REPUBLIKA SRBIJA

 

NOVI SAD, 2008. / 1428. / 7516.

 

1. UVODNE NAPOMENE

Poziv za učešće u projektu "SRB-BOŠ-HRT" - SAKRALNI KOMPLEKS I PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA U DISTRIKTU BRČKO I / ILI U SARAJEVU namenjen je:

 

Kao utemeljivačima: Državi Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Evropskoj zajednici, Srbiji, Hrvatskoj, nekoj od islamskih država, SAD-u, Ujedinjenim nacijama i Ruskoj federaciji,

Kao velikim donatorima-zadužbinarima: državama, unijama, federacijama, konfederacijama, kompanijama, crkvama, humanitarnim udruženjima,

Kao donatorima: svim Bošnjacima, Srbima, Hrvatima i drugim pojedincima dobre volje različitih nacionalnosti.

Da projekat ne bi ostao samo jedna utopija, dovoljno je da ga podrži, za početak, samo jedan entitet (Federacija Bosne i Hercegovine ili Republika Srpska) u Bosni i Hercegovini, jedna susedna država, jedna država Evropske zajednice, jedna islamska država, vlada jedne susedne države, vlada jedne evropske države, vlada jedne islamske države, jedna hrišćanska crkva, jedna islamska zajednica, jedan kralj ili prestolonaslednik, ili jedan mecena-dobrotvor, koji bi ozbiljno podržao ovaj projekat i potpomogao njegovo dalje lobiranje u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Evropskoj zajednici, SAD-u, islamskom svetu, Ruskoj federaciji i u Ujedinjenim nacijama.

Medijalna pomiriteljska teritorija za realizaciju SRB-BOŠ-HRT sakralnog kompleksa i palate pomirenja i druženja, na kojoj bi trebalo ralizovati projekat ukazaće se Božijom promišlju, možda baš u jednom delu Sarajeva i / ili u Distriktu Brčko a možda i u Mostaru!

Sve ostalo prepustimo Gospodu Bogu!

 

Za Inicijativnu grupu:

.........................................................
akademik MSA VOJISLAV D. DEVIĆ, profesor urbanizma,
savetnik Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić"
direktor "STRATEG PROJEKTA" doo
autor idejnog urbanističkog rešenja "SRB-BOŠ-HRT" - SAKRALNI KOMPLEKS I PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA

Adresa:
Vojislav Dević, Miloša Bajića 7, 21000 Novi Sad, REPUBLIKA SRBIJA
Tel:064.2213.256    E-mail:atelje_devic@yahoo.com
www.idobravoj.com

 

2. VIZIJA, MISIJA I CILJEVI PROJEKTA
 
Sukobi i ratovi koji su potresali Bosnu i Hercegovinu u drugom milenijumu, a naročito u XX veku, nisu potrebni ni Bogu ni čoveku već samo određenim grupacijama, koje profitiraju na sukobu bilo ekonomski, bilo održanjem ili uvećavanjem svoje političke, religiozne, nacionalne ili vojne moći. Sukobi u Bosni i Hercegovini bili su izazivani nekada i sada iz bližih ili daljih centara moći kao što su, na primer, Vatikan, Istambul, Beč, Rijad, Zagreb, Beograd, itd. Uglavnom svi sukobi su bili u vezi sa raspodelom životnog prostora i prirodnih bogatstava kao i vladavinom nad putevima, raskršćima i urbanim i ruralnim naseljima. Preobraženje destruktivnih energija u konstruktivne među zavađenim Hrvatima, Srbima i Bošnjacima u Bosni i Hercegovini nije moguće  postići  nikakvom  silom,  nikakvim okupacionim snagama, nikakvim visokim predstavnicima UN i EU, niti  izolacijom,  niti  za  kratko  vreme,  niti  na čitavoj teritoriji sukoba. Važno je napomenuti da su se nekada i pre dolaska Turaka tj. Islama na prostore Bosne i Hercegovine mnogi njeni stanovnici, bilo pravoslavne bilo rimokatoličke bilo bogumilske vere nazivali Bosancima i Bošnjacima. Danas su taj izraz prisvojili samo za sebe stanovnici slovenskog (nekadašnji Srbi ili nekadašnji Hrvati) porekla koji su sa hrišćanske prešli na islamsku veroispovest. Dok god se Hrišćani i Muslimani u Bosni i Hercegovini ne podnose, mrze i međusobno ubijaju ubzava se eshatološka entropija, tj. razaranje Bosne i Hercegovine. Na žalost, ta mržnja i sukob između Hrišćana i Muslimana postoji i tinja i u drugim državama i na drugim kontinentima.

Geostrateški posmatrano Bosna i Hercegovina ima dva dobra puta za svoj stabilan održivi razvoj. Prvi je da sledi Dejtonski sporazum o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta, tj. da svojom neutralnošću drži ravnotežu između Srbije i Hrvatske i islamskih centara moći. Drugi je da postane centar tj. integrativni faktor između pravoslavlja, rimokatoličanstva i islama, dakle integrativni faktor dve velike monoteističke religije. Za oba ova puta Vlada Bosne i Hercegovine mora da se opredeli svesno i dobrovoljno.  Shvativši svoju Bogom danu šansu i ulogu pomirenja hrišćanstva i islama na svojoj teritoriji Vlada Bosne i Hercegovine treba da donese odluku o toj misiji trojedinog pomirenja. Bosna i Hercegovina, sa svojim dominantno slovenski stanovništvom bila je milenijumima naizmenično čas ugrožavana, rušena i spaljivana a čas planski uređivana, naseljavana i izgrađivana od raznih carstava i velikih sila. Evropa ne može biti stabilna ako ima na svojoj teritoriji, na Balkanu, u Bosni i Hercegovini žarište sukoba koje se, u svakom momentu, može destabilizovati i razbuktati u rat širokih razmera.

