„ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИФЕРЕНЦИЈА СПЕЦИФИКА КУЛТУРНИХ, РЕЛИГИОЗНИХ И МИРОТВОРНИХ ВРЕДНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ”