ПОЗИВ НА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ

"СРБ-БОШ-ХРТ" – САКРАЛНИ КОМПЛЕКС И ПАЛАТА ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА У ДИСТРИКТУ БРЧКО И / ИЛИ У САРАЈЕВУ*


*Пројекат је депонован у Заводу за интелектуалну својину у Београду априла 2008.под бројем: А – 187/08
©copyright, сва права задржава аутор Војислав Д. Девић

 

0

АУТОР ПРОЈЕКТА

ВОЈИСЛАВ  Д. ДЕВИЋ,
академик МСА, професор урбанизма, дипл.инж.арх.
саветник Географског института САНУ "Јован Цвијић"
директор "СТРАТЕГ ПРОЈЕКТА" доо
НОВИ САД, АП ВОЈВОДИНА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

НОВИ САД, 2008. / 1428. / 7516.

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Позив за учешће у пројекту "СРБ-БОШ-ХРТ" - САКРАЛНИ КОМПЛЕКС И ПАЛАТА ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА У ДИСТРИКТУ БРЧКО И / ИЛИ У САРАЈЕВУ" намењен је:

Као утемељивачима: Држави Босни и Херцеговини, Републици Српској, Федерацији БиХ, Европској заједници, Србији, Хрватској, некој од исламских држава, САД-у, Уједињеним нацијама и Руској федерацији,

Као великим донаторима-задужбинарима: државама, унијама, федерацијама, конфедерацијама, компанијама, црквама, хуманитарним удружењима,

Као донаторима: свим Бошњацима, Србима, Хрватима и другим појединцима добре воље различитих националности.

Да пројекат не би остао само једна утопија, довољно је да га подржи, за почетак, само један ентитет (Федерација Босне и Херцеговине или Република Српска) у Босни и Херцеговини, једна суседна држава, једна држава Европске заједнице, једна исламска држава, влада једне суседне државе, влада једне европске државе, влада једне исламске државе, једна хришћанска црква, једна исламска заједница, један краљ или престолонаследник, или један мецена-добротвор, који би озбиљно подржао овај пројекат и потпомогао његово даље лобирање у Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији, Европској заједници, САД-у, исламском свету, Руској федерацији и у Уједињеним нацијама.

Медијална помиритељска територија за реализацију СРБ-БОШ-ХРТ сакралног комплекса и палате помирења и дружења, на којој би требало рализовати пројекат указаће се Божијом промишљу, можда баш у једном делу Сарајева и/или у Дистрикту Брчко а можда и у Мостару!

Све остало препустимо Господу Богу!

 

За Иницијативну групу:

.........................................................
академик МСА ВОЈИСЛАВ Д. ДЕВИЋ, професор урбанизма,
саветник Географског института САНУ "Јован Цвијић"
директор "СТРАТЕГ ПРОЈЕКТА" доо
аутор идејног урбанистичког решења "СРБ-БОШ-ХРТ" - САКРАЛНОГ КОМПЛЕКСА И ПАЛАТЕ ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА

Адреса:
Војислав Девић, Милоша Бајића 7, 21000 Нови Сад, РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел:064.2213.256    E-mail:atelje_devic@yahoo.com
www.idobravoj.com


2. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Сукоби и ратови који су потресали Босну и Херцеговину у другом миленијуму, а нарочито у XX веку, нису потребни ни Богу ни човеку већ само одређеним групацијама, које профитирају на сукобу било економски, било одржањем или увећавањем своје политичке, религиозне, националне или војне моћи. Сукоби у Босни и Херцеговини били су изазивани некада и сада из ближих или даљих центара моћи као што су, на пример, Ватикан, Истамбул, Беч, Ријад, Загреб, Београд, итд. Углавном сви сукоби су били у вези са расподелом животног простора и природних богатстава као и владавином над путевима, раскршћима и урбаним и руралним насељима. Преображење деструктивних енергија у конструктивне међу завађеним Хрватима, Србима и Бошњацима у Босни и Херцеговини није могуће  постићи  никаквом  силом,  никаквим окупационим снагама, никаквим високим представницима УН и ЕУ, нити  изолацијом,  нити  за  кратко  време,  нити  на читавој територији сукоба. Важно је напоменути да су се некада и пре доласка Турака тј. Ислама на просторе Босне и Херцеговине многи њени становници, било православне било римокатоличке било богумилске вере називали Босанцима и Бошњацима. Данас су тај израз присвојили само за себе становници словенског (некадашњи Срби или некадашњи Хрвати) порекла који су са хришћанске прешли на исламску вероисповест. Док год се Хришћани и Муслимани у Босни и Херцеговини не подносе, мрзе и међусобно убијају убрзава се есхатолошка ентропија, тј. разарање Босне и Херцеговине. На жалост, та мржња и сукоб између Хришћана и Муслимана постоји и тиња и у другим државама ина другим континентима.

Геостратешки посматрано Босна и Херцеговина има два добра пута за свој стабилан одрживи развој.Први је да следи Дејтонски споразум о равноправности три конститутивна народа и два ентитета, тј. да својом неутралношћу држи равнотежу између Србије и Хрватске и исламских центара моћи. Други је да постане центар тј. интегративни фактор између православља, римокатоличанства и ислама, дакле интегративни фактор две велике монотеистичке религије. За оба ова пута Влада Босне и Херцеговине мора да се определи свесно и добровољно.  Схвативши своју Богом дану шансу и улогу помирења хришћанства и ислама на својој територији Влада Босне и Херцеговине треба да донесе одлуку о тој мисији тројединог помирења. Босна и Херцеговина, са својим доминантно словенски становништвом била је миленијумима наизменично час угрожавана, рушена и спаљивана а час плански уређивана, насељавана и изграђивана од разних царстава и великих сила. Eвропа не може бити стабилна ако има на својој територији, на Балкану, у Босни и Херцеговини жариште сукоба које се, у сваком моменту, може дестабилизовати и разбуктати у рат широких размера.

Сукоб интереса ова три конститутивна народа  не може бити трајно разрешен никаквом силом, никаквим бомбардовањем НАТО пакта, никаквим мировним снагама СФОР-а, УНМИК-а, ОЕБС-а нити било каквом централизацијом и укидањем ентитета. Овај сукоб у Босни и Херцеговини могу дефинисати и окончати, поред њена три конститутивна народа, односно два ентитета, само Европска заједница а уз помоћ државе Србије и Хрватске као и исламског блока, САД-а, Уједињених нација и Руске федерације.
У временима када су Албанци једнострано, али и уз накнадно признање преко  тридесетак држава, прогласили независност Косова и Метохије, тј. његово отцепљење од матице Србије како би остварили вековни сан о Великој Албанији угрожени су како правни темељи Уједињених Нација и међународног права тако и границе држава на Балкану, у Европи али и на другим континентима. У таквим немирним и напетим временима, бременитим силама цепања и разарања потребно је да, било ентитети (бошњачко-хрватски и српски) било Европска унија, међународна заједница, УН, САД, нека исламска држава (на пример Турска или Саудијска Арабија) или Руска федерација, понуде пројекте који хармонизују, стабилизују и учвршћују толерантне и цивилизацијски коректне односе међу странама које су различите у вери, нацији и култури.
Ова хармонизација, стабилизација и учвршћење толерантних и цивилизацијски коректних односа међу различитима у вери, нацији и култури може бити планирана и организована у једном новом специјално за то пројектованом и утемељеном сакрално-профаном комплексу који се може звати "СРБ-БОШ-ХРТ - САКРАЛНИ КОМПЛЕКС И ПАЛАТА ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА".
Овај помиритељски пројекат архитекта Девић у стратешкој сарадњи са Агенцијом ПРОФИЛ нуди домаћој и светској заједници као и високом представнику Уједињених нација и специјалном представнику Европске уније за Босну и Херцеговину, господину Мирославу Лајчаку. Реализацијом овога пројекта у Босни и Херцеговини показаће се и доказати и својим држављанима и Европи и светској заједници да је упркос тачке кључања и превирања могуће заједничким снагама организовати, за почетак, на једној ограниченој територији помирење и нормално дружење завађених у вери, нацији и култури.

Шта још треба да се деси међу конститутивним народима и ентитетима да би престали да се споре, мрзе, убијају и боре за примат ко је старији на Балкану, ко је од кога настао и коме треба да припадне већи део територије Босне и Херцеговине? Коме треба нови балкански рат и европски сукоб који може да се прошири на читаву планету? Ко је то жељан да се лије српска, бошњачка и хрватска крв и за чији рачун и за чију добит?

Може ли икад доћи до уједињења Бошњака, Срба и Хрвата?

Досадашња историја нам је показала да је то у неким моментима било могуће, на пример у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца као и у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији.

Мишљење аутора је да до уједињења Срба, Бошњака и Хрвата у принципу може поново да дође, али и не мора, поготову не силом, али је неопходно да дође до њиховог помирења, дружења и сарадње и управо такво помирење и дружење три тако различите а ипак блиске заједнице народа предлаже се и нуди у овом урбанистичко-архитектонском помиритељском пројекту"СРБ-БОШ-ХРТ" - САКРАЛНИ КОМПЛЕКС И ПАЛАТА ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА на за то изабраној екстериторији у Босни и Херцеговини.

Процена аутора и Иницијативне групе је да би ово био “посао столећа” како за Хрвате,Србе и Бошњаке тако и, пре свих, за Европску унију а и за читав свет! Укратко речено, пројекат "СРБ-БОШ-ХРТ" - САКРАЛНИ КОМПЛЕКС И ПАЛАТА ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА промовише могућности помирења и дружења Бошњака, Хрвата и Срба у специјално за то планираном и испројектованом мултирелигиозном и мултикултурном урбаном простору који омогућава истовремено очување сопствених специфичних корена, дакле са једне стране неодустајање од свога исконског идентитета а са друге отварање, помирење, дружење и сарадњу различитих у вери, нацији и култури.