Sukob interesa ova tri konstitutivna naroda  ne može biti trajno razrešen nikakvom silom, nikakvim bombardovanjem NATO pakta, nikakvim mirovnim snagama SFOR-a, UNMIK-a, OEBS-a niti bilo kakvom centralizacijom i ukidanjem entiteta. Ovaj sukob u Bosni i Hercegovini mogu definisati i okončati, pored njena tri konstitutivna naroda, odnosno dva entiteta, samo Evropska zajednica a uz pomoć države Srbije i Hrvatske kao i islamskog bloka, SAD-a, Ujedinjenih nacija i Ruske federacije.

U vremenima kada su Albanci jednostrano, ali i uz naknadno priznanje preko  tridesetak država, proglasili nezavisnost Kosova i Metohije, tj. njegovo otcepljenje od matice Srbije kako bi ostvarili vekovni san o Velikoj Albaniji ugroženi su kako pravni temelji Ujedinjenih Nacija i međunarodnog prava tako i granice država na Balkanu, u Evropi ali i na drugim kontinentima. U takvim nemirnim i napetim vremenima, bremenitim silama cepanja i razaranja potrebno je da, bilo entiteti (bošnjačko-hrvatski i srpski) bilo Evropska unija, međunarodna zajednica, UN, SAD, neka islamska država (na primer Turska ili Saudijska Arabija) ili Ruska federacija, ponude projekte koji harmonizuju, stabilizuju i učvršćuju tolerantne i civilizacijski korektne odnose među stranama koje su različite u veri, naciji i kulturi.

Ova harmonizacija, stabilizacija i učvršćenje tolerantnih i civilizacijski korektnih odnosa među različitima u veri, naciji i kulturi može biti planirana i organizovana u jednom novom specijalno za to projektovanom i utemeljenom sakralno-profanom kompleksu koji se može zvati "SRB-BOŠ-HRT - SAKRALNI KOMPLEKS I PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA".
 
Ovaj pomiriteljski projekat arhitekta Dević u strateškoj saradnji sa Agencijom PROFIL nudi domaćoj i svetskoj zajednici kao i visokom predstavniku Ujedinjenih nacija i specijalnom predstavniku Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, gospodinu Miroslavu Lajčaku. Realizacijom ovoga projekta u Bosni i Hercegovini pokazaće se i dokazati i svojim državljanima i Evropi i svetskoj zajednici da je uprkos tačke ključanja i previranja moguće zajedničkim snagama organizovati, za početak, na jednoj ograničenoj teritoriji pomirenje i normalno druženje zavađenih u veri, naciji i kulturi.

Šta još treba da se desi među konstitutivnim narodima i entitetima da bi prestali da se spore, mrze, ubijaju i bore za primat ko je stariji na Balkanu, ko je od koga nastao i kome treba da pripadne veći deo teritorije Bosne i Hercegovine? Kome treba novi balkanski rat i evropski sukob koji može da se proširi na čitavu planetu? Ko je to željan da se lije srpska, bošnjačka i hrvatska krv i za čiji račun i za čiju dobit?

Može li ikad doći do ujedinjenja Bošnjaka, Srba i Hrvata?

Dosadašnja istorija nam je pokazala da je to u nekim momentima bilo moguće, na primer u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca kao i u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

Mišljenje autora je da do ujedinjenja Srba, Bošnjaka i Hrvata u principu može ponovo da dođe, ali i ne mora, pogotovu ne silom, ali je neophodno da dođe do njihovog pomirenja, druženja i saradnje i upravo takvo pomirenje i druženje tri tako različite a ipak bliske zajednice naroda predlaže se i nudi u ovom urbanističko-arhitektonskom pomiriteljskom projektu "SRB-BOŠ-HRT" - SAKRALNI KOMPLEKS I PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA na za to izabranoj eksteritoriji u Bosni i Hercegovini.

Procena autora i Inicijativne grupe je da bi ovo bio “posao stoleća” kako za Hrvate, Srbe i Bošnjake tako i, pre svih, za Evropsku uniju a i za čitav svet! Ukratko rečeno, projekat "SRB-BOŠ-HRT" - SAKRALNI KOMPLEKS I PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA promoviše mogućnosti pomirenja i druženja Bošnjaka, Hrvata i Srba u specijalno za to planiranom i isprojektovanom multireligioznom i multikulturnom urbanom prostoru koji omogućava istovremeno očuvanje sopstvenih specifičnih korena, dakle sa jedne strane neodustajanje od svoga iskonskog identiteta a sa druge otvaranje, pomirenje, druženje i saradnju različitih u veri, naciji i kulturi.

Kao dokaz da ovaj "SRB-BOŠ-HRT" - SAKRALNI KOMPLEKS I PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA nije ni hir ni prolazna avantura u odnosima Srba, Bošnjaka i Hrvata, prvenstveno je potrebno da matični entiteti države Bosne i Hercegovine (Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska), kao i visoki predstavnik Ujedinjenih nacija i specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Miroslav Lajčak odobre i garantuju specijalan eksteritorijalan status prostora u kome će biti realizovan ovaj pomiriteljski projekat, a da mir, red i organizaciju, u prelaznom periodu, održavaju snage i eksperti kako Ujedinjenih nacija tako i Evropske zajednice.

Ukoliko Srbi, Bošnjaci i Hrvati ne budu imali projekte sa zajedničkim bošnjačko-srpsko-hrvatskim interesom (nije dovoljna decentralizacija vlasti i prisustvo SFOR-a i NATO pakta) otvoriće se Pandorina kutija novog ciklusa rata, krvi i užasa i to ne samo u Bosni i Hercegovini. Najviše će opet stradati nevini i Srbi i Hrvati i Bošnjaci. Kome to odgovara i ko će ponovo profitirati na novom srpsko-bošnjačko-hrvatskom ratu u Bosni i Hercegovini?

Bosna i Hercegovina može obnoviti svoje poremećeno jedinstvo tek kada shvati da je suština projekta "SRB-BOŠ-HRT" sakralnog kompleksa i palate pomirenja pravoslavnih Srba, islamskih Bošnjaka i rimokatoličkih Hrvata u stvari Bogom i razvojem civilizacije proizilazi iz uloge mirovne misije Bosne i Hercegovine u savremenom zavađenom čovečanstvu.

"SRB-BOŠ-HRT" - SAKRALNI KOMPLEKS I PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA može da postane brana zapadnoj rezonanci katastrofe i od nekih zapadnih ideologa programiranom i podsticanom sukobu civilizacija.

3. LOKACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Po mišljenju autora, postoje dve geopolitički i geostrateški optimalne lokacije za realizaciju "SRB-BOŠ-HRT" - SAKRALNOG KOMPLEKSA I PALATE POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA  a to su teritorije grada Sarajeva i Distrikta Brčko, ili na nekom trećem mestu koje zajednički izaberu Srbi, Bošnjaci i Hrvati, velike sile, Evropska zajednica i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Važno je razmotriti i razmišljanja i predloge Dimitrija Mitrinovića objavljene u radu "Misija Sarajeva" 1930. godine u Jugoslovenskoj pošti.
Ako bi se držali  njegovih procena o povezanosti sudbine Kraljevine Jugoslavije i Sarajeva kao njenog trovernog stožera nameće se samo po sebi, sa jedne strane da bi baš u Sarajevu trebalo realizovati "SRB-BOŠ-HRT" sakralni kompleks i palatu pomirenja Srba, Bošnjaka i Hrvata a sa druge da bi Sarajevo trebalo što pre da dobije status Distrikta Sarajevo kako bi moglo da vrši stvarnu, geostrateški i istorijski datu ulogu stožernog trovernog centra Bosne i Hercegovine.

Realizacijom projekta "SRB-BOŠ-HRT", po prvi put u svojoj istoriji ove tri zajednice u Bosni i Hercegovini dovele bi se u poziciju da na jednoj ograničenoj, za to posebno izabranoj neutralnoj, teritoriji ostvare ravnopravno susretanje, pomirenje i druženje bez dominacije nijednog od tri konstitutivna naroda.

Ovaj "SRB-BOŠ-HRT" mirotvorni projekat tolerancije različitih u veri, naciji i kulturi mogao bi da generiše i umnoži svoje mirotvorno delovanje na čitavu Bosnu i Hercegovinu upravo realizacijom u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ako za tu lokaciju ne postoji dobra volja važno je da se ovaj mirotvoriteljski projekat realizuje tamo gde za to postoji dobra volja a to je, pretpostavljamo, u svakom slučaju pre svih, Distrikt Brčko.

2

 

Slika 1.   Karta Bosne i Hercegovine sa posebno naglašenim položajem Distrikta Brčko i grada Sarajeva kao potencijalnim lokacijama za realizaciju "SRB-BOŠ-HRT" - SAKRALNOG KOMPLEKSA I PALATE POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA

 

4. URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONCEPT

Ukupna optimalna potrebna površina zemljišta za realizaciju projekta je oko 35 do 40 hektara. Čitav kompleks može se smestiti u kvadrat sa stranom dužine 610 metara, tako da je njegova ukupna površina 37,21 hektara.

Urbanističko-arhitektonski koncept planira da centralni motiv i čvorište čitavog profanog dela kompleksa bude SRB-BOŠ-HRT palata (1) pomirenja i druženja Srba, Bošnjaka i Hrvata kao civilizacijski integrator moderne globalne kulture, nauke i tehnologije, tj. onoga što najviše spaja sve ljude na planeti, a to su globalna kultura, umetnost, nauka i tehnologija savremene civilizacije. Događanja u ovoj palati nisu samo niz aktivnosti, manifestacija i programa već ujedno i doživljaj specifičnog zajedništva koje posetilac i korisnik palate pomirenja i druženja ne može imati ni kod svoje kuće ni u svome entitetu. Upoznavanje sa različitošću smanjuje podozrivost prema nepoznatom.

U prvom, sportskom prstenu (2) oko palate planirani su manji sportski tereni za sportske aktivnosti (košarka, odbojka, mali fudbal, rukomet i tenis).

U drugom, sakralno-parkovskom prstenu (3) planirani su specifični sakralni objekti (pravoslavna crkva, džamija i rimokatolička crkva) i oni predstavljaju diferencije specifike svakoga naroda i čuvare njegovog duhovnog identiteta odnosno sopstvenu ukorenjenost u tradicionalnu monoteističku religijsku istoriju čovečanstva.

Između religioznih objekata u drugom prstenu planirana su i tri tematska zelena parka: pravoslavno-islamskog hortikulturnog uređenja, islamsko-rimokatoličko hortikulturnog uređenja i rimokatoličko-pravoslavnog hortikulturnog uređenja.

U trećem, parking prstenu (4) planirane su površine za parkiranje više hiljada motornih vozila posetilaca i korisnika ovoga pomiriteljskog kompleksa.

3
©copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević

Slika 2.   Idejna urbanistička osnova SRB-BOŠ-HRT sakralnog kompleksa i palate pomirenja i druženja koja će se prilagođavati izabranoj lokaciji
u Distriktu Brčko i / ili u Sarajevu  

SRB-BOŠ-HRT PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA (1) projektovana je u skladu sa edukativno-mirovnom ulogom koja joj je namenjena. Ona estetski treba da predstavlja simbiozu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kao i srpskih, bošnjačkih i hrvatskih ornamenata i simbola. Ova palata pomirenja i druženja sastoji se od podruma, prizemlja, sprata i kupole.

 • Podrum simbolički predstavlja prošlost koja se ne može menjati i u njemu je planirana stalna arheološko-arhitektonsko-etnografska izložbena postavka sva tri naroda kao prezentacija kulturno-istorijskog nasleđa BiH.

Bruto površina podruma iznosi oko 7.800 m².

4
©copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević

Slika 3.   3D model SRB-BOŠ-HRT PALATE POMIRENJA I DRUŽENJA
SRBA, BOŠNJAKA I HRVATA

 • Prizemlje predstavlja sadašnjost i u njemu je planirana stalna i promenljiva izložbena postavka savremenih kulturnih, umetničkih, naučnih i tehnoloških dostignuća.

Bruto površina prizemlja iznosi oko 7.800 m² + 9.300 m² (trema) = 17.100 m².

 • Prvi sprat predstavlja budućnost i u njemu su planirane sva društvena okupljanja, druženja i zajedničke aktivnosti: pozorište, bioskop, festivali, izložbe, koncerti, predstave, mjuzikli, promocije, predavanja, opere, drame, komedije, skupovi, konferencije, simpozijumi, mini-sajmovi, info-centri, medijska događanja, radionice, video, dvd zapisi, performansi, fotografije, holografske instalacije, nove umetničke forme, škole suživota i međukulturnog prožimanja.

Bruto površina prvog sprata iznosi oko 7.800 m².

Ukupna bruto razvijena površina palate iznosi oko 32.700 m².
 

 • "Inteligentna" kupola nad prvim spratom predstavlja simbolički kako pčelinju "košnicu" tako i sintezu i simbiozu sve tri etaže podruma, prizemlja i sprata tj. prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ona ima tri uloge-svojstva: preko dana ona je i transparentna za dnevnu svetlost koja zenitalno osvetljava i prvi sprat i prizemlje i podrum a sa druge strane je i kolektor sunčeve energije pomoću solarnih kolektora; u noćnoj varijanti predstavlja sferni sistem ekrana na kojima se noću prikazuje sve ono što se dešava na sva tri nivoa za one koji nisu u palati već su napolju i šetaju ili se odmaraju u okolnom prstenastom parku. 
 • Na sva tri nivoa planirani su komplementarni sadržaji: toaleti, učionice, kafei, prostorije za zaposleno osoblje i ostave.
 • Na drugom nivou, u prizemlju i pod terasom prvog sprata,  od proleća do jeseni, planirani su još i restorani koji svi služe hranu po bošnjačkim, srpskim i hrvatskim receptima i u kojima se u svakom mogu piti srpska, bošnjačka i hrvatska pića, prodavnice suvenira i umetničkih predmeta i prodavnice tehničkih i informatičkih sredstava. 

SRB-BOŠ-HRT palata pomirenja i druženja predstavlja konceptualnu suštinu pomirenja i druženja međusobno različitih u veri, naciji i kulturi. Palata je na energetskom nivou inicijator, katalizator i akcelerator pomirenja i druženja Srba, Bošnjaka i Hrvata.

Prosvetiteljsko-etički cilj ove SRB-BOŠ-HRT palate pomirenja je da bilo koji budući mali ili veliki spor ili sukob između Srba, Bošnjaka i Hrvata bude razmatran i razrešavan u njoj, kao i da svako ko prođe kroz nju odistinski shvati pogubnost i besmislenost svih ratova, razaranja i sukobljavanja između Hrvata, Srba i Bošnjaka. Palata sama svojim postojanjem i funkcionisanjem prožima svakog njenog posetioca i korisnika plimom pozitivne duševne i duhovne energije zajedništva.

