Приказ
ИНФО КАРТЕ 1 БРЕНДОВА СРБИЈЕ

аутора Војислава Девића, академика МСА

 

Инфо карта 1 брендова Србије ми је недавно доспела у руке љубазношћу аутора. Морам да нагласим да сам и досада био у прилици да пратим ауторов плодоносан рад на пољу примењене картографије, пошто је ово четврта карта у ње­го­вој продукцији.
На одређени начин ова карта је новина по свој проблематици. Свима је данас јасно да без брендова и брендирања нико успешно не може учествовати у тржиној утакмици, а сама Србија доста по том питању заостаје, па чак и у свом непос­редном окружењу. Због тога је овај ауторски подухват вредан пажње и хвале.
Сама карта је урађена обострано, на стандардном формату за карте овакве врсте, које истовремено могу бити и зидне и преклопиве, билингвално – на српском и енглеском језику.
На првој (предњој) страни доминира комбинована физичко-географска и саобраћајна карта Републике Србије. Уз њу су засебно приложени пла­нови Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца. Остатак карте испуњавају ви­њете брендова Србије (природних и споменичких вредности, односно админи­стра­тивно-територијалних и економских субјеката), организованих по регионалним целинама. Садржај ове стране (лица карте) обогаћен је разним додатним прилозима који су у функцији концепције карте: краћа историја Србије, њена хералдичка прошлост, значајније личности из њене историје, списак непокретних културних добара у Републици и сл.
На другој (задњој) страни нема карата, већ њу у целости покривају текстови и логотипи представљених институција. Обимом четири највећа текста посвећена су Матици српској, Српској академији наука и уметности, Српској православној цркви и Војсци Србије. Остатак листа заузимају вињете са текстовима и ознакама разних предузећа, њих преко педесетак. Као и на претходној страни и овде има краћих занимљивости о Србији: њеним гастрономским потенцијалима, хералдици и химни и сл.
После увида у карту могу да исказем своје задовољство и да подстакнем аутора на нове напоре, јер је резултат заиста импресиван.

 

Нови Сад, 06.02.2010.                                     Др Саша Кицошев, ред. проф.
Департмана за географију,   туризам и хотелијерство, ПМФ-а Универзитета у Новом Саду