Као доказ да овај "СРБ-БОШ-ХРТ" - САКРАЛНИ КОМПЛЕКС И ПАЛАТА ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА није ни хир ни пролазна авантура у односима Срба, Бошњака и Хрвата, првенствено је потребно да матични ентитети државе Босне и Херцеговине (Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска), као и високи представник Уједињених нација и специјални представник Европске уније за Босну и Херцеговину, господин Мирослав Лајчак одобре и гарантују специјалан екстериторијалан статус простора у коме ће бити реализован овај помиритељски пројекат, а да мир, ред и организацију, у прелазном периоду, одржавају снаге и експерти како Уједињених нација тако и Европске заједнице.

Уколико Срби, Бошњаци и Хрвати не буду имали пројекте са заједничким бошњачко-српско-хрватским интересом (није довољна децентрализација власти и присуство СФОР-а и НАТО пакта) отвориће се Пандорина кутија новог циклуса рата, крви и ужаса и то не само у Босни и Херцеговини. Највише ће опет страдати невини и Срби иХрвати и Бошњаци. Коме то одговара и ко ће поново профитирати на новом српско-бошњачко-хрватском рату у Босни и Херцеговини?
Босна и Херцеговина може обновити своје поремећено јединство тек када схвати да је суштина пројекта "СРБ-БОШ-ХРТ" сакралног комплекса и палате помирења православних Срба, исламских Бошњака и римокатоличких Хрвата у ствари Богом и развојем цивилизације произилази из улоге мировне мисије Босне и Херцеговине у савременом завађеном човечанству.
"СРБ-БОШ-ХРТ" - САКРАЛНИ КОМПЛЕКС И ПАЛАТА ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА може да постане брана западној резонанци катастрофе и од неких западних идеолога програмираном и подстицаном сукобу цивилизација.

3. ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

По мишљењу аутора, постоје две геополитички и геостратешки оптималне локације за реализацију "СРБ-БОШ-ХРТ" - САКРАЛНОГ КОМПЛЕКСА И ПАЛАТЕ ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА  а то су територије града Сарајева и Дистрикта Брчко, или на неком трећем месту које заједнички изаберу Срби, Бошњаци и Хрвати, велике силе, Европска заједница и Савет безбедности Уједињених нација.

Важно је размотрити и размишљања и предлоге Димитрија Митриновића објављене у раду "Мисија Сарајева" 1930. године у Југословенској пошти. Ако би се држали  његових процена о повезаности судбине Краљевине Југославије и Сарајева као њеног троверног стожера намеће се само по себи, са једне стране да би баш у Сарајеву требало реализовати "СРБ-БОШ-ХРТ" сакрални комплекс и палату помирења Срба, Бошњака и Хрвата, а са друге да би Сарајево требало што пре да добије статус Дистрикта Сарајево како би могло да врши стварну, геостратешки и историјски дату улогу стожерног троверног центра Босне и Херцеговине.

Реализацијом пројекта "СРБ-БОШ-ХРТ", по први пут у својој историји ове три заједнице у Босни и Херцеговини довеле би се у позицију да на једној ограниченој, за то посебно изабраној неутралној, територији остваре равноправно сусретање, помирење и дружење без доминације ниједног од три конститутивна народа.
Овај "СРБ-БОШ-ХРТ" миротворни пројекат толеранције различитих у вери, нацији и култури могао би да генерише и умножи своје миротворно деловање на читаву Босну и Херцеговину управо реализацијом у Сарајеву, главном граду Босне и Херцеговине. Ако за ту локацију не постоји добра воља важно је да се овај миротворитељски пројекат реализује тамо где за то постоји добра воља а то је, претпостављамо, у сваком случају пре свих, Дистрикт Брчко.

1

 

Слика 1.  Карта Босне и Херцеговине са посебно наглашеним положајем Дистрикта Брчко и града Сарајева као потенцијалним просторима за реализацију "СРБ-БОШ-ХРТ" - САКРАЛНОГ КОМПЛЕКСА И ПАЛАТЕ ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА
И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА

4. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНЦЕПТ

Укупна оптимална потребна површина земљишта за реализацију пројекта је око 35 до 40 хектара. Читав комплекс може се сместити у квадрат са страном дужине 610 метара, тако да је његова укупна површина 37,21 хектара.