Iz svakog dela i nivoa SRB-BOŠ-HRT palate pomirenja izbija nenametljiv osećaj ravnopravnosti sva tri naroda i mogućnosti njihove međusobne bezbedonosno sigurne komunikacije a samim tim i poseban osećaj zadovoljstva međusobno različitih koji dobrovoljno stupaju u pomirenje i druženje tj. u svojevrsno kulturno-naučno- tehnološko-informatičko zajedništvo. 

U prvom, SPORTSKOM PRSTENU (2) oko palate pomirenja planirani su manji sportski tereni za sportske aktivnosti:

 • 3 terena za košarku,
 • 3 terena za mali fudbal, rukomet i odbojku,
 • 3 terena za tenis, (svi tereni sa pratećim pokrivenim tribinama)

Bruto površina sportskog prstena iznosi oko 25.500 m²

U drugom, SAKRALNO-PARKOVSKOM PRSTENU (3) planirani su:

 • Specifični sakralni objekti
 • pravoslavna crkva sa dva zvonika – orijentisana prema Istoku, ka Drugom dolasku Isusa Hrista,
 • džamija sa dva minareta – orijentisana prema Svetom mestu Ćabi (Kabi) u Svetom gradu Meki i
 • rimokatolička crkva sa dva zvonika – orijentisana prema Svetom gradu Rimu, ka crkvi Svetog Petra u Vatikanu.

Sva tri sakralna objekta predstavljaju religiozne diferencije specifike sva tri konstitutivna naroda i čuvare njegovog duhovnog religioznog identiteta, odnosno sopstvene ukorenjenosti u tradicionalnu monoteističku religijsku istoriju čovečanstva.
Bruto površina svakog pojedinačnog sakralnog objekta iznosi oko 470 m².

 • Između religioznih objekata u drugom prstenu planirana su tri tematska zelena parka:

-   pravoslavno-islamskog hortikulturnog uređenja (bruto površine oko 4 hektara)
-   islamsko-rimokatoličko hortikulturnog uređenja (bruto površine oko 4 hektara) i
-   rimokatoličko-pravoslavnog hortikulturnog uređenja (bruto površine oko 4 hektara).

U sva tri parka inkorporirani su pored parkovskog mobilijara klupa, staza, aleja, tremova, fontana, česmi, šedrvana, specifičnog drveća, žbunja, cveća i energetski kolektori (vetrenjače, solarni kolektori,..).

 • Svi pešački ulazi bezbedonosno su kontrolisani video kamerama i skenerima.

Bruto površina sakralno-parkovskog prstena iznosi oko 17 hektara.

 

U trećem, PARKING PRSTENU (4) planirane su površine za parkiranje više hiljada motornih vozila.

 • Svi automobilski ulazi bezbedonosno su kontrolisani video kamerama i skenerima.
 • Bruto površina parking prstena iznosi oko 15.9 hektara na kojima se može parkirati 6 do 7 hiljada automobila.

5
©copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević

Slika 4.   Urbanističko, hortikulturno i saobraćajno rešenje
SRB-BOŠ-HRT SAKRALNOG KOMPLEKSA
I PALATE POMIRENJA I DRUŽENJA SRBA, BOŠNJAKA I HRVATA

Svi prstenovi povezani su međusobno kružnim, elipsastim i koncentričnim pešačkim stazama, tremovima  i alejama. Svi sakralni, parkovski i sportski prostori centripetalno su okrenuti ka centralnoj SRB-BOŠ-HRT palati pomirenja i druženja.

5. ORGANIZACIONI ASPEKTI

a) Prema mišljenju autora projekta, "SRB-BOŠ-HRT" sakralni kompleks i palata pomirenja i druženja mogu se graditi metodom akcionarstva, ili na neki drugi način koji bi omogućio da taj kompleks postane poligon za ispoljavanje kako volje Hrvata, Srba i Bošnjaka da bar na jednoj ograničenoj teritoriji pokažu i dokažu da su u stanju da se pomire i druže, tako i volje Evropske zajednice, SAD-a, islamskih zemelja i Ujedinjenih nacija da Bosna i Hercegovina ne budu više žarište sukoba među velikim silama.

b)  Svi institucijalni subjekti (Republika Srpska, Federacija BiH, Republika BiH, Evropska zajednica, SAD, Ujedinjene nacije, Islamski blok i Ruska Federacija) bili bi potpuno nezavisni pravni subjekti i potpisnici povelje o osnivanju "SR-BOŠ-HRT" sakralnog kompleksa palate pomirenja i garanti njegove trajne  bezbednosti a prava i obaveze bili bi definisani Statutom "SR-BOŠ-HRT" sakralnog kompleksa i palate pomirenja i druženja.

c)  Neophodne zajedničke funkcije, raspored svih društvenih aktivnosti, skupova, druženja, izložbi, koncerata i predavanja bile bi u nadležnosti Koordinacionog tela (sastavljenog od po jednog člana-predstavnika Srba, Bošnjaka, Hrvata, Evropske zajednice, SAD-a, Islamskog bloka, Ujedinjenih nacija i Ruske federacije) koje bi vodilo računa o:

