Fotografije sa promocije 08.05.2008. u Zavodu za kulturu Vojvodine


Dimitrije Vujadinović - predsednik Balkan kulta i Tibor Vajda - direktor Zavoda za kulturu Vojvodine


Autor i Stevan Bešlić - direktor PROFILE, Novi Sad


Autor sa posetiocima promocije


Tibor Vajda - direktor ZZKV i autor Vojislav Dević


Autor Vojislav Dević


Dimitrije Vujadinović, Tibor Vajda i autor


Autor sa posetiocima promocije