Урбанистичко-архитектонски концепт планира да централни мотив и чвориште читавог профаног дела комплекса буде СРБ-БОШ-ХРТ палата (1) помирења  и дружења Срба, Бошњака и Хрвата као цивилизацијски интегратор модерне глобалне културе, науке и технологије, тј. онога што највише спаја све људе на планети, а то су глобална култура, уметност, наука и технологија савремене цивилизације.Догађања у овој палати нису само низ активности, манифестација и програма већ уједно и доживљај специфичног заједништва којe посетилац и корисник палате помирења и дружења не може имати ни код своје куће ни у своме ентитету. Упознавање са различитошћу смањује подозривост према непознатом.

У првом, спортском прстену(2) око палате планирани су мањи спортски терени за спортске активности (кошарка, одбојка, мали фудбал, рукомет и тенис).

У другом, сакрално-парковском прстену(3) планирани су специфични сакрални објекти (православна црква, џамија и римокатоличка црква) и они представљају диференције специфике свакога народа и чуваре његовог духовног идентитета односно сопствену укорењеност у традиционалну монотеистичку религијску историју човечанства.

Између религиозних објеката у другом прстену планирана су и три тематска зелена парка: православно-исламског хортикултурног уређења, исламско-римокатоличко хортикултурног уређења и римокатоличко-православног хортикултурног уређења.

У трећем, паркинг прстену(4) планиране су површине за паркирање више хиљада моторних возила посетилаца и корисника овога помиритељског комплекса.

2
©copyright, сва права задржава аутор Војислав Д. Девић

Слика 2.   Идејна урбанистичка основа СРБ-БОШ-ХРТ сакралног комплекса и палате помирења и дружења која ће се прилагођавати изабраној локацији
у Дистрикту Брчко и / или у Сарајеву
СРБ-БОШ-ХРТ ПАЛАТА ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА (1) пројектована је у складу са едукативно-мировном улогом која јој је намењена. Она естетски треба да представља симбиозу прошлости, садашњости и будућности као и српских, бошњачких и хрватских орнамената и симбола. Ова палата помирења и дружења састоји се од подрума, приземља, спрата и куполе.

 • Подрум симболички представља прошлост која се не може мењати и у њему је планирана стална археолошко-архитектонско-етнографска изложбена поставка сва три народа као презентација културно-историјског наслеђа БиХ.

Бруто површина подрума износи око 7.800 м².
3
©copyright, сва права задржава аутор Војислав Д. Девић

Слика 3.  3Д модел СРБ-БОШ-ХРТ ПАЛАТЕ ПОМИРЕЊАИ ДРУЖЕЊА
СРБА, БОШЊАКА И ХРВАТА

 • Приземље представља садашњост и у њему је планирана стална и променљива изложбена поставка савремених културних, уметничких, научних и технолошких достигнућа.

Бруто површина приземља износи око 7.800 м² + 9.300 м² (трема) = 17.100 м².

 • Први спрат представља будућност и у њему су планиране сва друштвена окупљања, дружења и заједничке активности: позориште, биоскоп, фестивали, изложбе, концерти, представе, мјузикли, промоције, предавања, опере, драме, комедије, скупови, конференције, симпозијуми, мини-сајмови, инфо-центри, медијска догађања, радионице, видео, двд записи, перформанси, фотографије, холографске инсталације, нове уметничке форме, школе суживота и међукултурног прожимања.

Бруто површина првог спрата износи око 7.800 м².

Укупна бруто развијена површина палате износи око 32.700 м².

 • "Интелигентна" купола над првим спратом представља симболички како пчелињу "кошницу" тако и синтезу и симбиозу све три етаже подрума, приземља и спрата тј. прошлости, садашњости и будућности. Она има три улоге-својства: преко дана она је и транспарентназа дневну светлосткоја зенитално осветљаваи први спрат и приземље и подрум а са друге стране је и колектор сунчеве енергије помоћу соларних колектора; у ноћној варијанти представља сферни систем екрана на којима се ноћу приказује све оно што се дешава на сва три нивоа за оне који нису у палати већ су напољу и шетају или се одмарају у околном прстенастом парку. 
 • На сва три нивоа планирани су комплементарни садржаји: тоалети,учионице, кафеи, просторије за запослено особље и оставе.
 • На другом нивоу, у приземљу и под терасом првог спрата, од пролећа до јесени, планирани су још и ресторани који сви служе  храну по бошњачким, српским и хрватским рецептима и у којима се у сваком могу пити српска, бошњачка и хрватска пића, продавнице сувенира и уметничких предмета и продавнице техничких и информатичких средстава. 

СРБ-БОШ-ХРТ палата помирења и дружења представља концептуалну суштину помирења и дружења међусобно различитих у вери, нацији и култури. Палата је на енергетском нивоу иницијатор, катализатор и акцелератор помирења и дружења Срба, Бошњака и Хрвата.

Просветитељско-етички циљ ове СРБ-БОШ-ХРТ пaлате помирења је да било који будући мали или велики спор или сукоб између Срба, Бошњака и Хрвата буде разматран и разрешаван у њој, као и да свако ко прође кроз њу одистински схвати погубност и бесмисленост свих ратова, разарања и сукобљавања између Хрвата, Срба и Бошњака. Палата сама својим постојањем и функционисањем прожима сваког њеног посетиоца и корисника плимом позитивне душевне и духовне енергије заједништва.