   • Poštovanju Statuta "SRB-BOŠ-HRT" sakralnog kompleksa i palate pomirenja (Prvi član statuta je da nijedan posetilac i korisnik "SRB-BOŠ-HRT" sakralnog kompleksa i palate pomirenja ne može unositi u njih nikakvo oružje, niti sredstva za destrukciju),
   • Poštovanju prostornog rasporeda namena, funkcija i aktivnosti svih posetilaca i korisnika,
   • Poštovanju Kodeksa mirotvornog, dobrotoljubnog i tolerantnog ponašanja (bez izazivanja i provokacija, bez govora mržnje, bez svađe, bez tuče i bez potrebe za bilo kakvom dominacijom nad drugima ili za potčinjavanjem drugima),
   • Zajedničkom održavanju zajedničkih prostora,
   • Čuvanju sva tri specifična sakralna objekta (pravoslavnog hrama, džamije i rimokatoličkog hrama) i poštovanju i neremećenju sva tri specifična Bogosluženja,
   • Poštovanje svih vrsta bezbednosti "SRB-BOŠ-HRT" sakralnog kompleksa i palate pomirenja uključujući i sistem video nadzora i skenera na ulaznim motornim i pešačkim kapijama .

d) Realizaciju projekta vodio bi Konzorcijum za realizaciju "SRB-BOŠ-HRT" sakralnog kompleksa i palate pomirenja sastavljen od utemeljivača i zadužbinara .

 

6. ORIJENTACIONA VREDNOST INVESTICIJE *

Br.

Opis troškova **

Iznos troškova
(u milionima EVRA)

od

do

1

Troškovi Inicijativne grupe (dalja razrada koncepta i programa, analiza optimalnih lokacija, biznis plan, promotivne prezentacije projekta i lobiranje za realizaciju projekta)

2

4

2

Režijski troškovi Konzorcijuma za realizaciju projekta

3

6

3

Nadzor i pravni servis

2

4

4

Troškovi kupovine zemljišta površine od oko 40 hektara što bliže centra Brčkog ili Sarajeva

1

2

5

Troškovi projektovanja i izgradnje SRB-BOŠ-HRT palate pomirenja i druženja (PO+PR+1+INTELIGENTNA KUPOLA)
bruto površine oko 32.700 m²

99

198

6

Troškovi projektovanja i izgradnje sportskog prstena
(tereni za mali fudbal, rukomet, košarku i tenis sa pomoćnim pokrivenim tribinama) na površini od oko 25,5 hektara

38

76

7

Troškovi projektovanja i izgradnje tri sakralna objekta (pravoslavnog, islamskog i rimokatoličkog, svaki bruto površine od oko 470 m²)

9

18

8

Troškovi projektovanja i izgradnje parkovskog prstena sa kontrolnim bezbedonosnim pešačkim kapijama, drvoredima, tremovima, parkovskim mobilijarom, klupama, fontanama, česmama, šedrvanima, osvetljenjem, popločanim stazama, alejama, specifičnim drvećem, žbunjem i cvećem, kao i vetrenjačama i solarnim kolektorima na površini od oko 12 hektara

61

122

9

Troškovi projektovanja i izgradnje parking prostora sa površinom od oko 16 hektara za oko 6500 parking mesta (sa ogradom, kontrolnim bezbedonosnim kapijama i sistemima, signalizacijom, drvoredima i osvetljenjem)

16

32

 

UKUPNI TROŠKOVI

231

462

* Prema cenama zemljišta, projektovanja i izgradnje u Republici Srpskoj
** U ukupnoj vrednosti investicije nisu uneti dosadašnji troškovi autora, Inicijativne grupe i Agencije PROFILE kao i autorska prava akademika Vojislava D. Devića.

7. IZVORI FINANSIRANJA

Projektom je predviđeno da svi utemeljivači (Federacija BiH, Republika Srpska, Evropska unija, SAD, Ujedinjene nacije, neka od islamskih država, Republika Srbija, Republika Hrvatska i Ruska federacija) finansiraju troškove projektovanja, prezentacije, lobiranja, kupovine zemljišta, izgradnje infrastrukture i palate pomirenja, a da crkve, korporacije, donatori i pojedinci finansiraju realizaciju sportskog prstena, hramova, parkovskog prstena i parking prstena kao i uređenja svih zajedničkih  pristupnih prilaza.

Iako je cena realizacije ovog projekta (između 0,46 i 0,92 milijarde KM)*, za mnoge potencijalne utemeljivače naizgled velika, ona može biti i niža, jer je realno očekivati, da se uz odgovarajući marketing projektu kao donatori priključe:

   • Vlasnik zemljišta (država, crkva ili privatni vlasnik), koji bi poklonio potrebno zemljište,
   • Fondacije,
   • Crkve
   • Banke,
   • Osiguravajuće kompanije
   • Projektantske firme,
   • Građevinske firme,
   • Proizvođači građevinskog materijala i opreme,
   • Proizvođači eko-tehnologija
   • Hrišćani i Islamci pojedinci,...

 

..... koji bi za doprinos realizaciji projekta bili trajno ubeleženi u istorijat ovog jedinstvenog grada pomirenja.

Stoga je predviđeno da se za finansijsku realizaciju projekta oformi, ako bude potrebno, i "FONDACIJA SRB-BOŠ-HRT SAKRALNI KOMPLEKS I PALATE POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA".

