NOVOSTI |  karta vojvodine |  karte gradova  |  sakralni objekti |  opštine |  prodaja |  kontakt 

INFO KARTA DOBARA NOVOG SADA, BEOGRADA,AP VOJVODINE I REPUBLIKE SRBIJE

Ova dvojezična (na srpskom i engleskom jeziku) Info karta  (4 karte u jednoj, formata 88x62,5 sm)odštampana je u samostalnom izdanju (ISBN 86-904685-2-8) autora Vojislava D. Devića, akademika MSA, savetnika Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić", u štampariji DANIEL print u Novom Sadu i spakovana je u (format 11x21sm) providan plastični omot tako da je trajno zaštićena. Recenzenti karte su prof. dr Milan Bursać, geograf i prostorni planer, profesor na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, Branko Bojović, arhitekta, urbanista i prostorni planer u Beogradu i prof. dr Saša Kicošev, rukovodilac GIS centra Instituta za geografiju u Novom Sadu.

Karta se može videti na veb-sajtu  www.idobravoj.com
Ova Info karta, pored izuzetnog dizajna, ima veliku upotrebnu vrednost jer su u njoj date auto karte Srbije i Vojvodine, kao i planovi gradova Beograda i Novog Sada, kao i adrese, telefoni, e-mejlovi i veb-sajtovi prikazanih 100 prirodnih, kulturnih, privrednih i humanih dobara i institucija u Beogradu, Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji i preko dvadeset grbova. Dati su i posebni sažeti autorski originalni istorijati Srbije, Vojvodine, Novog Sada i Beograda na srpskom i engleskom jeziku.
Ova karta Vas direktno poziva na putovanje kroz prostor i vreme. Ko dobije ili kupi ovu kartu biće obavešteniji i spremniji za putovanje i vrlo rado će je čuvati i držati pri ruci, u džepu, akten tašni ili u kolima radi brže i bolje upotrebe odnosno orijentacije u prostoru. Imaocu ove Info karte ponuđen je, uz manje napora, veliki izbor pregleda dobara koja se mogu posmatrati i izučavati kao preko interneta (za svako dobro pojedinačno dat je veb sajt koji, po izboru autora, na najbolji mogući način prikazuje njegove diferencije specifike), direktno telefonskim putem raspitivanjem o radnom vremenu i ugovaranjem posete ili naravno putovanjem uživo na lice mesta do samog dobra. Kada znate šta su najvrednija dobra Srbije, Vojvodine, Beograda i Novog Sada i kako do njih stići na najsigurniji i najbrži način ostaće Vam više vremena da uživate u razgledanju izabranog dobra. Samim tim ova Info karta sa stilom predstavlja idealan poklon kako za sve poslovne domaće tako i za strane partnere, akademske goste i delegacije, kao i za prijatelje i rođake.

Izlazak ove karte pomogli su svojom stručnom ili finansijskom pomoći:
EPS PANONSKE ELEKTRANE, POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, JP URBANIZAM ZAVOD ZA URBANIZAM NOVI SAD, FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU, AKADEMSKA KNJIGA, GEOKARTA BEOGRAD, GEOPLAN NOVI SAD, REPUBLIČKI I POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE, ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE RADNA JEDINICA U NOVOM SADU, VOJVODINA PUT AD, PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE, NES INVEST, JKP PARKING SERVIS NOVI SAD, LJUBICA KOLARIĆ, ERKER INŽENJERING, SIGMA IMŽENJERING, SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI NOVOGA SADA, IIB IZ BEOGRADA, MILAN ŠIJAKOV, MARIO MALEŠ i drugi.

Ova nova brend karta sa stilom može se nabaviti:

  1. U "Orfelin" antikvarnoj knjižari, Gimnazijska ulica broj 2. u NovomSadu
  2. Na benzinskim stanicama NIS-PETROL, NAFTAGAS PROMETA
  3. U Info centrima TOB-a, Turističke organizacije Beograda
  4. Kod autora-izdavača Vojislava D. Devića, Miloša Bajića 7, Novi Sad, ili porudžbom na telefone  021.525.303  i   064.2213.256 odnosno preko mejla: atelje_devic@yahoo.com
recenzija