Из сваког дела и нивоа СРБ-БОШ-ХРТ пaлате помирења избија ненаметљив осећај равноправности сва три народа и могућности њихове међусобне безбедоносно сигурне комуникације а самим тим и посебан осећај задовољства међусобно различитих који добровољно ступају у помирење и дружење тј. у својеврсно културно-научно-технолошко-информатичко заједништво. 

У првом, СПОРТСКОМ ПРСТЕНУ(2) око палате помирења планирани су мањи спортски терени за спортске активности:

 • 3 терена за кошарку,
 • 3 терена за мали фудбал, рукомет и одбојку,
 • 3 терена за тенис, (сви терени са покривеним пратећим трибинама)

Бруто површина спортског прстена износи око 25.500 м²

У другом, САКРАЛНО-ПАРКОВСКОМ ПРСТЕНУ(3) планирани су:

 • Специфични сакрални објекти
 • православна црква са два звоника – оријентисана према Истоку, ка Другом доласку Исуса Христа,
 • џамија са два минарета – оријентисана према Светом месту Ћаби (Каби) у Светом граду Меки и
 • римокатоличка црква са два звоника – оријентисана према Светом граду Риму, ка цркви Светог Петра у Ватикану.

Сва три сакрална објекта представљају религиозне диференције специфике сва три конститутивна народа и чуваре његовог духовног религиозног идентитета, односно сопствене укорењености у традиционалну монотеистичку религијску историју човечанства.
Бруто површина сваког појединачног сакралног објекта износи око 470 м².

 • Између религиозних објеката у другом прстену планирана су три тематска зелена парка:

-   православно-исламског хортикултурног уређења (бруто површине око 4 хектара)
- исламско-римокатоличко хортикултурног уређења (бруто површине око 4    хектара) и
-  римокатоличко-православног хортикултурног уређења (бруто површине око 4 хектара).

У сва три парка инкорпорирани су поред парковског мобилијара клупа, стаза, алеја, тремова, фонтана, чесми, шедрвана, специфичног дрвећа, жбуња, цвећа и енергетски колектори (ветрењаче, соларни колектори,..).

 • Сви пешачки улази безбедоносно су контролисани видео камерама и скенерима.

Бруто површина сакрално-парковског прстена износи око 17 хектара.

 

У трећем, ПАРКИНГ ПРСТЕНУ(4) планиране су површине за паркирање више хиљада моторних возила.

  • Сви аутомобилски улази безбедоносно су контролисани видео камерама и скенерима.
  • Бруто површина паркинг прстена износи око 15.9 хектара на којима се може паркирати 6 до 7 хиљада аутомобила.

  4
  ©copyright, сва права задржава аутор Војислав Д. Девић

  Слика 4. Урбанистичко, хортикултурно и саобраћајно решење
  СРБ-БОШ-ХРТ САКРАЛНОГ КОМПЛЕКСА
  И ПАЛАТЕ ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА СРБА, БОШЊАКА И ХРВАТА

   

  Сви прстенови повезани су међусобно кружним, елипсастим и концентричним пешачким стазама, тремовима  и алејама. Сви сакрални, парковски и спортски простори центрипетално су окренути ка централној СРБ-БОШ-ХРТ палати помирења и дружења.

  5. ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ

   а)  Према мишљењу аутора пројекта, "СРБ-БОШ-ХРТ" сакрални комплекс и палата помирења и дружења могу се градити методом акционарства, или на неки други начин који би омогућио да тај комплекс постане полигон за испољавање како воље Хрвата, Срба и Бошњака да бар на једној ограниченој територији покажу и докажу да су у стању да се помире и друже, тако и воље Европске заједнице, САД-а, исламских земаља и Уједињених нација да Босна и Херцеговина не буду више жариште сукоба међу великим силама.

  б)  Сви институцијални субјекти (Република Српска, Федерација БиХ, Република БиХ, Европска заједница, САД, Уједињене нације, Исламски блок и Руска Федерација) били би потпуно независни правни субјекти и потписници повеље о оснивању "СР-БОШ-ХРТ" сакралног комплекса палате помирења и гаранти његове трајне  безбедности а права и обавезе били би дефинисани Статутом "СР-БОШ-ХРТ" сакралног комплекса и палате помирења и дружења.