U svakom slučaju ulaganja od 460 do 920 miliona KM u smirivanje tenzija, tj. u sopstvenu bezbednost ne bi smelo da bude nikakav problem, pre svih, za fondove Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Podsetimo se da troškovi oko novog pokretnog krova za fudbalski stadion Vembli iznose preko milijardu evra, odnosno preko dve milijarde KM. Ako Evropska unija nema para za izgradnju "SRB-BOŠ-HRT" SAKRALNOG KOMPLEKSA I PALATE POMIRENJA a ima za pokrivanje i rekonstrukciju sportskih stadiona onda Evropskoj uniji i nije stalo do istinskog mira u Bosni i Hercegovini.

 

*   I na kraju treba naglasiti: Ma koliko da je, na izgled, velika vrednost investicije, ona ipak čini znatno manje od 1 promila od iznosa koji se godišnje u svetu izdvaja za naoružanje i ratove!  

6

©copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević

 

Slika 5.   3D model SRB-BOŠ-HRT čitavog sakralnog kompleksa
i palate pomirenja i druženja Srba, Bošnjaka i Hrvata u Distriktu Brčko i /ili u Sarajevu

 

8. PO ČEMU JE PROJEKAT "SRB-BOŠ-HRT" SAKRALNOG KOMPLEKSA I PALATE POMIRENJA I DRUŽENJA SRBA, BOŠNJAKA I HRVATA
JEDINSTVEN U SVETU I PO ČEMU SE RAZLIKUJE OD SVIH OSTALIH PROJEKATA

 • Realizacija ovog SRB-BOŠ-HRT sakralnog kompleksa i palate pomirenja predviđa se u urbanim područjima u kojima je postojalo ili i sada postoji tradicionalno istorijsko zajedništvo i međusobna tolerancija Srba, Bošnjaka i Hrvata  kao što su, na primer, Sarajevo i Distrikt Brčko.
 • U ovom SRB-BOŠ-HRT sakralnom kompleksu i palati pomirenja nijedan narod neće biti u istorijskoj prednosti kao prvodošao, kao prvi i glavni osnivač ili kao njegov glavni korisnik. Sva tri konstitutivna naroda, i Srbi i Bošnjaci i Hrvati biće istovremeno i ravnopravno njegovi osnivači, utemeljitelji i korisnici.
 • Mir i bezbednost u ovom SRB-BOŠ-HRT sakralnom kompleksu i palati pomirenja obezbeđivaće i njegova eksteritorijalnost, on neće biti u sastavu nijednog entiteta. Mir, red i organizaciju, u prelaznom periodu, održavaće snage i eksperti Ujedinjenih nacija, Evropske zajednice, Islamskog bloka, Ruske federacije i SAD.
 • Posetioci i korisnici SRB-BOŠ-HRT sakralnog kompleksa i palate pomirenja mogu biti svi oni Srbi, Bošnjaci i Hrvati koji dobrovoljno, bez ičijeg pritiska odluče da ga posećuju i da se međusobno druže, odnosno da pristaju na pravila ponašanja i druženja u okviru SRB-BOŠ-HRT kompleksa i palate:
 • Odricanje od unošenja i upotrebe bilo kog oružja ili sredstva za razaranje ili uznemiravanje.
 • Pristanak na Povelju o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.
 • Pristanak na Evropsku Povelju o fundamentalnim pravima.
 • Neodustajanje od svog nacionalnog, religioznog i kulturnog identiteta.
 • Zajedničko učešće u programima, manifestacijama i medijskim promocijama sportskog, kulturnog, prosvetnog, umetničkog, naučnog, informatičkog i tehnološkog domena.
 • Urbanističko-arhitektonski koncept predviđa da centralni motiv i čvorište čitavog SRB-BOŠ-HRT kompleksa bude palata pomirenja i druženja Bošnjaka, Srba i Hrvata kao simbol i garant pripadnosti globalnoj kulturi, nauci i tehnologiji tj. onome što spaja sve savremene ljude na planeti Zemlji.
 • U sportskom prstenu oko palate pomirenja nalaze se sportski tereni za mali fudbal, odbojku, rukomet, košarku i tenis kao simbol i garancija sportskog druženja i zajedništva.
 • U parkovskom prstenu nalaze se tri vrste vrtova pravoslavno-rimokatolički, rimokatoličko-islamski i islamsko-pravoslavni koji su povezani kružnom stazom pokrivenom tremom i simbolički predstavljaju različite pristupe hortikulturno-pejzažnog uređenja Božije prirode.
 • U sakralnom prstenu nalaze se tri vrste hramova pravoslavni, islamski i rimokatolički koji su garant poštovanja i očuvanja religioznog identiteta Srba, Bošnjaka i Hrvata.
 • SRB-BOŠ-HRT sakralni kompleks i palata pomirenja planira se, projektuje i gradi prema pravilima biourbanizma i bioarhitekture. Gradi se na zdravom mestu od zdravih prirodnih materijala i sa ekološki održivim tehnologijama i čitav kompleks se planira i kao energetski održiv sa maksimalnim korišćenjem sunčeve energije, vetra, toplotnih pumpi i svih savremenih tehnoloških otkrića koja štite životnu sredinu. Time SRB-BOŠ-HRT sakralni kompleks i palata pomirenja i druženja postaju i ogledni ekološki održivi kompleks.
 • Harmonija pomirenja i druženja Srba, Bošnjaka i Hrvata ostvaruje se upravo uz pomoć specifično planiranog i organizovanog prostora koji sa jedne strane podržava pomirenje i druženje na nivou kulture, umetnosti, nauke, tehnologije i sporta a sa druge čuva i omogućuje pripadnost specifičnim religioznim monoteističkim korenima čovečanstva.
 • Bilo kojom stazom ili alejom da se krene prolazi se kroz tri vrste ambijentalnih parkova, zatim se nailazi na tri vrste stilova arhitekture hramova i na kraju se stiže do sportskog prstena za više različitih sportova i na kraju, u sredini kompleksa do centralne SRB-BOŠ-HRT palate pomirenja i druženja.
 • Realizacijom ovoga jedinstvenog projekta "SRB-BOŠ-HRT" sakralnog kompleksa i palate pomirenja pravoslavnih Srba, islamskih Bošnjaka i rimokatoličkih Hrvata Bosna i Hercegovina može obnoviti svoje poremećeno jedinstvo i zajedništvo koje joj je i Bogom i razvojem civilizacije dano a to je misija pomirenja hrišćanstva i islama, za početak, na Balkanu.