  в) Неопходне заједничке функције, распоред свих друштвених активности, скупова, дружења, изложби, концерата и предавања биле би у надлежности Координационог тела (састављеног од по једног члана-представника Срба, Бошњака, Хрвата, Европске заједнице, САД-а, Исламског блока, Уједињених нација и Руске федерације) које би водило рачуна о:

    • Поштовању Статута "СРБ-БОШ-ХРТ" сакралног комплекса и палате помирења (Први члан статута је да ниједан посетилац и корисник "СРБ-БОШ-ХРТ" сакралног комплекса и палатепомирења не може уносити у њих никакво оружје, нити средства за деструкцију),
    • Поштовању просторног распореда намена, функција и активности свих посетилаца и корисника,
    • Поштовању Кодекса миротворног, добротољубног и толерантног понашања (без изазивања и провокација, без говора мржње, без свађе, без туче и без потребе за било каквом доминацијом над другима или за потчињавањем другима),
    • Заједничком одржавању заједничких простора,
    • Чувању сва три специфична сакрална објекта (православног храма, џамије и римокатоличког храма) и поштовању и неремећењу сва три специфична Богослужења,
    • Поштовање свих врста безбедности "СРБ-БОШ-ХРТ" сакралног комплекса и палате помирења укључујући и систем видео надзора и скенера на улазним моторним и пешачким капијама .

   

  г) Реализацију пројекта водио би Конзорцијум за реализацију "СРБ-БОШ-ХРТ" сакралног комплекса и палате помирења састављен од утемељивача и задужбинара .

   

  6. ОРИЈЕНТАЦИОНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ *

  Бр.

  Опис трошкова **

  Износ трошкова
  (у милионима ЕВРА)

  дo

  1

  Трошкови Иницијативне групе (даља разрада концепта и програма, анализа оптималних локација, бизнис план, промотивне презентације пројекта и лобирање за реализацију пројекта)

  2

  4

  2

  Режијски трошкови Конзорцијума за реализацију пројекта

  3

  6

  3

  Надзор и правни сервис

  2

  4

  4

  Трошкови куповине земљишта површине од око 40 хектара што ближе центра Брчког или Сарајева

  1

  2

  5

  Трошкови пројектовања и изградње СРБ-БОШ-ХРТ палате помирења и дружења (ПО+ПР+1+ИНТЕЛИГЕНТНА КУПОЛА) бруто површине око 32.700 м²

  99

  198

  6

  Трошкови пројектовања и изградње спортског прстена
  (терени за мали фудбал, рукомет, кошарку и тенис са помоћним покривеним трибинама) на површини од око 25,5 хектара

  38

  76

  7

  Трошкови пројектовања и изградње три сакрална објекта (православног, исламског и римокатоличког, сваки бруто површине од око 470 м²)

  9

  18

  8

  Трошкови пројектовања и изградње парковског прстена са контролним безбедоносним пешачким капијама, дрворедима, тремовима, парковским мобилијаром, клупама, фонтанама, чесмама, шедрванима, осветљењем, поплочаним стазама, алејама, специфичним дрвећем, жбуњем и цвећем, као и ветрењачама и соларним колекторима на површини од око 12 хектара

  61

  122

  9

  Трошкови пројектовања и изградње паркинг простора са површином од око 16 хектара за око 6500 паркинг места (са оградом, контролним безбедоносним капијама и системима, сигнализацијом, дрворедима и осветљењем)

  16

  64

   

  УКУПНИ ТРОШКОВИ

  231

  462

  * Према ценама земљишта, пројектовања и изградње у Републици Српској
  ** У укупној вредности инвестиције нису унети досадашњи трошкови аутора, Иницијативне групе и Агенције ПРОФИЛ као и ауторска права академика Војислава Д. Девића.

  7. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

  Пројектом је предвиђено да сви утемељивачи (Федерација БиХ, Република Српска, Европска унија, САД, Уједињене нације, нека од исламских држава, Република Србија, Република Хрватска и Руска федерација) финансирају трошкове пројектовања, презентације, лобирања, куповине земљишта, изградње инфраструктуре и палате помирења, а да цркве, корпорације, донатори и појединци финансирају реализацију спортског прстена, храмова, парковског прстена и паркинг прстена као и уређења свих заједничких  приступних прилаза.

  Иако је цена реализације овог пројекта (између 0,46 и 0,92 милијарде КМ)*, за многе потенцијалне утемељиваче наизглед велика, она може бити и нижа, јер је реално очекивати, да се уз одговарајући маркетинг пројекту као донатори прикључе:

    • Власник земљишта (држава, црква или приватни власник), који би поклонио потребно земљиште,
    • Фондације,
    • Цркве
    • Банке,
    • Осигуравајуће компаније
    • Пројектантске фирме,
    • Грађевинске фирме,
    • Произвођачи грађевинског материјала и опреме,
    • Произвођачи еко-технологија
    • Хришћани и Исламци појединци,...

   

  ..... који би за допринос реализацији пројекта били трајно убележени у историјат овог јединственог града помирења.

  Стога је предвиђено да се за финансијску реализацију пројекта оформи, ако буде потребно, и "ФОНДАЦИЈА СРБ-БОШ-ХРТ САКРАЛНИ КОМПЛЕКС И ПАЛАТЕ ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА".

  У сваком случају улагања од 460 до 920 милиона КМ у смиривање тензија, тј. у сопствену безбедност не би смело да буде никакав проблем, пре свих, за фондове Европске уније и Уједињених нација. Подсетимо се да трошкови око новог покретног крова за фудбалски стадион Вембли износе преко милијарду евра, односно две милијарде КМ. Ако Европска унија нема пара за изградњу "СРБ-БОШ-ХРТ" САКРАЛНОГ КОМПЛЕКСА И ПАЛАТЕ ПОМИРЕЊА а има за покривање и реконструкцију спортских стадиона онда Европској унији и није стало до истинског мира у Босни и Херцеговини.

  И на крају треба нагласити: Ма колико да је, на изглед, велика вредност инвестиције, она ипак чини знатно мање од 1 промила од износа који се годишње у свету издваја за наоружање и ратове!

   

  5 

  ©copyright, сва права задржава аутор Војислав Д. Девић

  Слика 5.   3Д модел СРБ-БОШ-ХРТ читавог сакралног комплекса и палате помирења Срба, Бошњака и Хрвата у Дистрикту Брчко и / или у Сарајеву

  8. ПО ЧЕМУ ЈЕ ПРОЈЕКАТ "СРБ-БОШ-ХРТ"САКРАЛНОГ КОМПЛЕКСА ИПАЛАТЕ ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА СРБА, БОШЊАКА И ХРВАТА ЈЕДИНСТВЕН У СВЕТУ И ПО ЧЕМУ СЕ РАЗЛИКУЈЕ ОД СВИХ ОСТАЛИХ ПРОЈЕКАТА 

  • Реализација овог СРБ-БОШ-ХРТ сакралног комплекса и палате помирења предвиђа се у урбаним подручјима у којима је постојало или и сада постоји традиционално историјско заједништво и међусобна толеранција Срба, Бошњака и Хрвата  као што су, на пример, Сарајево и Дистрикт Брчко.
  • У овом СРБ-БОШ-ХРТ сакралном комплексу и палати помирења ниједан народ неће бити у историјској предности као прводошао, као први и главни оснивач или као његов главни корисник. Сва три конститутивна народа, и Срби и Бошњаци и Хрвати биће истовремено и равноправно његови оснивачи, утемељитељи и корисници.
  • Мир и безбедност у овом СРБ-БОШ-ХРТ сакралном комплексу и палати помирења обезбеђиваће и његова екстериторијалност, он неће бити у саставу ниједног ентитета. Мир, ред и организацију, у прелазном периоду, одржаваће снаге и експерти Уједињених нација, Европске заједнице, Исламског блока, Руске федерације и САД.
  • Посетиоци и корисници СРБ-БОШ-ХРТ сакралног комплекса и палате помирења могу бити сви они Срби, Бошњаци и Хрвати који добровољно, без ичијег притиска одлуче да га посећују и да се међусобно друже, односно да пристају на правила понашања и дружења у оквиру СРБ-БОШ-ХРТ комплекса и палате:
  • Одрицање од уношења и употребе било ког оружја или средства за разарање или узнемиравање.
  • Пристанак на Повељу о људским правима Уједињених нација.
  • Пристанак на Европску Повељу о фундаменталним правима.
  • Неодустајање од свог националног, религиозног и културног идентитета.
  • Заједничко учешће у програмима, манифестацијама и медијским промоцијама спортског, културног, просветног, уметничког, научног, информатичког и технолошког домена.

   

  • Урбанистичко-архитектонски концепт предвиђа да централни мотив и чвориште читавог СРБ-БОШ-ХРТ комплекса буде палата помирења и дружења Бошњака,Србаи Хрвата као симбол и гарант припадности глобалној култури, науци и технологији тј. ономе што спаја све савремене људе на планети Земљи.
  • У спортском прстену око палате помирења налазе се спортски терени за мали фудбал, одбојку, рукомет, кошарку и тенис као симбол и гаранција спортског дружења и заједништва.
  • У парковском прстену налазе се три врсте вртова православно-римокатолички, римокатоличко-исламски и исламско-православни који су повезани кружном стазом покривеном тремом и симболички представљају различите приступе хортикултурно-пејзажног уређења Божије природе.
  • У сакралном прстену налазе се три врсте храмова православни, исламски и римокатолички који су гарант поштовања и очувања религиозног идентитета Срба, Бошњака и Хрвата.
  • СРБ-БОШ-ХРТ сакрални комплекс и палата помирења планира се, пројектује и гради према правилима биоурбанизма и биоархитектуре. Гради се на здравом месту од здравих природних материјала и са еколошки одрживим технологијама и читав комплекс се планира и као енергетски одржив са максималним коришћењем сунчеве енергије, ветра, топлотних пумпи и свих савремених технолошких открића која штите животну средину. Тиме СРБ-БОШ-ХРТ сакрални комплекс и палата помирења и дружења постајуи огледни еколошки одрживи комплекс.
  • Хармонија помирења и дружења Срба, Бошњака и Хрвата остварује се управо уз помоћ специфично планираног и организованог простора који са једне стране подржава помирење и дружење на нивоу културе, уметности, науке, технологије и спорта а са друге чува и омогућује припадност специфичним религиозним монотеистичким коренима човечанства.
  • Било којом стазом или алејом да се крене пролази се кроз три врсте амбијенталних паркова, затим се наилази на три врсте стилова архитектуре храмова и на крају се стиже до спортског прстена за више различитих спортова и на крају, у средини комплекса до централне СРБ-БОШ-ХРТ палате помирења и дружења.
  • Реализацијом овога јединственог пројекта "СРБ-БОШ-ХРТ" сакралног комплекса и палате помирења православних Срба, исламских Бошњака и римокатоличких Хрвата Босна и Херцеговина може обновити своје поремећено јединство и заједништво које јој је и Богом и развојем цивилизације дано а то је мисија помирења хришћанства и ислама, за почетак, на Балкану.  