9. O AUTORU PROJEKTA

Rođen 1952. godine u Novom Sadu. Diplomirao na urbanističkom smeru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 1977. godine. Specijalizirao urbanizam na Univerzitetu PARIZ VIII u Sen-Deniju 1982/3. godine. Od 1979. do 1994. radio kao urbanista u Zavodu za urbanizam, JP Urbanizam u Novom Sadu. Izabran u zvanje profesora na Međunarodnoj slovenskoj akademiji nauka, obrazovanja i umetnosti u Moskvi 1995. godine. Odlikovan medaljom Novog veka «Ko je ko» 2000. godine za «izuzetna dostignuća koja su obeležila naše živote u mnogim poljima» od strane Baronovog instituta «Ko je ko» iz Kalifornije, SAD. 2005. godine izabran u zvanje savetnika Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić" u Beogradu. Od 2008. direktor "STRATEG PROJEKTA" doo.

Istraživač,  teoretičar i praktičar prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture, zaštite gradograditeljskog nasleđa, ekologije, futurologije i geostrateških projekata. Učesnik na više desetina stručnih i naučnih simpozijuma srpskog, jugoslovenskog, evropskog i svetskog nivoa sa svojim autorskim referatima. Saradnik i autor više desetina urbanističkih planova i projekata. Autor većeg broja članaka objavljenih u stručnoj i dnevnoj štampi.

Autor knjiga: Projekti tolerancije-mondijalizam, ekumenizam i pravoslavlje, 1996. (trojezična); Prikriveno ime i nepoznati urbanološki rodopis Novog Sada, 1997.; Može li zemljotres ugroziti sigurnost Novog Sada?, 1998.; Etičko-ekološka poslanica kolegama arhitektama i urbanistima III milenijuma, 1999. (petojezična, nagrađena na Urbanističkom salonu u Nišu iste godine); Srbalbanopolis-grad pomirenja XXI veka, 2002. (četvorojezična); Idejni koncept Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv. Jovan Krstitelj, 2003. (dvojezična).
Autor karata: Karte kulturnih dobara Vojvodine, 2002. (na srpskom i engleskom; Kulturno-istorijske karte Sremskih Karlovaca, 2003. (dvojezična, srpsko-engleska); Kulturno-istorijske auto karte dvoraca Vojvodine, 2004. (dvojezična, srpsko-engleska); Kulturno-istorijsko-geografske karte Sveta Fruška gora 2005. (dvojezična srpsko-engleska); Info karte dobra Vojvodine i Novog Sada 2005. (dvojezična srpsko-engleska); Info karte dobara Novog Sada, Beograda, AP Vojvodine i Republike Srbije 2006. (dvojezična srpsko-engleska); Info karte dobara Svete Fruške gore i dvoraca Vojvodine 2008. (dvojezična srpsko-engleska).

Zaštitar novosadskih trgova, grobalja i crkava. Borac za ekologiju i tvorac ideja biopolisa, modela zdravog, harmoničnog i poželjnog grada, olimpijapolisa, uravnoteženog grada nenasilnog mira, mudrapolisa, zavetnog grada pečata sa tolerišućim barijerama, asketopolisa, strategije samooganičavanja grada, Ekumenskih konaka kraj svetilišta Marija Snežna na Tekijama, strategije preživljavanja gradova u XXI veku, Fruške Gore kao treće Svete Gore i drugih.

Član:     Društva arhitekata Novog Sada
Udruženja urbanista Srbije
Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine
Slovenskog instituta u Novom Sadu
Evropskog instituta za istraživanje drevnih Slovena u Londonu
Međunarodne Slovenske Akademije nauka, kulture i umetnosti u Moskvi

7

Slika 6.   Vojislav D. Dević, autor "SRB-BOŠ-HRT" sakralnog kompleksa
i palate pomirenja i druženja Srba, Bošnjaka i Hrvata
u Distriktu Brčko i / ili u Sarajevu

vlasnik sajta:Vojislav Dević | administratori:Milan Šijakov, Mario Maleš