  9. О АУТОРУ ПРОЈЕКТА

  Рођен 1952. године у Новом Саду. Дипломирао на урбанистичком смеру Архитектонског факултета у Београду 1977. године. Специјализирао урбанизам на Универзитету ПАРИЗ VIII у Сен-Денију 1982/3. године. Од 1979. до 1994. радио као урбаниста у Заводу за урбанизам, ЈП Урбанизам у Новом Саду. Изабран у звање професора на Међународној словенској академији наука, образовања и уметности у Москви 1995. године. Одликован медаљом Новог века «Ко је ко» 2000. године за «изузетна достигнућа која су обележила наше животе у многим пољима» од стране Бароновог института «Ко је ко» из Калифорније, САД. 2005. године изабран у звање саветника Географског института САНУ "Јован Цвијић" у Београду. Од 2008. директор "СТРАТЕГ ПРОЈЕКТА" доо.

  Истраживач,  теоретичар и практичар просторног планирања, урбанизма, архитектуре, заштите градоградитељског наслеђа, екологије, футурологије и геостратешких пројеката. Учесник на више десетина стручних и научних симпозијума српског, југословенског, европског и светског нивоа са својим ауторским рефератима. Сарадник и аутор више десетина урбанистичких планова и пројеката. Аутор већег броја чланака објављених у стручној и дневној штампи.
  Аутор књига: Пројекти толеранције-мондијализам, екуменизам и православље, 1996. (тројезична); Прикривено име и непознати урбанолошки родопис Новог Сада, 1997.; Може ли земљотрес угрозити сигурност Новог Сада?, 1998.; Етичко-еколошка посланица колегама архитектама и урбанистима III миленијума, 1999. (петојезична, награђена на Урбанистичком салону у Нишу исте године); Србалбанополис-град помирења XXI века, 2002. (четворојезична); Идејни концепт Храма свехришћанског сусретања и помирења Св. Јован Крститељ, 2003. (двојезична).

  Аутор карата:Карте културних добара Војводине, 2002. (на српском и енглеском; Културно-историјске карте Сремских Карловаца, 2003. (двојезична, српско-енглеска); Културно-историјске ауто карте двораца Војводине, 2004. (двојезична, српско-енглеска); Културно-историјско-географске карте Света Фрушка гора 2005. (двојезична српско-енглеска); Инфо карте добра Војводине и Новог Сада 2005. (двојезична српско-енглеска); Инфо карте добара Новог Сада, Београда, АП Војводине и Републике Србије 2006. (двојезична српско-енглеска); Инфо карте добара Свете Фрушке горе и двораца Војводине 2008. (двојезична српско-енглеска).

  Заштитар новосадских тргова, гробаља и цркава. Борац за екологију и творац идеја биополиса, модела здравог, хармоничног и пожељног града, олимпијаполиса, уравнотеженог града ненасилног мира, мудраполиса, заветног града печата са толеришућим баријерама, аскетополиса, стратегије самооганичавања града, Екуменских конака крај светилишта Марија Снежна на Текијама, стратегије преживљавања градова у XXI веку, Фрушке Горе као треће Свете Горе и других.

  Члан:  Друштва архитеката Новог Сада
  Удружења урбаниста Србије
  Удружења примењених уметника и дизајнера Војводине
  Словенског института у Новом Саду
  Европског института за истраживање древних Словена у Лондону
  Међународне Словенске Академије наука, културе и уметности у Москви

   

  Vojislav Dević

  Слика 6.   Војислав Д.Девић, аутор "СРБ-БОШ-ХРТ" сакралног комплекса
  и палате помирењаи дружењаСрба, Бошњака и Хрвата
  у Дистрикту Брчко и / или у Сарајеву


vlasnik sajta:Vojislav Dević | administratori:Milan Šijakov, Mario Maleš